Archive for Jún 2015

Dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska pracovali na obnove dvoch vojnových cintorínov

Jún 22nd, 2015 | Autor:
Dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska pracovali na obnove dvoch vojnových cintorínov

Do obnovy vojnových cintorínov, ktoré realizuje Klub vojenskej histórie Beskydy, sa pravidelne zapájajú aj dobrovoľníci zo zahraničia. V termíne od 11. do 13. júna 2015
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť VI.)

Jún 21st, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť VI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny Romana Frodymu

Jún 17th, 2015 | Autor:
Vojnové cintoríny Romana Frodymu

Vo štvrtok 11. júna sme sa v krosnianskom Centre skla zúčastnili prezentácie knihy Romana Frodymu Vojnové cintoríny z prvej vojny svetovej, prvá časť, okreg I – Nowy Žmigrod a okreg II – Jaslo. Kniha vyšla vo vydavateľstve Ruthenus. Autor sa v nej na 368 stranách podelil so svojimi poznatkami z histórie vojnových cintorínov, ktoré získal ako dlhoročný Beskydský sprievodca. Pútavo
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť V.)

Jún 10th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť V.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Začala rekonštrukcia vojnového cintorína Zbojné

Jún 1st, 2015 | Autor:
Začala rekonštrukcia vojnového cintorína Zbojné

V roku 2014 dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy vyčistili vojnový cintorín v Zbojnom od náletových drevín. Počas zimných mesiacov sme pripravili projekt jeho rekonštrukcie
[Čítať ďalej…]