Archive for Február 2013

Spomienky francúzskeho legionára Jána Kajana

Feb 27th, 2013 | Autor:
Spomienky francúzskeho legionára Jána Kajana

Následujúci text je tvoria spomienky slovenského legionára Jána Kajana. Tento obyčajný slovenský robotník sa vysťahoval za prácou do USA. Počas prvej svetovej vojny, pozorne sledoval udalosti vo svete,aj  vznik československého odboja v zahraničí. Rozhodol sa prihlásiť do československých légii, napriek tomu, že mohol celú vojnu pokojne prežiť v USA. Bojoval, hoci krátko,  v radoch francúzskych
[Čítať ďalej…]Vyhotovovanie úmrtných listov príslušníkov cudzích štátov

Feb 25th, 2013 | Autor:
Vyhotovovanie úmrtných listov príslušníkov cudzích štátov

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Príkra

Feb 22nd, 2013 | Autor:
Vojnový cintorín Príkra

Obec  Príkra sa nachádza asi 19 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží  v  severnej časti Nízkych Beskýd pri hraniciach s Poľskom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Meredély. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny.
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny a pietne miesta sovietskej armády v okrese Humenné

Feb 19th, 2013 | Autor:
Vojnové cintoríny a pietne miesta sovietskej armády v okrese Humenné

Aj keď sa primárne v našom výskume venujeme vojnovým pamiatkam a pietnym  miestam z obdobia prvej svetovej vojny, je všeobecne známe, že región severovýchodného Slovenska sa hmýri aj pietnymi miestami z obdobia druhej svetovej vojny. Väčšina z nich sa nejakým spôsobom viaže k sovietskej armáde alebo odboju v druhej svetovej vojne. V tomto článku by
[Čítať ďalej…]Zaniknuté vojnové hroby na severovýchodnom Slovensku

Feb 17th, 2013 | Autor:
Zaniknuté vojnové hroby na severovýchodnom Slovensku

Na našom webe sme postupne predstavili profily všetkých vojnových cintorínov v 6 okresoch, ktoré poznamenala prvé svetová vojna. Okrem vojnových cintorínov sa však v mnohých obciach severovýchodného Slovenska nachádzali jednotlivé hroby vojakov. Tieto hroby pri mizernej starostlivosti, či skôr žiadnej starostlivosti zanikali v teréne ešte rýchlejšie. Veľmi často museli uvoľniť miesto novým civilným hrobom, teda
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Vyšný Mirošov

Feb 14th, 2013 | Autor:
Vojnový cintorín Vyšný Mirošov

Obec Vyšný Mirošov   sa nachádza asi 14 kilometrov severozápadne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Mirošovec. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1567. Obec patrila k panstvu Makovica.  V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Felsőkomerse. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej
[Čítať ďalej…]Ostrihomský Peší pluk č. 26 (IR 26) na východnom fronte

Feb 9th, 2013 | Autor:
Ostrihomský Peší pluk č. 26 (IR 26) na východnom fronte

Zo spomienok Jána Kajana, vojaka Pešieho pluku č. 26 (IR 26) na východnom fronte. Autor spomína na obdobie od narukovania , až po svoje zajatie počas Brusilovovej ofenzívy.   Aj na mňa prišiel rad odvodu, ač som v ten čas – dňa 15. júla 1915 – nemal ani 19 rokov. Odviedli ma a zadelili k
[Čítať ďalej…]Nesprávne vyhotovovanie úmrtných dokladov (dokument)

Feb 7th, 2013 | Autor:
Nesprávne vyhotovovanie úmrtných dokladov (dokument)

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Rytierský kríž rádu Márie Terézie za boje medzi Potôčkami a Soľníkom (apríl 1915)

Feb 5th, 2013 | Autor:
Rytierský kríž rádu Márie Terézie za boje medzi Potôčkami a Soľníkom (apríl 1915)

Relatívny kľud, ktorý vládol na línii frontu v okolí Stropkova vo februári a marci 1915 bol iba predzvesťou vojnovej búrky, ktorá túto oblasť postihla na začiatku apríla 1915. Severovýchodné Slovensko sa stalo dejiskom jednej z najdôležitejších bitiek I. svetovej vojny, keď priestor medzi údoliami riek Ondava, Laborec a medzi Lupkovským a Užockým priesmykom sa stal
[Čítať ďalej…]