Archive for Apríl 2013

Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región)

Apr 26th, 2013 | Autor:
Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región)

Školský vzdelávací systém Slovenskej republiky rozlišuje predmety prírodovedné, jazykovedné, spoločenskovedné a predmety výchovné. Každá skupina predmetov má v školskom vzdelávacom systéme svoje nezastupiteľné miesto a úlohu. Úlohou dejepisu ako vyučovacieho predmetu je poznávať dejiny regiónu, národa a sveta a viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí rôznych
[Čítať ďalej…]Ocenenie od Generálneho konzulátu Ruskej federácie na Kryme

Apr 25th, 2013 | Autor:
Ocenenie od Generálneho konzulátu Ruskej federácie na Kryme

Už niekoľko rokov Klub vojenskej histórie Beskydy aktívne spolupracuje s kolegami z organizácie Tauridské centrum vojenskej histórie (Таврический Центр Военной Истории). Organizácia ma sídlo v
[Čítať ďalej…]Započítavanie zriaďovacieho paušálu

Apr 22nd, 2013 | Autor:
Započítavanie zriaďovacieho paušálu

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Seminár pri priležítosti Medzinárodného dňa pamiatok v Zemplínskom múzeu

Apr 18th, 2013 | Autor:
Seminár pri priležítosti Medzinárodného dňa pamiatok v Zemplínskom múzeu

Od roku 1983 z podnetu mimovládnej organizácie Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ( ICOMOS) je 18. apríl dňom kedy si pripomíname ochranu pamiatok. Od roku 1993 si tento deň pripomíname aj na Slovensku. Na mnohých miestach sa v tento deň konali rôzne semináre, prezentačné akcie, či iné aktivity. Pozadu nezostalo, ani Zemplínske múzeum v
[Čítať ďalej…]WW1 military cemetery: Výrava – Peak 600

Apr 11th, 2013 | Autor:
WW1 military cemetery: Výrava – Peak 600

Village: Výrava, District: Medzilaborce, Country: Slovakia, GPS: – The war cemetery was founded in 1916 and is the remains of heavy fights, which took place at this area in spring 1915. It consists of 6 common graves, with 2 – 3 soldiers buried in each, and 14 mass graves. The number of soldiers is approximate,
[Čítať ďalej…]Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre rok 1922

Apr 10th, 2013 | Autor:
Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre rok 1922

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Stav vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny po roku 1945 I.

Apr 7th, 2013 | Autor:
Stav vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny po roku 1945 I.

Po skončení druhej svetovej vojny boli vojnové cintoríny z 1. svetovej vojny takmer vymazané z povedomia ľudí. Štát poveril starostlivosťou o vojnové hroby vtedajšie Miestne národné výbory. V nových politických a ideologických pomeroch nebol záujem o túto činnosť a vojnové cintoríny boli čoraz viac zanedbané. V tomto období časť cintorínov zanikla. Niektoré padli za obeť
[Čítať ďalej…]