Archive for September 2016

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XIV.)

Sep 30th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XIV.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť. X.)

Sep 27th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť. X.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici,
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVII.)

Sep 24th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Nebojácny príslušník rakúsko-uhorského 66. pešieho pluku

Sep 23rd, 2016 | Autor:
Nebojácny príslušník rakúsko-uhorského 66. pešieho pluku

Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý noviny sprostredkovali obyvateľstvu, bol odlišný od reality. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Z času na čas sa objavili zmienky o individuálnom hrdinstve vojakov, či
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XIII.)

Sep 22nd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Lokálne bojové operácie na fronte v Haliči v prvý septembrový týždeň v roku 1914

Sep 21st, 2016 | Autor:
Lokálne bojové operácie na fronte v Haliči v prvý septembrový týždeň v roku 1914

Posledné augustové dni prvého roka Veľkej vojny sa niesli v znamení striedavých úspechov a neúspechov rakúsko-uhorskej armády na haličskom bojisku. Víťazstvom generála pechoty Moritz von Auffenberga pri Komarówe[1] nadviazala dunajská monarchia na úspech ďalšieho velikána v spoločnej cisársko-kráľovskej armáde generál jazdectva Viktora Dankla.[2] Avšak ani tieto dve veľké víťazstvá nad cárskou armádou nezabezpečili rozhodujúcu porážku nepriateľa, ktorý náhlym
[Čítať ďalej…]Humenské chodníčky venované udalostiam I. svetovej vojny

Sep 18th, 2016 | Autor:
Humenské chodníčky venované udalostiam I. svetovej vojny

Neformálne združenie Príď a poznaj pripravilo v sobotu 17. septembra 2016 ďalšie pokračovanie putovania po zaujímavostiach mesta Humenné.  Druhé pokračovanie Humenských chodníčkov bolo venované udalostiam
[Čítať ďalej…]Aj v septembri dobrovoľníci zo Slovenska a zahraničia pracovali na obnove vojensko-historických pamiatok z I. svetovej vojny

Sep 15th, 2016 | Autor:
Aj v septembri dobrovoľníci zo Slovenska a zahraničia pracovali na obnove vojensko-historických pamiatok z I. svetovej vojny

Klub vojenskej histórie Beskydy v roku 2016 organizoval štyri medzinárodné dobrovoľnícke tábory na vojnových cintorínoch. Posledný zo štvorice sa uskutočnil v termíne od 8. do
[Čítať ďalej…]Samuel Činčurák: VOJNA. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918

Sep 14th, 2016 | Autor:
Samuel Činčurák: VOJNA. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918

Vojnový denník a zápisky, písané s malým časovým odstupom od opisovaných udalostí, patria k najautentickejším prameňom dobových udalostí. Väčšinou ich po sebe zanechávajú vysokopostavení príslušníci armády. O to unikátnejšie a vzácnejšie sú rozsiahle zápisky Samuela Činčuráka, vojaka rakúsko-uhorskej armády. Počas päťdesiatjedenmesačného pobytu na bojiskách prvej svetovej vojny prešiel srbským, ruským i talianskym frontom. Prežité udalosti
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Trnava (I. časť)

Sep 7th, 2016 | Autor:
Vojnový cintorín Trnava (I. časť)

Vojnový cintorín z obdobia prvej svetovej vojny v Trnave patrí počtom pochovaných, ktorých je približne niečo menej ako tisíc, k jednému z najväčších na území súčasného Slovenska aj napriek tomu, že historické centrum Dolného Považia bolo vzdialené od frontovej línie niekoľko sto kilometrov. Pozoruhodnosťou je fakt, že národnostné zloženie pochovaných je rôznorodé, čo môžeme vysvetliť tým, že v meste sa
[Čítať ďalej…]