Archive for November 2017

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Honvédskeho pešieho pluku č. 13 (časť III.)

Nov 30th, 2017 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Honvédskeho pešieho pluku č. 13 (časť III.)

Medzi útvary Uhorskej kráľovskej vlastibrany (Magyar királyi honvéd) v ktorom slúžilo veľa Slovákov patril aj Honvédsky peší pluk č. 13 (Pozsonyi 13. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Slúžili v ňom muži z honvédskeho doplňovacieho obvodu Prešporok. Všetky tri prápory, ale aj štáb pluku boli dislokovane v Prešporku. V auguste 1914 mal pluk nasledujúce národnostné zloženie: 51% Slováci, 28%
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XLVII.)

Nov 25th, 2017 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XLVII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Plán aktivít na rok 2018

Nov 22nd, 2017 | Autor:

V roku 2018 si pripomenieme 100. výročie ukončenia I. svetovej vojny. Zodpovedá tomu aj bohatý plán aktivít nášho združenia. Pre širokú laickú aj odbornú verejnosť pripravujeme široké spektrum podujatí. KALENDÁR PODUJATÍ 22. – 23. 02. 2018: Medzinárodná vedecká konferencia: Slovensko a I. svetová vojna (Miesto konania: Košice) 24. 03. 2018: Turistický pochod po stopách Veľkonočnej
[Čítať ďalej…]Zoznamy rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť X.)

Nov 20th, 2017 | Autor:
Zoznamy rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť X.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať  “slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 15 (Trencséni 15. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Trenčíne. V Trenčíne bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol v rámci IV. Honvédskeho dopľnovacieho obvodu
[Čítať ďalej…]10 tisíc záznamov v našej databáze padlých vojakov

Nov 16th, 2017 | Autor:
10 tisíc záznamov v našej databáze padlých vojakov

Zostavovanie zoznamov vojakov padlých v období prvej svetovej vojny sa stalo jednou zo základných výskumných činností Klubu vojenskej histórie Beskydy. Prvé práce na tomto projekte
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť XVIII.)

Nov 15th, 2017 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť XVIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 9 (Kassai 9. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Košiciach. Košický honvédsky peší pluk HIR 9 patril pred začiatkom vojny v auguste roku 1914 spolu s mukačevským
[Čítať ďalej…]Výstava obrazov s tématikou I. svetovej vojny

Nov 11th, 2017 | Autor:
Výstava obrazov s tématikou I. svetovej vojny

Klub vojenskej histórie Beskydy už dva roky spolupracuje so združením Podvihorlatská paleta. Spoločným projektom oboch združení je príprava série obrazov tematicky zameraných na I. svetovú
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ”komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť IX.)

Nov 9th, 2017 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ”komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť IX.)

Cisársky a kráľovsky pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom
[Čítať ďalej…]Obnova vojnového cintorína z I. svetovej vojny v obci Zbojné

Nov 8th, 2017 | Autor:
Obnova vojnového cintorína z I. svetovej vojny v obci Zbojné

Neďaleko obce Zbojné sa nachádza vojnový cintorín z I. svetovej vojny. Keď sme v roku 2008 písali publikáciu Mementá prvej svetovej vojny, konštatovali sme, že tento cintorín nie je momentálne možné identifikovať a môžeme ho považovať za zaniknutý. V jari 2014 sa nám plochu cintorína podarilo lokalizovať. Pietne miesto bolo zarastené náletovými drevinami. Napriek tomu,
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXII.)

Nov 5th, 2017 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXII.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici,
[Čítať ďalej…]