Archive for Júl 2016

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXV.)

Júl 29th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXV.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť III.)

Júl 27th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť III.)

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom
[Čítať ďalej…]Budujeme zvonicu na bojisku I. svetovej vojny

Júl 18th, 2016 | Autor:
Budujeme zvonicu na bojisku I. svetovej vojny

Počas I. svetovej vojny pri obci Hostovice (okres Snina) prebiehala intenzívna bojová činnosť. Najmä v apríli 1915 počas Veľkonočnej bitky v Karpatoch na kopcoch nad
[Čítať ďalej…]Podporte rozvoj vojenskej histórie, podporte Klub vojenskej histórie Beskydy

Júl 13th, 2016 | Autor:
Podporte rozvoj vojenskej histórie, podporte Klub vojenskej histórie Beskydy

Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy realizuje svoju činnosť dôsledne už 12 rokov a našimi aktivitami oživujeme históriu Slovenska: venujeme sa výskumu regionálnej a vojenskej histórie a publikujeme naše výsledky v knižných publikáciách, odborných časopisoch, ako aj na internete udržiavame dve webové stránky www.kvhbeskydy.sk, ktorá sa venuje našej činnosti a www.regionalnedejiny.sk, čo je databáza regionálnych
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť. IX.)

Júl 12th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť. IX.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici,
[Čítať ďalej…]Vojnové plány Rakúsko-Uhorska pred rokom 1914

Júl 10th, 2016 | Autor:
Vojnové plány Rakúsko-Uhorska pred rokom 1914

Dejiny 20. storočia sú plné ozbrojených konfliktov, ktoré zmenili geopolitckú mapu sveta na nepoznanie. Najväčšie zmeny nastali na európskom kontinente, kde na troskách Habsburskej monarchie či Osmanskej ríše vznikli nové štátne útvary založené na nacionálnom princípe. Najvyšší predstavitelia tradičných štátnych útvar už nedokázali čeliť mohutnému ľudskému tlaku a už vôbec nie prvému globálnemu konfliktu v dejinách ľudstva.
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXIV.)

Júl 7th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXIV.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť II.)

Júl 3rd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť II.)

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom
[Čítať ďalej…]