Archive for Október 2016

Dobrovoľníci pomohli s úpravou vojnových cintorínov pred Sviatkom všetkých svätých

Okt 30th, 2016 | Autor:
Dobrovoľníci pomohli s úpravou vojnových cintorínov pred Sviatkom všetkých svätých

Už niekoľko rokov, pár dní pred Sviatkom všetkých svätých, organizujeme dobrovoľnícku brigádu na niektorom z vojnových cintorínov z I. sv. vojny. Inak tomu nebolo ani tento rok. Ranné počasie nevyzeralo dobre, dobrovoľníkov to však neodradilo od práce. Tento rok sme sa venovali údržbe dvoch lokalít a to cintorínov Zbojné a Svetlice. Lokalitu Zbojné momentálne rekonštruujeme
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXIX.)

Okt 26th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXIX.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Trenčín (I. časť)

Okt 24th, 2016 | Autor:
Vojnový cintorín Trenčín (I. časť)

Cintorín v Trenčíne – Zábrani založila rakúsko-uhorská armáda pravdepodobne v máji roku 1915, keď mesto nesúhlasilo s pochovávaním vojakov na mestskom cintoríne z dôvodu možného prenosu rôznych infekcii na obyvateľov mesta. Na cintoríne boli do roku 1918 pochovávaní vojaci, ktorí skonali vo vojenskej nemocnici v Trenčíne, kde boli sústredení najmä vojaci nakazení rôznymi infekčnými chorobami,
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť VI.)

Okt 18th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť VI.)

K jednotkám zo silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná
[Čítať ďalej…]Zoznamy rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť I.)

Okt 13th, 2016 | Autor:
Zoznamy rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť I.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 14 (Nyitrai 14. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Nitre. V Nitre bol umiestnený štáb pluku s I. a III. práporom a v Leviciach jeho II. prápor.
[Čítať ďalej…]Smrť plukovníka Holzhausena na fronte v Haliči

Okt 11th, 2016 | Autor:
Smrť  plukovníka Holzhausena na fronte v Haliči

 K akémukoľvek vojenskému konfliktu v novodobej histórií ľudstva patrí propaganda v podobe letákov, pamfletov, vyhlásení či novín. Noviny sa od začiatku 19. storočia tešia veľkému záujmu širokej vrstvy obyvateľstva. S príchodom Veľkej vojny sa široké masy dožadovali informácií z rakúsko-uhorských bojísk, čo sa snažili využiť vládne kruhy a rôznymi manipulatívnymi článkami upokojovali domáce mnohonárodnostné obyvateľstvo
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XV.)

Okt 9th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XV.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Prednáška v Michalovciach spojená s prezentáciou výstavy Pradedovia na frontoch Veľkej vojny

Okt 8th, 2016 | Autor:
Prednáška v Michalovciach spojená s prezentáciou výstavy Pradedovia na frontoch Veľkej vojny

Už niekoľko rokov intenzívne spolupracujeme s kolegami historikmi a nadšencami regionálnej histórie z Michaloviec. Dňa 4. októbra 2016 sme spoločnými silami pripravili podujatie Pradedovia na
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť XI.)

Okt 6th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť XI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 9 (Kassai 9. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Košiciach. Košický honvédsky peší pluk HIR 9 patril pred začiatkom vojny v auguste roku 1914 spolu s mukačevským
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 – záverečná sumarizácia

Okt 3rd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 – záverečná sumarizácia

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (Feldjägerbataillon Nr. 32/FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859 v Castelfranco (Taliansko) spojením 2. viedenského práporu a časti 3. dobrovoľníckeho práporu, pričom celý prápor bol doplňovaný z územia Horného Uhorska. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku
[Čítať ďalej…]