Archive for Marec 2016

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť. IV.)

Mar 30th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť. IV.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici,
[Čítať ďalej…]Turistika po bojisku Veľkonočnej bitky v Karpatoch

Mar 26th, 2016 | Autor:
Turistika po bojisku Veľkonočnej bitky v Karpatoch

Počas I. svetovej vojny sa obce dnešného medzilaboreckého okresu ocitli v epicentre krvavých bojov, ktoré sa do vojenskej historiografie zapísali ako “Veľkonočná bitka v Karpatoch”. V týchto dňoch uplynie 101 rokov od týchto udalostí. Krvavú históriu dodnes pripomínajú zachované línie zákopov. Tichým mementom udalostí spred viac ako sto rokov sú vojnové cintoríny, nachádzajúce sa v
[Čítať ďalej…]Zoznamy rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť I.)

Mar 24th, 2016 | Autor:
Zoznamy rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť I.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 15 (Trencséni 15. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Trenčíne. V Trenčíne bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol v rámci IV. Honvédskeho dopľnovacieho
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť VII.)

Mar 20th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť VII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 9 (Kassai 9. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Košiciach. V Košiciach bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol doplňovaný z obvodov Košice a
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť VI.)

Mar 18th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť VI.)

Medzi radové pešie pluky s výrazným zastúpením slovenského mužstva patril aj košický Peší pluk č. 34 (IR 34). Tento peší pluk mal bohatú tradíciu. V radoch habsburskej armády existoval už od roku 1733. Pred prvou svetovou vojnou pluk niesol čestný názov ” Peší pluk nemeckého cisára a pruského kráľa Wilhelma I.  č. 34 (Infanterieregiment Wilhelm
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VIII.)

Mar 17th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VIII.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XVI.)

Mar 12th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XVI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť VI.)

Mar 8th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť VI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 9 (Kassai 9. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Košiciach. V Košiciach bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol doplňovaný z obvodov Košice a
[Čítať ďalej…]Spracúvame zoznamy padlých vojakov z prvej svetovej vojny

Mar 6th, 2016 | Autor:
Spracúvame zoznamy padlých vojakov z prvej svetovej vojny

Jedna z hlavných činností Klubu vojenskej histórie Beskydy je historický výskum obdobia prvej svetovej vojny. Aj keď sme náš výskum zameriavali hlavne na udalosti spojené s priebehom bojov na našom území a vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku, v nedávnej dobe sme sa zo značnou intenzitou začali venovať aj ďalšej výskumnej oblasti. Nosnou témou sa pre nás stála aj účasť
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť III.)

Mar 5th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť III.)

K jednotkám zo silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná
[Čítať ďalej…]