Archive for 2018

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “ostrihomského” Pešieho pluku č. 26 (časť I.)

Dec 26th, 2018 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “ostrihomského” Pešieho pluku č. 26 (časť I.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Je to z dôvodu, že dopĺňali mužstvo z územia dnešnej Slovenskej republiky a samozrejme aj preto, že výraznú časť vojakov takéhoto pluku tvorili priamo Slováci. Jedným z takýchto plukov je aj Peší pluk č. 26 (IR 26). Tento pluk vznikol v roku 1717. Bol dopĺňaný z obvodu Gran
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých rakúsko-uhorského “veszprémskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 31 (časť III.)

Dec 21st, 2018 | Autor:
Zoznamy padlých rakúsko-uhorského “veszprémskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 31 (časť III.)

Z územia dnešného Slovenska dopĺňali svoje mužstvo aj jednotky, ktoré mali svoju mierovú dislokáciu mimo nášho územia. K takýmto jednotkám patril aj Honvédsky peší pluk č. 31 (HIR 31). Pluk vznikol v roku 1913. Doplňovacím územím bol obvod Veszprem. Tu sídlil štáb pluku, I. a II. prápor a doplňovací prápor. V mestečku Továros, ktoré je dnes súčasťou mesta Tata sídlil III.
[Čítať ďalej…]Klub vojenskej histórie Beskydy v roku 2018

Dec 18th, 2018 | Autor:
Klub vojenskej histórie Beskydy v roku 2018

V roku 2018 si svet a samozrejme aj Slovensko pripomenuli sto rokov  od ukončenia I. svetovej vojny. Občianske združenia Klub vojenskej histórie Beskydy sa dlhodobo venuje problematike
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť XXIII.)

Dec 16th, 2018 | Autor:
Zoznamy padlých rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť XXIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať  “slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 15 (Trencséni 15. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Trenčíne. V Trenčíne bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol v rámci IV. Honvédskeho dopľnovacieho obvodu
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Honvédskeho pešieho pluku č. 13 (časť XVII.)

Dec 11th, 2018 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Honvédskeho pešieho pluku č. 13 (časť XVII.)

Medzi útvary Uhorskej kráľovskej vlastibrany (Magyar királyi honvéd) v ktorom slúžilo veľa Slovákov patril aj Honvédsky peší pluk č. 13 (Pozsonyi 13. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Slúžili v ňom muži z honvédskeho doplňovacieho obvodu Prešporok. Všetky tri prápory, ale aj štáb pluku boli dislokovane v Prešporku. V auguste 1914 mal pluk nasledujúce národnostné zloženie: 51% Slováci, 28%
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť XII.)

Dec 6th, 2018 | Autor:
Zoznamy padlých rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť XII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 14 (Nyitrai 14. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Nitre. V Nitre bol umiestnený štáb pluku s I. a III. práporom a v Leviciach jeho II. prápor.
[Čítať ďalej…]Po stopách Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku

Dec 2nd, 2018 | Autor:
Po stopách Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu finančné prostriedky pre grantovú schému „ I. svetová vojna a osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika“. Do tejto grantovej schémy sa prihlásilo aj gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu s projektom Zemplínčania v československých légiách vo Francúzsku. Realizácia projektu prebiehala v priebehu jesene. Prvou aktivitou projektu bola prednáška
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých rakúsko-uhorského “prešporského” Pešieho pluku č. 72 (časť I.)

Dec 1st, 2018 | Autor:
Zoznamy padlých rakúsko-uhorského “prešporského”  Pešieho pluku č. 72 (časť I.)

Peší pluk č. 72  patril medzi tie jednotky rakúsko-uhorskej armády v ktorých počas prvej svetovej vojny slúžilo množstvo mužov z dnešného Slovenska. Tento pluk mal doplňovací obvod Prešporok. Vznikol už  1. februára 1860 na základe rozkazu z 27. 1. 1859, ako radový pluk habsburskej armády. Bol zostavený z II. a III. práporu  Radového pešieho pluku veľmajstra rádu nemeckých rytierov č.
[Čítať ďalej…]Zoznam padlých vojakov: Jazdecké jednotky rakúsko-uhorskej armády (III. časť).

Nov 29th, 2018 | Autor:
Zoznam padlých vojakov: Jazdecké jednotky rakúsko-uhorskej armády (III. časť).

Jazdecké jednotky boli súčasťou armád už od dávnoveku. Odkedy človek domestikoval kone, začal ich používať aj na vojenské účely. V priebehu stáročí sa význam a použitie vojenskej jazdy na bojisku vyvíjal, ale až do vypuknutia 1. svetovej vojny zostávala jazda jednou z hlavných zložiek pozemných armád všetkých mocností. Výnimkou nebola ani armáda Habsburskej monarchie a
[Čítať ďalej…]Prednáška o I. svetovej vojne v Jelšave

Nov 24th, 2018 | Autor:
Prednáška o I. svetovej vojne v Jelšave

Dňa 21. novembra 2018 sme v Jelšave prezentovali dve prednášky na tému I. svetová vojna. Všeobecne o udalostiach na bojiskách I. svetovej vojny rozprával Mgr.
[Čítať ďalej…]