Archive for Január 2013

Poľný maršal Svetozar Boroevič von Bojna

Jan 29th, 2013 | Autor:
Poľný maršal Svetozar Boroevič von Bojna

Tvrdé karpatské boje v rokoch 1914/1915 výrazne ovplyvnil aj jeden z najlepších veliteľov rakúsko-uhorskej monarchie Svetozar Boroevič. Tento talentovaný profesionálny dôstojník to v armáde dotiahol k najvyšším métam a výrazne sa prezentoval najmä v obranných bojoch v Karpatoch, či neskôr na Talianskom fronte. Vojenská kariéra  tohto poľného maršala rakúsko-uhorskej armády bola skutočne pôsobivá. Budúci poľný
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojnového cintorína Snina I.- Giglovo

Jan 27th, 2013 | Autor:
Rekonštrukcia vojnového cintorína Snina I.- Giglovo

V októbri 2012 bola slávnostnou vysviackou ukončená rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny Snina I. Giglovo. Rekonštrukciu uskutočnili v priebehu roka 2012 dobrovoľníci z
[Čítať ďalej…]Pplk. v. v. Ing. František Kušnír (8.6.1954 – 10.01.2013)

Jan 23rd, 2013 | Autor:
Pplk. v. v. Ing. František Kušnír (8.6.1954 – 10.01.2013)

Prešlo niekoľko dní od chvíle, keď sme sa so smútkom dozvedeli, že nás opustil náš priateľ a kolega pplk. v. v. Ing. František Kušnír. Z našich radov ho vytrhla zákerná choroba. Táto strata tvrdo zasiahla nielen jeho najbližších, ale aj nás členov KVH Beskydy. V posledných rokoch svojho života bol Fero neoddeliteľnou súčasťou života našej
[Čítať ďalej…]Generálporučík Matvej Aleksandrovič Suľkevič (Mahomet Sulejmanovič Suľkevič)

Jan 21st, 2013 | Autor:
Generálporučík Matvej Aleksandrovič Suľkevič (Mahomet Sulejmanovič Suľkevič)

Matvej Aleksandrovič Suľkevič sa narodil 20.7.1865 vo Vilniuskej gubernii v rodine litovských Tatárov. Táto národnostná menšina muslimského vierovyznania sa v stredoveku usídlila na území vtedajšej Veľkej Litvy so súhlasom tamojších kniežat. Jej predstavitelia si zachovali národnostnú a náboženskú identitu aj po pripojení väčšiny poľsko-litovského kráľovstva k cárskemu Rusku. (Podľa úradných záznamov oficiálna verzia jeho mena
[Čítať ďalej…]Nedostatočná informovanosť pohrebných správcov o používaní paušálov

Jan 19th, 2013 | Autor:
Nedostatočná informovanosť pohrebných správcov o používaní paušálov

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Smernice k usporiadaniu evidencie vojnových hrobov (dokument)

Jan 17th, 2013 | Autor:
Smernice k usporiadaniu evidencie vojnových hrobov (dokument)

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Rakúsko-uhorský dôstojník na výšine Kučalata v apríli 1915

Jan 13th, 2013 | Autor:
Rakúsko-uhorský dôstojník na výšine Kučalata v apríli 1915

Na jar 1915 na front severne od Sniny zavial vojnový osud aj Artúra Šimka, rakúsko-uhorského dôstojníka slovenského pôvodu. Vo svojich povojnových spomienkach napísal: „Po vypuknutí prvej svetovej vojny ako odvedený narukoval som do Trenčína k 15. honvédskemu pluku. Absolvoval som dôstojnícku školu, vyučovalo sa v porotnej sieni krásnej novostavby bývalého Krajského súdu v Trenčíne. Už
[Čítať ďalej…]Definitívna úprava vojnových hrobov a cintorínov na karpatských bojiskách

Jan 8th, 2013 | Autor:
Definitívna úprava vojnových hrobov a cintorínov na karpatských bojiskách

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Okrúhle

Jan 5th, 2013 | Autor:
Vojnový cintorín Okrúhle

Obec  Okrúhle  sa nachádza asi 19 kilometrov južne  od okresného mesta Svidník. Leží  v Nízkych Beskydách, v doline riečky Radomka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1394. Obec patrila k panstvu Radoma, neskôr k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Sápony. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej
[Čítať ďalej…]Front pri Snine počas ruskej generálnej ofenzívy v apríli 1915

Jan 3rd, 2013 | Autor:
Front pri Snine počas ruskej generálnej ofenzívy v apríli 1915

Ruská generálna ofenzíva v Karpatoch začala v predvečer kapitulácie rakúsko-uhorského fortifikačného komplexu okolo Przemyslu, ktorý sa po päťmesačnej obrane vzdal 22. marca 1915. Veliteľ Juhozápadného frontu generál delostrelectva Nikolaj Iudovič Ivanov presvedčil ruské Vrchné veliteľstvo (Stavku), aby vojská, ktoré obliehali Przemysl, boli využité na prelomenie rakúsko-uhorskej obrany v Karpatoch. Táto ofenzíva bola koncipovaná veľmi ambiciózne
[Čítať ďalej…]