Archive for August 2016

Zimné boje pri Duklianskom priesmyku (január 1915)

Aug 26th, 2016 | Autor:
Zimné boje pri Duklianskom priesmyku (január 1915)

V priebehu januára 1915 rakúsko-uhorské velenie prisúvalo posily a v mestách a dedinách nachádzajúcich sa na ceste vedúcej k Duklianskemu priesmyku sústreďovalo zálohy a vojenský materiál. Jeho cieľom bolo zahájiť ofenzívu, ktorá by deblokovala obkľúčený fortifikačný komplex Przemysl v Haliči. Rovnako postupovalo aj ruské velenie, ktoré plánovalo Dukliansky priesmyk využiť pre svoju ofenzívu do vnútrozemia
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XII.)

Aug 22nd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Ruský prienik k Svidníku a Stropkovu (november/december 1914)

Aug 22nd, 2016 | Autor:
Ruský prienik k Svidníku a Stropkovu (november/december 1914)

V júli 1914 titulky novín vychádzajúcich v Rakúsko-Uhorsku odrážali dramatický vývoj na medzinárodnej scéne v Európe, ktorý neveštil nič dobrého. V oboch hlavných mestách ako aj vo všetkých kútoch monarchie čitatelia každý deň s napätím sledovali vyostrovanie krízy, ktorú spôsobilo zavraždenie následníka habsburského trónu Františka Ferdinanda a jeho manželky v Sarajeve. Výnimkou neboli ani obyvatelia
[Čítať ďalej…]V obci Srňacie sme prezentovali výstavu Pradedovia na frontoch Veľkej vojny

Aug 22nd, 2016 | Autor:
V obci Srňacie sme prezentovali výstavu Pradedovia na frontoch Veľkej vojny

V obci Srňacie pri meste Dolný Kubín sa sobotu 20. augusta 2016 uskutočnil už XII. ročník podujatia Návrat do histórie v Srňacom. Tento rok bolo
[Čítať ďalej…]Dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska počas leta pracovali na obnove vojnových cintorínov

Aug 18th, 2016 | Autor:
Dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska počas leta pracovali na obnove vojnových cintorínov

Veľkrop, Sukov a Zbojné sú obce na severovýchodnom Slovensku, kde počas júla a augusta pracovali na obnove vojnových cintorínov z I. svetovej vojny dobrovoľníci zo
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVI.)

Aug 17th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Citadela

Aug 15th, 2016 | Autor:
Vojnový cintorín Citadela

Vojenský hřbitov z Velké války CIMITERO –  MILITARE AUSTRO – UNGARICO di CITTADELLA   Citadela se nachází v Itálii v provincii Padova, je zde vojenský  rakousko-uherský hřbitov.  Vojenský hřbitov v Cittadella byl zbudován v roce 1936, jako centrální vojenské pohřebiště rakousko-uherských vojáků, jejichž ostatky sem byly přeneseny z menších zrušených vojenských hřbitovů, které ve druhé polovině Velké války vznikly v regionu Benátsko
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť IV.)

Aug 9th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť IV.)

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť IX.)

Aug 6th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť IX.)

Medzi radové pešie pluky s výrazným zastúpením slovenského mužstva patril aj košický Peší pluk č. 34 (IR 34). Tento peší pluk mal bohatú tradíciu. V radoch habsburskej armády existoval už od roku 1733. Pred prvou svetovou vojnou pluk niesol čestný názov ” Peší pluk nemeckého cisára a pruského kráľa Wilhelma I. č. 34 (Infanterieregiment Wilhelm
[Čítať ďalej…]Posviacka zvonice na bojisku I. svetovej vojny

Aug 4th, 2016 | Autor:
Posviacka zvonice na bojisku I. svetovej vojny

V roku 2015 Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s obcou Hostovice organizoval turistický pochod na miesta bojov I. svetovej vojny. Zúčastnili sa ho turisti
[Čítať ďalej…]