Archive for August 2017

Projekt Zoznamy padlých vojakov – aktuálny stav výskumu

Aug 31st, 2017 | Autor:
Projekt Zoznamy padlých vojakov – aktuálny stav výskumu

Zostavovanie zoznamov vojakov padlých v období prvej svetovej vojny sa stalo jednou zo základných výskumných činností Klubu vojenskej histórie Beskydy. Prvé práce na tomto projekte sme začali už v máji 2015, keď sme spustili publikovanie zoznamov padlých vojakov prešovského IR 67. Po dlhšom čase by sme chceli zhodnotiť stav nášho výskumu a predstaviť verejnosti niektoré
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XIX.)

Aug 29th, 2017 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XIX.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici,
[Čítať ďalej…]Légiovlak v Humennom

Aug 27th, 2017 | Autor:
Légiovlak v Humennom

V našom turné s Légiovlakom sme pokračovali v domácom prostredí. V piatok 18. augusta 2017 sa Légiovlak predstavil v meste Humenné. Bol umiestnený pri železničnej
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XLIII.)

Aug 25th, 2017 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XLIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Légiovlak v meste Medzilaborce

Aug 23rd, 2017 | Autor:
Légiovlak v meste Medzilaborce

Po niekoľkých dňoch od prezentácie Légiovlaku v Dolnom Kubíne, dorazilo toto netradičné pojazdné múzeum do mesta Medzilaborce. Príchodom do tohto mesta sa Légiovlak poprvýkrát dostal
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť XIV.)

Aug 19th, 2017 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť XIV.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 9 (Kassai 9. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Košiciach. Košický honvédsky peší pluk HIR 9 patril pred začiatkom vojny v auguste roku 1914 spolu s mukačevským
[Čítať ďalej…]Medzinárodný dobrovoľnícky pracovný tábor na vojnových cintorínoch Mikulášová a Veľkrop

Aug 16th, 2017 | Autor:
Medzinárodný dobrovoľnícky pracovný tábor na vojnových cintorínoch Mikulášová a Veľkrop

Už niekoľko rokov pravidelne organizujeme dobrovoľnícke pracovné tábory na vojnových cintorínoch z I. svetovej vojny. V roku 2017 sme pripravili štyri medzinárodné tábory. V priebehu
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť X.)

Aug 14th, 2017 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť X.)

Medzi radové pešie pluky s výrazným zastúpením slovenského mužstva patril aj košický Peší pluk č. 34 (IR 34). Tento peší pluk mal bohatú tradíciu. V radoch habsburskej armády existoval už od roku 1733. Pred prvou svetovou vojnou pluk niesol čestný názov ” Peší pluk nemeckého cisára a pruského kráľa Wilhelma I. č. 34 (Infanterieregiment Wilhelm
[Čítať ďalej…]Légiovlak v Dolnom Kubíne

Aug 11th, 2017 | Autor:
Légiovlak v Dolnom Kubíne

V roku 1918 si budeme pripomínať sté výročie vzniku prvej Československej republiky. Jeden z najväčších projektov, ktorý ma tieto udalosti pripomínať je Légiovlak. Unikátny Légiovlak
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XLI.)

Aug 9th, 2017 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XLI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]