Archive for November 2013

Pietny akt účastníkov TOP 2013 pri vojnovom hrobe v Košickej Belej

Nov 25th, 2013 | Autor:
Pietny akt účastníkov TOP 2013 pri  vojnovom hrobe v Košickej Belej

Východoslovenský tábor ochrancov prírody /skratka TOP/ je ochranárske podujatie s dnes už takmer štyridsaťročnou históriou. Na podujatí organizovanom SZOPK sa tradične stretávajú laickí ochrancovia prírody s odborníkmi a to vždy v inej vopred vytipovanej lokalite. Účastníci v priebehu táborového týždňa pod vedením odborníkov pracujú v rôznych sekciách podľa svojho záujmu. Sekcie sú napríklad botanická, herpetologická,
[Čítať ďalej…]Spomienkový seminár k 45. výročiu príchodu 103. tankového pluku do posádky Humenné

Nov 22nd, 2013 | Autor:
Spomienkový seminár k 45. výročiu príchodu 103. tankového pluku do posádky Humenné

Dňa 16. 11. 2013 sme dostali možnosť zúčastniť sa jednej zaujímavej akcie. Naša partnerská organizácia Zväz vojakov Slovenskej republiky – Klub Humenné organizovala spomienkový seminár
[Čítať ďalej…]Štyri významné výročia alebo Sedmičky v dejinách Michaloviec

Nov 20th, 2013 | Autor:
Štyri významné výročia alebo Sedmičky v dejinách Michaloviec

Rok 2014 je rokom niekoľkých významných okrúhlych výročí, súvisiacich s históriou Michaloviec.  V uvedenom roku si pripomenieme 770. výročie nateraz najstaršej známej písomnej zmienky o Michalovciach. Listina z roku 1244 je totiž relevantnými odborníkmi uznaná za najstaršiu hodnovernú správu o našom meste. Prvá písomná zmienka však neznamená, že Michalovce vznikli v danom roku – v tom čase už mali za sebou dlhý
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Snina II.(epidemický)

Nov 17th, 2013 | Autor:
Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Snina II.(epidemický)

Vojnový cintorín Snina II. Sa nachádza v miestnej časti Brehy na Nižnej Hurke nad Tarnovským potokom. Známejší je pod menom epidemický cintorín. Presný počet pochovaných
[Čítať ďalej…]Výstava Vojna v regióne – Rodáci vo vojne v Humennom

Nov 13th, 2013 | Autor:
Výstava Vojna v regióne – Rodáci vo vojne v Humennom

Pri príležitosti 95. výročia skončenia prvej svetovej vojny bola na pôde gymnázia arm. gen. Ludvíka Svobodu slávnostne otvorená fotografická výstava s názvom Vojna v regióne
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Svetlice (9.11.2013)

Nov 12th, 2013 | Autor:
Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Svetlice (9.11.2013)

Aj začiatkom novembra naše aktivity pokračujú ďalej. Po dokončení vojnových cintorínov vo Výrave a v Becherove sme sa rozhodli začať pracovať na ďalšom vojnovom cintoríne.
[Čítať ďalej…]Spomienka na vojakov padlých vo vojnách (2013)

Nov 10th, 2013 | Autor:
Spomienka na vojakov padlých vo vojnách (2013)

Začiatkom novembra si všetci pripomíname svojich blízkych, ktorí nás už opustili. Väčšina z nás navštívila niektoré cintoríny, aby si uctila pamiatku zosnulých. Každý rok vyzývame
[Čítať ďalej…]