Archive for Október 2015

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XII.)

Okt 28th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Prvá porážka Rakúsko-Uhorska – bitka na Gnilej Lipe (29. – 30. august 1914)

Okt 26th, 2015 | Autor:
Prvá porážka Rakúsko-Uhorska – bitka na Gnilej Lipe (29. – 30. august 1914)

Úspešné ťaženie rakúsko-uhorskej armády na východnom fronte proti cárskej armáde, či už v bitke pri Krasniku alebo týždňovom boji v okolí mesta Komarow, zvýšili sebavedomie generality monarchie a presvedčenie, že celá kampaň v Haliči môže byť úspešná. Odzrkadlilo sa to aj v posledných augustových dňoch, kedy 4. rakúsko-uhorská armáda spolu so Skupinou arcivojvodu Jozefa Ferdinanda
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť I.)

Okt 17th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť I.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 9 (Kassai 9. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Košiciach. V Košiciach bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol doplňovaný z obvodov Košice a
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č.16 (časť I.)

Okt 12th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č.16  (časť I.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici,
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XI.)

Okt 9th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť II.)

Okt 8th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť II.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť V.)

Okt 5th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť V.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]