Archive for September 2012

Vojnový cintorín Šarišský Štiavnik

Sep 25th, 2012 | Autor:
Vojnový cintorín Šarišský Štiavnik

Obec Šarišský Štiavnik sa nachádza asi 15 kilometrov južne od okresného mesta Svidník. Leží v Nízkych Beskydách v doline pretekajúcej Radomky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Sósfüred. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou
[Čítať ďalej…]Zúčastnili sme sa konferencie v poľskom mestečku Wiśniowa

Sep 21st, 2012 | Autor:
Zúčastnili sme sa konferencie v poľskom mestečku Wiśniowa

V dňoch 7. – 9. septembra 2012 sa v poľskej dedine Wiśniowa neďaleko Krakova uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia zameraná na udalosti prvej svetovej vojny. Organizátorom
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Vyšný Komárnik

Sep 18th, 2012 | Autor:
Vojnový cintorín Vyšný Komárnik

Obec Vyšný Komárnik   sa nachádza asi 18 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží v severnej časti Nízkych Beskýd, v pramennej oblasti riečky Ladomírka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu Makovica.  V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Felsőkomarnik. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom
[Čítať ďalej…]Bojovali v prvej svetovej vojne VI.

Sep 15th, 2012 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne VI.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny v obci Radoma

Sep 11th, 2012 | Autor:
Vojnové cintoríny v obci Radoma

Obec Radoma  sa nachádza asi 16 kilometrov južne od okresného mesta Svidník. Leží  v Nízkych Beskydách. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1274. Obec bola centrom panstva Radoma. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Radoma. V obci sa nachádzajú štyri vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnové cintoríny v
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Vápeník

Sep 7th, 2012 | Autor:
Vojnový cintorín Vápeník

Obec Vápeník sa nachádza asi 15 kilometrov severne od okresného mesta Svidník. Leží v  severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka ústiaceho do riečky Svidničanky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu Makovica.  V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Meszégetó. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia KVH Beskydy na cintoríne Zbudská Belá IV. (1.9. 2012)

Sep 5th, 2012 | Autor:
Pracovná akcia KVH Beskydy na cintoríne Zbudská Belá IV. (1.9. 2012)

Vojnový cintorín Zbudská belá IV. patrí medzi tie lokality z prvej svetovej vojny, ktorými sme sa začali zaoberať už  dávno. Prvým problémom bola samotná lokalizácia
[Čítať ďalej…]Prvý prienik ruských vojsk cez Karpaty v novembri 1914

Sep 3rd, 2012 | Autor:
Prvý prienik ruských vojsk cez Karpaty v novembri 1914

Po vypuknutí I. svetovej vojny mesto Snina nemalo veľký vojenský význam, pretože sa nachádzalo mimo hlavných železničných komunikácií vedúcich z vnútrozemia Rakúsko-Uhorska na front v Haliči. Na tomto úseku Karpát sa zmobilizované vojská Habsburskej monarchie presúvali po železničných tratiach Humenné – Sanok a Užhorod – Sambor, pričom Snina sa nachádzala medzi týmito dvoma transportnými koridormi. Vojenský význam
[Čítať ďalej…]