Archive for Marec 2013

Veľkonočná bitka v Karpatoch 1915

Mar 30th, 2013 | Autor:
Veľkonočná bitka v Karpatoch 1915

Veľkonočné sviatky sú väčšinou synonymom pokoja a ľudskej spolupatričnosti. Pred takmer 100 rokmi to, žiaľ, neplatilo. Desaťtisíce vojakov trávili Veľkú noc 1915 v zákopoch Karpatského bojiska. Prvá svetová vojna výrazne zasiahla aj na územie súčasného Slovenska. Práve boje z prelomu marca a apríla 1915 nesú vo vojenskej historiografii pomenovanie “Veľkonočná bitka v Karpatoch.” Venujme tichú
[Čítať ďalej…]Tretí ročník pochodu Po stopách Veľkonočnej bitky v Karpatoch

Mar 30th, 2013 | Autor:
Tretí ročník pochodu Po stopách Veľkonočnej bitky v Karpatoch

Turistické pochody patria medzi jednú z aktivít, ktorou sa Klub vojenskej histórie Beskydy snaží propagovať históriu udalostí I. svetovej vojny na severovýchode Slovenska. Zároveň si
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny a pietne miesta sovietskej armády v okrese Medzilaborce

Mar 26th, 2013 | Autor:
Vojnové cintoríny a pietne miesta sovietskej armády v okrese Medzilaborce

Aj keď sa primárne v našom výskume venujeme vojnovým pamiatkam a pietnym  miestam z obdobia prvej svetovej vojny, je všeobecne známe, že región severovýchodného Slovenska sa hmýri aj pietnymi miestami z obdobia druhej svetovej vojny. Väčšina z nich sa nejakým spôsobom viaže k sovietskej armáde alebo odboju v druhej svetovej vojne. V tomto článku by
[Čítať ďalej…]Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii

Mar 26th, 2013 | Autor:
Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii

Rok 1831 bol v Uhorsku rokom, ktorý poznačili dve veľmi smutné udalosti. Obe kulminovali v letných mesiacoch a navzájom spolu úzko súviseli. Prvou z nich bola cholerová epidémia, ktorá zachvátila krajinu začiatkom júna. Druhou, čo do rozsahu a počtu obetí menej ničivou, bolo Východoslovenské roľnícke povstanie. Problematiku Východoslovenského roľníckeho povstania veľmi precízne vo svojom trojzväzkovom diele Sedliacke povstanie na
[Čítať ďalej…]Exhumácie vojnových hrobov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku

Mar 24th, 2013 | Autor:
Exhumácie vojnových hrobov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku

Prvá svetová vojna bola konfliktom, ktorý v značnej miere zmenil vtedajšiu Európu. Vojna toho zničila veľa, ale predovšetkým kruto ukončila životy miliónov vojakov na všetkých bojiskách tohto konfliktu. Mierová doba postavila pred civilizovanú spoločnosť povinnosť, postarať  sa o obrovské množstvo vojnových hrobov. Táto úloha bola bremenom aj pre štáty, ktoré vznikli na troskách bývalého Rakúsko-Uhorska. Po prvej
[Čítať ďalej…]Medzinárodná vedecká konferencia Vojnové cintoríny I. svetovej vojny – Spoločná minulosť Európy

Mar 23rd, 2013 | Autor:

Konferencia sa uskutočnila 20. až 22. marca 2013 v Košiciach. Spoluorganizátormi konferencie boli Vojenský historický ústav Bratislava, Katedra histórie UPJŠ v Košiciach, Das Österreichische Schwarze
[Čítať ďalej…]Spomienky vojaka Pešieho pluku č. 67 Jána Brtáňa-Zaťka

Mar 19th, 2013 | Autor:
Spomienky vojaka Pešieho pluku č. 67 Jána Brtáňa-Zaťka

Spomienky vojaka Jána Brtáňa-Zaťka na službu v rakúsko-uhorskej armáde. Slúžil v prešovskom Pešom pluku č. 67 (IR 67). Po výcviku bol nasadený v Haliči a v Karpatoch, kde v marci 1915 padol do zajatia. Neskôr  sa pridal k československým légiam. Otca som stratil v roku 1905 a nasledujúceho roku dala mňa matka na učenie k murárskemu majstrovi do
[Čítať ďalej…]Prípravy na podujatie Karpaty 1914/1915 – Výrava 2013 v plnom prúde

Mar 17th, 2013 | Autor:
Prípravy na podujatie Karpaty 1914/1915 – Výrava 2013 v plnom prúde

Klub vojenskej histórie Beskydy už tretíkrát pripravuje vojensko-historické podujatie Karpaty 1914/1915. Prvé dva ročníky podujatia sa konali v obci Nižná Polianka v okrese Bardejov na
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny v obci Vyšný Orlík

Mar 13th, 2013 | Autor:
Vojnové cintoríny v obci Vyšný Orlík

Obec Vyšný Orlík   sa nachádza asi 8 kilometrov severozápadne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd v doline Ondavy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Felsőodor. V obci sa nachádzajú dva vojnové cintoríny z prvej svetovej
[Čítať ďalej…]Rozpomienky legionára Jána Styka

Mar 7th, 2013 | Autor:
Rozpomienky legionára Jána Styka

Účinkovanie československých legionárov počas prvej svetovej vojny patrí medzi najslávnejšie etapy našich vojenských dejín. O tejto slávnej ére rozpráva aj spomienka slovenského legionára Jána Styka.
[Čítať ďalej…]