Archive for September 2015

Bitka o Komarow (26.08. – 02.09. 1914)

Sep 30th, 2015 | Autor:
Bitka o Komarow (26.08. – 02.09. 1914)

    Po víťazstve 1. rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku (23. – 25. augusta 1914) sa ruská 4. armáda stiahla smerom na sever k mestu Lublin, čo spôsobilo vytvorenie medzery medzi porazenou cárskou armádou a 5. ruskou armádou pod velením Pavla Adamoviča Plehveho, ktorého nemecký pôvod vzbudzoval v ruskej armáde značnú pozornosť. Na prelome
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť I.)

Sep 26th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť I.)

Medzi radové pešie pluky s výrazným zastúpením slovenského mužstva patril aj košický Peší pluk č. 34 (IR 34). Tento peší pluk mal bohatú tradíciu. V radoch habsburskej armády existoval už od roku 1733. Pred prvou svetovou vojnou pluk niesol čestný názov ” Peší pluk nemeckého cisára a pruského kráľa Wilhelma I.  č. 34 (Infanterieregiment Wilhelm
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť I.)

Sep 23rd, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť I.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť IV.)

Sep 16th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť IV.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť X.)

Sep 12th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť X.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Na obnove vojnoveho cintorína vo Veľkrope pracovali dobrovoľníci zo Slovenska, Maďarska a Rumunska

Sep 7th, 2015 | Autor:
Na obnove vojnoveho cintorína vo Veľkrope pracovali dobrovoľníci zo Slovenska, Maďarska a Rumunska

V roku 2015 sme pripravili tri medzinárodne campy, počas ktorých dobrovoľníci pracovali na obnove vojnových cintorínov z I. sv. vojny. Júnový a augustový camp sa
[Čítať ďalej…]Činnosť architekta Józsefa Lampinga počas prvej svetovej vojny

Sep 4th, 2015 | Autor:
Činnosť architekta Józsefa Lampinga počas prvej svetovej vojny

Pred 100 rokmi po skončení bojov v Karpatoch vzniklo v Hornom Uhorsku mnoho vojenských cintorínov. Na vytvorení týchto cintorínov v čase prvej svetovej vojny zohral významnú úlohu József Lamping. Od septembra tohto roku nesie meno tohto významného architekta škola v Kapošvári, kde jeho prácu predstavuje výstava. Pri tejto príležitosti pomocou Katalin H. Molnár, ktorá skúma Lampingovo životného dielo, približujeme
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť III.)

Sep 3rd, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť III.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]