Archive for Jún 2013

Posledný veterán druhej svetovej vojny v obci Krásna Lúka

Jún 30th, 2013 | Autor:
Posledný veterán druhej svetovej vojny v obci Krásna Lúka

Počty veteránov druhej svetovej vojny, ktorí by čistou mysľou dokázali popísať útrapy a hrôzy najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva, sa nezadržateľne zmenšujú. Roky nepredstaviteľnej hrôzy, vryté do pamätí dnes už šedivých pánov, však ešte stále poskytujú možnosť dozvedieť sa mnoho poznatkov, dojmov i každodenných reálií, ktoré v archívnych dokumentoch absentujú. Pri výskume dejín metódou
[Čítať ďalej…]Budovanie materiálno-technického zabezpečenia vo VVP Valaškovce v spomienkách majora Štefana Hriňa

Jún 29th, 2013 | Autor:
Budovanie materiálno-technického zabezpečenia vo VVP Valaškovce v spomienkách majora Štefana Hriňa

Vojenský výcvikový priestor Kamenica na Cirochou ( Valaškovce) má naozaj bohatú históriu. Jeho vznik bol spojený s medzivojnovou československou armádou. Od roku 1933 slúžil tento priestor výcvikovým potrebám armády. Od roku 1968 sa začala v tomto priestore budovať moderná výcviková základňa. Na jej výstavbe sa významným spôsobom podieľal aj major Štefan Hriň. Následujúci text vznikol
[Čítať ďalej…]Prednáška o prvej svetovej vojne v našom regióne na základnej škole v Topoľovke

Jún 18th, 2013 | Autor:
Prednáška o prvej svetovej vojne v našom regióne na základnej škole v Topoľovke

Jednou zo základných činností nášho združenia je aj popularizácia  regionálnych dejín a témy prvej svetovej vojny. Okrem pravidelného publikovania na našich webových stránkach využívame na prezentáciu
[Čítať ďalej…]Otvorenie výstavy Za slobodu a vlasť ….! Vojenstvo na Trebišovsku

Jún 10th, 2013 | Autor:
Otvorenie výstavy Za slobodu a vlasť ….! Vojenstvo na Trebišovsku

Býva dobrým zvykom, že sa odborní členovia KVH Beskydy pravidelne zúčastňujú na odborných seminároch a konferenciách o vojenských dejinách v našom regióne. Po účasti na
[Čítať ďalej…]Stav vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny po roku 1945 III.

Jún 7th, 2013 | Autor:
Stav vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny po roku 1945 III.

Po skončení druhej svetovej vojny boli vojnové cintoríny z 1. svetovej vojny takmer vymazané z povedomia ľudí. Štát poveril starostlivosťou o vojnové hroby vtedajšie Miestne národné výbory. V nových politických a ideologických pomeroch nebol záujem o túto činnosť a vojnové cintoríny boli čoraz viac zanedbané. V tomto období časť cintorínov zanikla. Niektoré padli za obeť
[Čítať ďalej…]Páter Rafael Gregor Lexmann – Výpomocný duchovný slovenskej armády s hodnosťou nadporučíka

Jún 4th, 2013 | Autor:
Páter Rafael Gregor Lexmann – Výpomocný duchovný slovenskej armády s hodnosťou nadporučíka

Páter Rafael sa narodil 8. marca 1910 v obci Bobot neďaleko Bánoviec nad Bebravou, v remeselníckej rodine Alojza Lexmanna a Márie, rod. Fridrichovej. Otec Alojz bol kováčom a strojníkom, matka Mária vlastnila obchod s textilom. Strednú školu vychodil páper Rafael v Trenčíne a v Košiciach, kde v roku 1929 úspešne ukončil gymnaziálne štúdiá. Po skončení
[Čítať ďalej…]