Archive for August 2015

Bitka pri Krasniku – prvé veľké víťazstvo Rakúsko-Uhorska

Aug 31st, 2015 | Autor:
Bitka pri Krasniku – prvé veľké víťazstvo Rakúsko-Uhorska

Po ukončení celého mobilizačného procesu rakúsko-uhorskej armády a rýchleho postupu ruských vojsk smerom do Haliče bolo evidentné, že sa v posledných augustových dňoch roku 1914 odohrá prvý vážny stret medzi vojskami monarchie a cárskej armády. Už zo samotného rozostavenia armád bolo zrejmé, že sa proti sebe postaví 1. rakúsko-uhorská armáda generála jazdectva Viktora Dankla a
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť IX.)

Aug 24th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť IX.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť II.)

Aug 16th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť II.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Od mobilizácie k prvým bojovým stretom v auguste 1914 v Haliči

Aug 13th, 2015 | Autor:
Od mobilizácie k prvým bojovým stretom v auguste 1914 v Haliči

Iba niekoľko týždňov po atentáte na následníka rakúsko-uhorského trónu bolo zrejmé, že Rusko sa postaví na ochranu malého slovanského kráľovstva, Srbska, čo následne určilo hlavné priority náčelníka Generálneho štábu Rakúsko-Uhorska. Conrad sa obával cárskej armády a dobre vedel, že aj keby presunul všetky zložky armády z Balkánu do Haliče, tak by čoskoro čelil obrovskej presile
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť I.)

Aug 10th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť I.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Tokajícka tragédia II.

Aug 7th, 2015 | Autor:
Tokajícka tragédia II.

Nadišla posledná, osudná noc z osemnásteho na devätnásteho novembra 1944- začiatok krvavej nedele v Tokajíku. V ranných hodinách prišlo do dediny asi 200 nemeckých vojakov. Zo všetkých strán obkľúčili obec, pretože prichádzali od lesov. Potom začali po domoch vyhľadávať mužov. Na ruky im dávali putá a zhromaždili ich v záhrade pri gréckokatolíckej cerkvi. Do obeda sústredili
[Čítať ďalej…]Vývoj železničnej siete v Rakúsko-Uhorsku do roku 1914

Aug 4th, 2015 | Autor:
Vývoj železničnej siete v Rakúsko-Uhorsku do roku 1914

Priemyselná revolúcia, ktorá začala v 18. storočí v textilnom odvetví, zasiahla počas niekoľko nasledujúcich desiatok rokov všetky sféry ľudskej činnosti, dopravu nevnímajúc. Keďže počas storočia stúpal dopyt po surovinách či rudách, bolo dôležité vybudovať efektívny spôsob prepravy produktov do cieľových miest, a preto na začiatku 19. stor. dochádza k spojeniu dvoch, už známych technologických výdobytkov,
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojnového cintorína Rokytovce

Aug 3rd, 2015 | Autor:
Rekonštrukcia vojnového cintorína Rokytovce

Vojnový cintorín v obci Rokytovce je súčasťou civilného cintorína v obci. Pôvodne bol tvorený 10 hrobmi, ktoré sa v troch skupinách nachádzali roztrúsené na civilnom
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť VIII.)

Aug 1st, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť VIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]