Archive for Apríl 2012

Bojovali v prvej svetovej vojne IV.

Apr 26th, 2012 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne IV.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]Otvorenie vojensko-historického náučného chodníka pri obci Výrava

Apr 25th, 2012 | Autor:
Otvorenie vojensko-historického náučného chodníka pri obci Výrava

Práce na obnove vojnových cintorínov nad obcou Výrava trvali niekoľko rokov. Cintoríny Pod Kobylou a Kóta 600 však prakticky vstali z popola zabudnutia a dnes
[Čítať ďalej…]Hory a vojna: turistika nad obcou Výrava v Nízkych Beskydách

Apr 24th, 2012 | Autor:
Hory a vojna: turistika nad obcou Výrava v Nízkych Beskydách

Ak sa vydáte na severovýchod Slovenska smerom západne od Národného parku Poloniny, veľa známych a vo verejnosti atraktívnych turistických trás nenájdete. Napriek tomu, znalci tohto kraja poznajú červenú hrebeňovku trasovanú po slovensko-poľskej hranici krajinou Nízkych Beskýd. Ostatné značené turistické trasy južne od Medzilaboriec sú skôr miestneho významu. Nízke Beskydy však napriek tomu ponúkajú zaujímavý a
[Čítať ďalej…]Spomienky Anny Koščovej na udalosti prvej svetovej vojny v Humennom

Apr 19th, 2012 | Autor:
Spomienky Anny Koščovej na udalosti prvej svetovej vojny v Humennom

V rokoch 1992 a 1993 v rámci stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) Gymnázia armádneho generála L. Svobodu bol v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom uskutočnený projekt, ktorý sa venoval prvej svetovej vojne v regióne severovýchodného Slovenska. Súčasťou projektu bolo vyhľadanie vtedy ešte žijúcich pamätníkov a spravenie výskumných interview. Všetci očití svedkovia boli v roku 1914
[Čítať ďalej…]Po stopách vojny: marcová exkurzia novinárov po pietnych miestach na Slovensku a v Poľsku

Apr 16th, 2012 | Autor:
Po stopách vojny: marcová exkurzia novinárov po pietnych miestach na Slovensku a v Poľsku

Propagácia činnosti KVH Beskydy prebieha aj mediálnou formou. Klub dostáva priestor v televízii, v rozhlase a samozrejme aj v printových médiách. Pre lepšie pochopenie problematiky
[Čítať ďalej…]Nariadenie Ministerstva národnej obrany o nedostatkoch práce vojenskej duchovnej správy.

Apr 10th, 2012 | Autor:
Nariadenie Ministerstva národnej obrany o nedostatkoch práce vojenskej duchovnej správy.

Po prvej svetovej vojne zostalo v regióne mnoho stôp po ťažkých bojoch. Niektoré z nich čoskoro zmizli vďaka usilovnej činnosti ľudí, ktorí tu, žili alebo ich milosrdne zakryla príroda. Aj po dlhých rokoch hrôzu tohto konfliktu zostali pripomínať vojnové cintoríny roztrúsené po celom severovýchodnom Slovensku. Po prvej svetovej vojne prevzal zodpovednosť za vojnové hroby československý
[Čítať ďalej…]Bojisko prvej svetovej vojny nad obcou Výrava – muzeálny komplex v krajine

Apr 8th, 2012 | Autor:
Bojisko prvej svetovej vojny nad obcou Výrava – muzeálny komplex v krajine

Na jar 1915 Rakúsko – Uhorsko už niekoľko mesiacov čelilo silnému ruskému tlaku. V druhej polovici marca 1915 zahájili ruské vojská novú generálnu ofenzívu na Karpatskom fronte. Ruské velenie sústredilo na území dnešného severovýchodného Slovenska všetky strategické zálohy a začalo rozhodujúci útok. Cieľom mal byť prienik do vnútrozemia Rakúsko – Uhorska a jeho vyradenie z
[Čítať ďalej…]Kto bol major Kokin a ako sa podieľal na likvidácii štábu partizánskeho zväzku Čapajev?

Apr 6th, 2012 | Autor:
Kto bol major Kokin a ako sa podieľal na likvidácii štábu partizánskeho zväzku Čapajev?

V päťzväzkovom diele Dejiny Slovenského národného povstania sa môžme dočítať o majorovi Kokinovi: Kokin, Viktor Nikolajevič ( 1913 Kamyšin, ZSSR – 5.7. 1975 Saratov, ZSSR ) – major Sovietskej armády. Pôv. Zámečník, od 1932 pracovník odborárskych organizácií, do 1941 v Saratove. R. 1941 príslušník Sov. Armády, 1942 pracovník štábu partiz. Hnutia pri Voj. rade Stalingradského, Juž. a 1.
[Čítať ďalej…]KVH Beskydy na druhom Medzinárodnom okrúhlom stole na Ukrajine 30.3.-1.4. 2012

Apr 4th, 2012 | Autor:
KVH Beskydy na druhom Medzinárodnom okrúhlom stole na Ukrajine 30.3.-1.4. 2012

Účinkovanie KVH Beskydy na Medzinárodnom okrúhlom stole k problematike vojnových cintorínov sa už pomaly stáva tradíciou. Aj tento rok sa podujatie uskutočnilo v obci Kostrina
[Čítať ďalej…]Vytváranie evidencie vojnových hrobov

Apr 1st, 2012 | Autor:
Vytváranie evidencie vojnových hrobov

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]