Archive for Február 2012

Ako zmanipulovať históriu, alebo príbeh o tom ako (ne)rekonštruovať vojnový cintorín

Feb 28th, 2012 | Autor:
Ako zmanipulovať históriu, alebo príbeh o tom ako (ne)rekonštruovať vojnový cintorín

V lete 2011 bol slávnostne zasvätený vojnový cintorín v Medzilaborciach. Médiami prebehlo niekoľko správ, ktoré informovali o celej udalosti. Hymna, čestná stráž a nová zaujímavosť v meste. Nie je však všetko zlato, čo sa blyští. Celé to má jeden poriadny háčik. Mesto Medzilaborce malo počas prvej svetovej vojny dôležitú vojensko-strategickú polohu a to bolo príčinou
[Čítať ďalej…]Bojovali v prvej svetovej vojne II.

Feb 23rd, 2012 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne II.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Kurimka

Feb 19th, 2012 | Autor:
Vojnový cintorín Kurimka

Obec Kurimka  sa nachádza asi 21 kilometrov západne od okresného mesta Svidník. Leží  v Nízkych Beskydách v pramennej oblasti riečky Kurimka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1548. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala  Kiskurima. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou
[Čítať ďalej…]Nariadenie Ministerstva vojnových hrobov o zhotovovaní náčrtov vojnových cintorínov

Feb 17th, 2012 | Autor:
Nariadenie Ministerstva vojnových hrobov o zhotovovaní náčrtov vojnových cintorínov

Prvá svetová vojna sa nezmazateľne zapísala do dejín severovýchodného Slovenska. Na území dnešných okresov Medzilaborce, Snina, Humenné, Svidník, Stropkov a Bardejov prebiehali ťažké boje. Toto územie je jedinou časťou dnešného Slovenska, ktoré prežilo krutý a bezprostredný kontakt s brutalitou prvej svetovej vojny. Desiatky rokov zahladili väčšinu stôp po ťažkých bojoch, ktoré prebiehali na tomto území. 
[Čítať ďalej…]Lemkovskí utečenci na severovýchodnom Slovensku (1946), Internácia v Strážskom a odsun II.

Feb 15th, 2012 | Autor:
Lemkovskí utečenci na severovýchodnom Slovensku (1946), Internácia v Strážskom a odsun II.

Situáciu okolo prechodu lemkovských utečencov začiatkom mája 1946 do Medzilaboreckého okresu súčasne monitoroval aj prednosta Oblastného bezpečnostného referátu (OBR) v Humennom, ktorý vo svojej správe udalosti konkretizoval a spresňoval: „Hlásim, že dňa 8. mája 1946 som bol spoločne s dôstojníkom OBZ pri veliteľstve „Oceľ“ zistiť nepreverené hlásené správy, že v okrese Medzilaboreckom, hromadne prechádzajú na
[Čítať ďalej…]Veľkonočná bitka v Karpatoch v spomienkach z kroniky rakúsko-uhorského c.k. 101. pechotného pluku

Feb 12th, 2012 | Autor:
Veľkonočná bitka v Karpatoch v spomienkach z kroniky rakúsko-uhorského c.k. 101. pechotného pluku

Boje prebiehajúce medzi obcami Výrava a Svetlice v jari 1915 predstavujú jeden z kľúčových momentov Veľkonočnej bitky v Karpatoch. Medzi oboma obcami prebiehali zúrivé boje s ťažkými stratami na oboch stranách. V ťažkom teréne a v nepríjemnom počasí a zime  vojaci na oboch stranách nepredstaviteľne trpeli. V priestore spomínaných obcí sa nachádzal rakúsko-uhorský 101. c.k.
[Čítať ďalej…]Štefan Apolen – slovenský partizán v Bielorusku

Feb 10th, 2012 | Autor:
Štefan Apolen – slovenský partizán v Bielorusku

Biografia slovenského vojaka, ktorý sa ako jeden z mnohých počas vojny pridal na druhú stranu a bojoval po boku bieloruských partizánov. Autorom je Michal Rjabik, ktorý rovnako ako Apolen, pôsobil v Bielorusku.Spomienky vojnového korešpondenta Aage Madelunga na situácii v meste Humenné v roku 1914

Feb 7th, 2012 | Autor:
Spomienky vojnového korešpondenta Aage Madelunga na situácii v meste Humenné v roku 1914

V roku 1914 vojnové udalosti prvej svetovej vojny zasiahli aj mesto Humenné.  Mesto bolo obsadené prekvapivým výpadom ruských jednotiek cez Ruské sedlo a po údolí Cirochy až k Humennému. Rakúsko-Uhorské velenie si okamžite uvedomilo hroziacu katastrofu a podniklo všetky kroky, aby mesto Humenné opäť rakúske jednotky dobyli. V novembri 1914 cez centrum mesta prechádzal dánsky
[Čítať ďalej…]Nariadenie Ministerstva národnej obrany o určení obdobia počas ktorého platí označenie vojnový hrob

Feb 5th, 2012 | Autor:
Nariadenie Ministerstva národnej obrany o určení obdobia počas ktorého platí označenie vojnový hrob

Prvá svetová vojna bola silným mementom pre región severovýchodného Slovenska. Ničivé boje priniesli tejto oblasti iba skazu a tisíce nových hrobov roztrúsených v krajine. Po prvej svetovej vojne prevzal zodpovednosť za vojnové hroby československý štát v zmysle medzinárodných zmlúv. Bola zriadená hierarchia inštitúcii, ktoré mali dohľad nad vojnovými cintorínmi. Archívne materiály, ktoré tieto inštitúcie zanechali
[Čítať ďalej…]Lemkovskí utečenci na severovýchodnom Slovensku (1946), Internácia v Strážskom a odsun I.

Feb 3rd, 2012 | Autor:
Lemkovskí utečenci na severovýchodnom Slovensku (1946), Internácia v Strážskom a odsun I.

Zmluva o poľsko-ukrajinskej vzájomnej výmene obyvateľstva, podpísaná v septembri roku 1944 v Ľubline a deklarujúca dobrovoľnosť celej akcie, ako je známe, bola len akousi „zásterkou“ skutočných plánov o homogenizáciu povojnového Poľska ako národného štátu bez národnostných menšín. Hoci v prvej etape jej realizácie sa princíp dobrovoľnosti dodržiaval, neskôr sa ukázali skutočné zámery poľskej komunistickej vlády
[Čítať ďalej…]