Archive for November 2018

Zoznam padlých vojakov: Jazdecké jednotky rakúsko-uhorskej armády (III. časť).

Nov 29th, 2018 | Autor:
Zoznam padlých vojakov: Jazdecké jednotky rakúsko-uhorskej armády (III. časť).

Jazdecké jednotky boli súčasťou armád už od dávnoveku. Odkedy človek domestikoval kone, začal ich používať aj na vojenské účely. V priebehu stáročí sa význam a použitie vojenskej jazdy na bojisku vyvíjal, ale až do vypuknutia 1. svetovej vojny zostávala jazda jednou z hlavných zložiek pozemných armád všetkých mocností. Výnimkou nebola ani armáda Habsburskej monarchie a
[Čítať ďalej…]Prednáška o I. svetovej vojne v Jelšave

Nov 24th, 2018 | Autor:
Prednáška o I. svetovej vojne v Jelšave

Dňa 21. novembra 2018 sme v Jelšave prezentovali dve prednášky na tému I. svetová vojna. Všeobecne o udalostiach na bojiskách I. svetovej vojny rozprával Mgr.
[Čítať ďalej…]Zoznamy rakúsko-uhorského “veszprémskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 31 (časť II.)

Nov 21st, 2018 | Autor:
Zoznamy rakúsko-uhorského “veszprémskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 31 (časť II.)

Z územia dnešného Slovenska dopĺňali svoje mužstvo aj jednotky, ktoré mali svoju mierovú dislokáciu mimo nášho územia. K takýmto jednotkám patril aj Honvédsky peší pluk č. 31 (HIR 31). Pluk vznikol v roku 1913. Doplňovacím územím bol obvod Veszprem. Tu sídlil štáb pluku, I. a II. prápor a doplňovací prápor. V mestečku Továros, ktoré je dnes súčasťou mesta Tata sídlil III.
[Čítať ďalej…]Vernisáž výstavy: Vojnový album II. práporu 34. pešieho pluku

Nov 15th, 2018 | Autor:
Vernisáž výstavy: Vojnový album II. práporu 34. pešieho pluku

Pondelok 12. novembra 2018 o 16:00 hodine sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice Košice uskutočnila vernisáž výstavy “Vojnový album II. práporu 34. pešieho pluku.” Výstavu pripravil
[Čítať ďalej…]V pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach slúžili panychídu za vojakov z 1. svetovej vojny

Nov 15th, 2018 | Autor:
V pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach slúžili panychídu za vojakov z 1. svetovej vojny

V nedeľu, 11. novembra 2018, keď si svet pripomínal 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny, sa aj v pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda na Duklianskej ulici v Michalovciach konala zádušná spomienka – panychída za všetkých mužov, pochádzajúcich z Michaloviec a tunajších miestnych častí (pôvodne samostatných obcí Vrbovec, Stráňany, Močarany a Topoľany) i blízkeho
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXVII.)

Nov 15th, 2018 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXVII.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici,
[Čítať ďalej…]Zoznamy rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť XXII.)

Nov 11th, 2018 | Autor:
Zoznamy rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť XXII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať  “slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 15 (Trencséni 15. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Trenčíne. V Trenčíne bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol v rámci IV. Honvédskeho dopľnovacieho obvodu
[Čítať ďalej…]Spomienka na padlých rodákov v obci Nižná Slaná

Nov 10th, 2018 | Autor:
Spomienka na padlých rodákov v obci Nižná Slaná

Prvá svetová vojna bola veľkým konfliktom, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnila dejiny celej našej spoločnosti. tragickým spôsobom zasiahla do bežného života našich predkov v každom meste a obci na Slovensku. Tisíce našich predkov museli obliecť vojenskú uniformu, opustiť svoje rodiny  a odísť v ústrety neistému frontovému osudu. Vojnové udalosti zavliekli týchto mužov na rôzne bojiska prvej
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Honvédskeho pešieho pluku č. 13 (časť XVI.)

Nov 6th, 2018 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Honvédskeho pešieho pluku č. 13 (časť XVI.)

Medzi útvary Uhorskej kráľovskej vlastibrany (Magyar királyi honvéd) v ktorom slúžilo veľa Slovákov patril aj Honvédsky peší pluk č. 13 (Pozsonyi 13. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Slúžili v ňom muži z honvédskeho doplňovacieho obvodu Prešporok. Všetky tri prápory, ale aj štáb pluku boli dislokovane v Prešporku. V auguste 1914 mal pluk nasledujúce národnostné zloženie: 51% Slováci, 28%
[Čítať ďalej…]Pribudla ďalšia zvonica venovaná obetiam I. svetovej vojny

Nov 5th, 2018 | Autor:
Pribudla ďalšia zvonica venovaná obetiam I. svetovej vojny

V roku 2015 vznikla idea výstavby pamätných zvoníc na bojiskách, kde počas I. svetovej vojny bojovali vojaci z územia dnešného Slovenska. Prvá zvonica bola postavená
[Čítať ďalej…]