Archive for Máj 2012

Bojovali v prvej svetovej vojne V.

Máj 31st, 2012 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne V.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]Spomienky Artúra Šimka na boje prvej svetovej vojny v Karpatoch

Máj 25th, 2012 | Autor:
Spomienky Artúra Šimka na boje prvej svetovej vojny v Karpatoch

Od začiatku decembra 1914 do polovice apríla 1915 línia frontu prebiehala v bezprostrednom susedstve dnešného sninského okresu na severnej strane Karpát. Zaujímavým svedectvom o ťažkých podmienkach na fronte sú spomienky Artúra Šimka, rakúsko-uhorského dôstojníka slovenského pôvodu. Artúr Šimko sa na front dostal 20. marca 1915 v momente, keď ruské vojská zahájili rozhodujúcu ofenzívu v Karpatoch.
[Čítať ďalej…]Obnova vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny – trendy a možnosti

Máj 23rd, 2012 | Autor:
Obnova vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny – trendy a možnosti

Jednou z najväčších zaujímavostí severovýchodného Slovenska je množstvo vojensko-historických pamiatok z prvej a druhej svetovej vojny. Komplex vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny patrí bezpochyby medzi tie najvýznamnejšie. Vznik týchto pietnych miest a následná starostlivosť o ne predstavuje zaujímavú historickú kapitolu regiónu v ktorom sa nachádzajú. Už takmer sto rokov sú súčasťou karpatskej prírodnej scenérie
[Čítať ďalej…]Slováci v prvej svetovej vojne 1914-1918

Máj 19th, 2012 | Autor:
Slováci v prvej svetovej vojne 1914-1918

Edície prameňov patria k základným pomôckam pri historickom bádaní. Ich veľkou výhodou je, že máme v jednom celku zhromaždené veľké množstvo originálnych dokumentov, ktoré sú nenahraditeľným materiálom pri  rekonštrukcií historického problému, javu či procesu. O to cennejšie sú takéto edície pre laických záujemcov o históriu, ktorí nemajú možnosti a znalosti potrebné pri bádaní v archívoch. Ak sa edícia prameňov týka
[Čítať ďalej…]Vojenská pieseň a jej svedectvo: “Ej co zme to za vojaci..”

Máj 15th, 2012 | Autor:
Vojenská pieseň a jej svedectvo: “Ej co zme to za vojaci..”

Ľudová pieseň je transformovanou kolektívnou skúsenosťou minulých generácií. Jednou z tém ľudových piesní a folklóru je aj vojenčina, respektíve priama skúsenosť mužov ktorí narukovali, s vojnou a priamym bojovým nasadením. Aj v slovenskej ľudovej kultúre sa nám zachovalo viacero piesní spred roka 1918, ktoré sprostredkúvajú vojenské a vojnové skúsenosti mužov z jednotlivých slovenských regiónov a
[Čítať ďalej…]Nariadenie Ústredného inšpektorátu vojnových hrobov o konečnej úprave vojnových hrobov v Karpatoch

Máj 12th, 2012 | Autor:
Nariadenie Ústredného inšpektorátu vojnových hrobov o konečnej úprave vojnových hrobov v Karpatoch

Starostlivosť o vojnové cintoríny dopadla po prvej svetovej vojne na bedrá československých inštitúcii. O tom, že to rozhodne nebola lacná záležitosť, svedčí mnoho dokumentov bývalého Ústredného inšpektorátu vojnových hrobov. Prioritnou úlohou tejto inštitúcie bolo zaviesť systém, ktorý vyriešil zlú situáciu s vojnovými cintorínmi v Karpatoch, ale na druhej strane stál štát čo najmenej.  Československý štát
[Čítať ďalej…]Využitie vojenských pamiatok v cestovnom ruchu v Slovinsku – inšpirácia pre Slovensko?

Máj 10th, 2012 | Autor:
Využitie vojenských pamiatok v cestovnom ruchu v Slovinsku – inšpirácia pre Slovensko?

Cieľom cesty zástupcov KVH Beskydy do Slovinska a Talianska nebolo len utuženie spolupráce s našimi zahraničnými partnermi. Mali sme totiž možnosť vidieť praktickú prácu kolegov zo zahraničia pri starostlivosti o vojnové cintoríny a pietne miesta na území Sočského frontu a súčasne sme mohli pozorovať ako funguje prepojenie cestovného ruchu a turizmu s vojnovými pamiatkami z
[Čítať ďalej…]Po bojiskách Sočského frontu v Slovinsku a Taliansku

Máj 8th, 2012 | Autor:
Po bojiskách Sočského frontu v Slovinsku a Taliansku

Posledný aprílový týždeň sa niekoľko členov KVH Beskydy zúčastnilo expedície na miesta niekdajšieho Sočského frontu v Slovinsku a Taliansku. Celé podujatie bolo organizované pod hlavičkou
[Čítať ďalej…]Pátranie po bývalých zajateckých táboroch

Máj 4th, 2012 | Autor:
Pátranie po bývalých zajateckých táboroch

Počas prvej svetovej vojny padli tisíce vojakov oboch strán do zajatia. V zajateckých táboroch, často v dosť zlých podmienkach strávili zvyšok vojny. Zlé podmienky boli predovšetkým výsledkom obrovského zaťaženia vojnu vedúcich ekonomík, ktoré nemohli rozmaznávať ani vlastných obyvateľov, takže sa na vojnových zajatcov rozhodne zdrojmi neplytvalo. Každé možné rozptýlenie bolo vítané, takže nikto zo zajatcov
[Čítať ďalej…]Bojová a diverzná činnosť partizánskej skupiny Čapajev na východnom Slovensku do vyhlásenia SNP( v hláseniach jednotlivých úradov )

Máj 2nd, 2012 | Autor:
Bojová a diverzná činnosť partizánskej skupiny Čapajev na východnom Slovensku do vyhlásenia SNP( v hláseniach jednotlivých úradov )

Na východnom Slovensku začalo dochádzať koncom roka 1943  k prvým akciám, čo súviselo s prílevom sovietskych vojenských zajatcov, vytváraním partizánskych skupín a partizánskou aktivitou na poľskom území.[1] Uskutočnili ich miestne skupiny, najmä humenská a hanušovská. Väčšinou to boli prepady kasárni finančnej pohraničnej stráže – napríklad v Čertižnom a pri Sterkovciach v okrese Michalovce v decembri 1943, v Olšinkove v apríli 1944.[2] V máji 1944 čapajevovci uskutočnili
[Čítať ďalej…]