Archive for August 2012

Vojnový cintorín Roztoky

Aug 25th, 2012 | Autor:
Vojnový cintorín Roztoky

Obec  Roztoky sa nachádza asi 12 kilometrov severozápadne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd neďaleko štátnych hraníc s Poľskom, v doline potoka ústiaceho do Ondavy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1572.Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Vegrosztoka. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Kružlová – príklad obnovy malého pietneho miesta

Aug 21st, 2012 | Autor:
Vojnový cintorín Kružlová – príklad obnovy malého pietneho miesta

Údolie smrti je milovníkom histórie známe ako miesto ťažkých bojov druhej svetovej vojny. Obce v Údolí smrti však zasiahli aj udalosti prvej svetovej vojny. Ich
[Čítať ďalej…]Práce na vojnovom cintoríne Snina – Giglovo finišujú

Aug 20th, 2012 | Autor:
Práce na vojnovom cintoríne Snina – Giglovo finišujú

Začiatkom leta 2012 začal Klub vojenskej histórie Beskydy realizovať rekonštrukciu vojnového cintorína Snina I. – Giglovo. Rekonštrukcia je realizovaná v rámci projektu „Na bicykli za
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín v Príslope prechádza renováciou

Aug 17th, 2012 | Autor:
Vojnový cintorín v Príslope prechádza renováciou

Malá obec Príslop leží v uličskej doline severovýchodne od Stakčína. Aj keď obec neležala na niekdajšej hlavnej komunikácii Ruské sedlo – Humenné, pocítila dopady vojenských
[Čítať ďalej…]Fedor Lazor – správca vojnových cintorínov v masíve Kudrovca.

Aug 16th, 2012 | Autor:
Fedor Lazor – správca vojnových cintorínov v masíve Kudrovca.

Už pár rokov sa členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy zaoberajú výskumom vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.  Doteraz sme na našich stránkach prinášali informácie o jednotlivých vojnových cintorínoch, o starostlivosti o vojnové cintoríny v medzivojnovom období a podobne. V dobových dokumentoch sme sa častokrát dozvedeli mená ľudí, ktorí boli našimi predchodcami. Ľudí,
[Čítať ďalej…]Elita armády

Aug 14th, 2012 | Autor:
Elita armády

Priatelia vojenskej histórie a priaznivci histórie čs. armády obzvlášť sa môžu túto jeseň tešiť na vydanie výnimočnej publikácie slovenského autora „ELITA ARMÁDY. Československá vojenská generalita 1918 – 1992“. Encyklopédia vedecké-ho charakteru o rozsahu viac než 1 000 strán bude na spoločnom československom knižnom trhu prvá svojho druhu a má všetky predpoklady silne rezonovať v odbornej
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Rovné

Aug 12th, 2012 | Autor:
Vojnový cintorín Rovné

Obec Rovné  sa nachádza asi 13 kilometrov juhozápadne od okresného mesta Svidník. Leží v Nízkych Beskydách v pramennej oblasti riečky Radomka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Obec patrila k panstvu Radoma, neskôr panstvu k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Rovno. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom
[Čítať ďalej…]Cintorín obetí cholery rakúsko-uhorského 46. pešieho pluku v Tisinci

Aug 8th, 2012 | Autor:
Cintorín obetí cholery rakúsko-uhorského 46.  pešieho pluku v Tisinci

Mnoho chlapov z bývalej Čongrádskej a Torontálskej župy [1] sníva svoj večný sen na cintoríne obetí cholery v bývalej obci Horného Uhorska – dnes  Slovenska, v obci Tisinec (Tizsény). Koncom septembra 1914 vypukla vo vojenských útvaroch rakúsko-uhorskej armády, dočasne ustupujúcich za pohorie Karpát, vážna epidémia cholery. Aj rady rakúsko-uhorského 46. pešieho pluku zo Szegédu [2] poriadne potrápila
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia na vojnovom cintoríne vo Veľkrope (3.-4. 8. 2012)

Aug 7th, 2012 | Autor:
Pracovná akcia na vojnovom cintoríne vo Veľkrope (3.-4. 8. 2012)

Na vojnovom cintoríne vo Veľkrope sa v júni uskutočnila veľká  pracovná brigáda višegrádskej pracovnej skupiny pre vojnové cintoríny (VWGMC). Po krátkom čase sme sa do
[Čítať ďalej…]