Archive for Február 2016

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť V.)

Feb 29th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť V.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 9 (Kassai 9. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Košiciach. V Košiciach bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol doplňovaný z obvodov Košice a
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VII.)

Feb 27th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VII.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť VIII.)

Feb 26th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť VIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XV.)

Feb 22nd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XV.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VI.)

Feb 21st, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VI.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť VII.)

Feb 20th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť VII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť III.)

Feb 19th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť III.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 9 (Kassai 9. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Košiciach. V Košiciach bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol doplňovaný z obvodov Košice a
[Čítať ďalej…]Ľvov v rukách ruského nepriateľa

Feb 18th, 2016 | Autor:
Ľvov v rukách ruského nepriateľa

V posledných augustových dňoch muselo rakúsko-uhorské velenie reagovať na prvú porážku armády monarchie v Haliči na Gnilej Lipe. V tom istom čase prebiehala vo Východnom Prusku bitka v blízkosti dnešného Olsztynu (bitka pri Tannenbergu), kde sa nemeckej armáde podarilo viazať značnú časť ruských síl v podobe 1. a 2. armády, ktoré boli 2. septembra 1914
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť II.)

Feb 14th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29 (časť II.)

K jednotkám zo silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XIV.)

Feb 8th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XIV.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]