Archive for 2015

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť III.)

Dec 28th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť III.)

Medzi radové pešie pluky s výrazným zastúpením slovenského mužstva patril aj košický Peší pluk č. 34 (IR 34). Tento peší pluk mal bohatú tradíciu. V radoch habsburskej armády existoval už od roku 1733. Pred prvou svetovou vojnou pluk niesol čestný názov ” Peší pluk nemeckého cisára a pruského kráľa Wilhelma I.  č. 34 (Infanterieregiment Wilhelm
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XIII.)

Dec 18th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č.16 (časť II.)

Dec 11th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č.16  (časť II.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici,
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojnového cintorína Svetlice (video)

Dec 10th, 2015 | Autor:
Rekonštrukcia vojnového cintorína Svetlice (video)

Video-prezentácia priebehu obnovy vojnového cintorína vo Svetliciach (okr. Medzilaborce).Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť VI.)

Dec 6th, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť VI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Úspešné finále dejepisnej súťaže gymnázií v Chebe

Dec 1st, 2015 | Autor:
Úspešné finále dejepisnej súťaže gymnázií v Chebe

Pre stredoškolského učiteľa je účasť na rôznych súťažiach zo svojimi študentami úplne normálnou vecou. Priebeh takýchto súťaži býva väčšinou dosť monotónny. Študenti docestujú na miesto konania súťaže, napíšu test alebo splnia iné úlohy a nasleduje vyhodnotenie. Víťazi si preberú diplomy a pri troche šťastia aj nejaké vecne ceny a propagačné predmety, porazení sa musia uspokojiť s bagetou a džúsom.
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojnového cintorína Rokytovce (video)

Nov 28th, 2015 | Autor:
Rekonštrukcia vojnového cintorína Rokytovce (video)

Video-prezentácia priebehu obnovy vojnového cintorína v Rokytovciach (okr. Medzilaborce).Pátranie so šťastným koncom

Nov 23rd, 2015 | Autor:
Pátranie so šťastným koncom

Jednou z hlavných aktivít Klubu vojenskej histórie Beskydy je archívny výskum udalostí I. sv. vojny. Neoddeliteľnou súčasťou tohto výskumu je aj získavanie mien vojakov, ktorí padli na našom území, alebo z územia súčasnej Slovenskej republiky pochádzali a zahynuli na frontoch I. sv. vojny po celom svete. Pravidelne nás oslovujú rodiny zo Slovenska, ale aj zahraničia
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť IV.)

Nov 22nd, 2015 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť IV.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]V októbri a novembri pokračuje obnova vojnového cintorína Veľkrop

Nov 22nd, 2015 | Autor:
V októbri a novembri pokračuje obnova vojnového cintorína Veľkrop

Práce na vojnovom cintoríne Veľkrop napredovali počas celého roka 2015. V júli a auguste sa uskutočnili medzinárodné tábory dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa vykonal veľký kus
[Čítať ďalej…]