Archive for September 2013

Príprava materiálu na oplotenie vojnového cintorína Výrava – Pod Kudrovcom

Sep 29th, 2013 | Autor:
Príprava materiálu na oplotenie vojnového cintorína Výrava – Pod Kudrovcom

Posledný septembrový týždeň sme pokračovali v prácach na vojnovom cintoríne Výrava – Pod Kudrovcom. V priebehu prvej polovice októbra je plánované dokončenie oplotenia. Prv ako
[Čítať ďalej…]Kríž na pamiatku strážmajstra Josefa Macourka

Sep 27th, 2013 | Autor:
Kríž  na pamiatku strážmajstra Josefa Macourka

V dobách Rakousko – Uherského mocnářství zajišťovalo ve větších městech krom neuniformované policie pořádek též četnictvo. Stanice byly umístněny v okrajových částech měst a jejich působnost zasahovala i do přilehlých vesnic. Nejinak tomu bylo i v městě Brně kde jich bylo devět. Jednou z nich byla i četnická stanice Žabovřesky. Sídlila v dnešní, již zcela
[Čítať ďalej…]Smrť generála Mirbacha (dokumentárny film)

Sep 26th, 2013 | Autor:

Krátky dokumentárny film Petra Ďurišina o smrti ruského generála Mirbacha. Film vznikol vďaka spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy. Vo filme sú použite zábery z bojových ukážok v Nižnej Polianke (2012), Výrave (2013), Mladejove (2013) a Gorlíc (2013).Práce na vojnovom cintoríne v Becherove finišujú

Sep 22nd, 2013 | Autor:
Práce na vojnovom cintoríne v Becherove finišujú

Od roku 2011 dobrovoľníci pracujú na obnove vojnového cintorína v obci Becherov. V Becherove pracovali dobrovoľníci z mimovládnych organizácii z Českej republiky, Maďarska, Poľska a
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Loče (Tolmino)

Sep 17th, 2013 | Autor:
Vojnový cintorín Loče (Tolmino)

Počas expedície KVH Beskydy v auguste 2013  po stopách bojov na Sočskom fronte sme sa zastavili aj na vojnovom cintoríne Loče. Na tomto vojnovom cintoríne
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojnového cintorína vo Veľkrope pokračuje vďaka podpore z grantovej výzvy Zlepšíme SPPoločne Slovensko

Sep 15th, 2013 | Autor:
Rekonštrukcia vojnového cintorína vo Veľkrope pokračuje vďaka podpore z grantovej výzvy Zlepšíme SPPoločne Slovensko

Obnova vojnového cintorína v obci Veľkrop je najväčším projektom, ktorý realizuje Klub vojenskej histórie Beskydy. Obnova, tohto najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny na
[Čítať ďalej…]Prednáška pre Dejepisný spolok v Košiciach (10.9.2013)

Sep 11th, 2013 | Autor:
Prednáška pre Dejepisný spolok v Košiciach (10.9.2013)

V septembri sme nadviazali na šnúru prednášok o prvej svetovej vojne. Je možné povedať, že po prázdninách postupne rozširujeme teritórium, na ktorom popularizujeme problematiku prvej
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia vo Veľkrope (7.9.2013)

Sep 9th, 2013 | Autor:
Pracovná akcia vo Veľkrope (7.9.2013)

V sobotu 7. septembra sme opäť zavítali do obce Veľkrop. Tentokrát sme sa rozhodli absolvovať iba jednodňovú akciu. Počasie nám prialo, takže sme sa od
[Čítať ďalej…]Cena primátorky mesta Humenné pre Klub vojenskej histórie Beskydy

Sep 7th, 2013 | Autor:
Cena primátorky mesta Humenné pre Klub vojenskej histórie Beskydy

Občianske združenie KVH Beskydy sa už 9 rokov angažuje v oblasti problematiky záchrany a obnovy vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska. Za ten čas členovia združenia úspešné zavŕšili mnohé projekty, nadviazali spoluprácu s odbornými i občianskymi združeniami na Slovensku, ale i v zahraničí. Našou najväčšou pýchou sú samozrejme zrekonštruované vojnové cintoríny.
[Čítať ďalej…]