Archive for Január 2012

Nariadenie Ústredného inšpektorátu vojnových hrobov o vymedzení pojmu vojnový a vojenský hrob

Jan 29th, 2012 | Autor:
Nariadenie Ústredného inšpektorátu vojnových hrobov o vymedzení pojmu vojnový a vojenský hrob

Prvá svetová vojna sa nezmazateľne zapísala do dejín severovýchodného Slovenska. Na území dnešných okresov Medzilaborce, Snina, Humenné, Svidník, Stropkov a Bardejov prebiehali ťažké boje. Toto územie je jedinou časťou dnešného Slovenska, ktoré prežilo krutý a bezprostredný kontakt s brutalitou prvej svetovej vojny. Desiatky rokov zahladili väčšinu stôp po ťažkých bojoch, ktoré prebiehali na tomto území. 
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny v Nižnom Orlíku

Jan 27th, 2012 | Autor:
Vojnové cintoríny v Nižnom Orlíku

Obec Nižný Orlík sa nachádza asi 6 kilometrov severozápadne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd v doline rieky Ondava. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. Obec patrila k panstvu Stročín, neskôr panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Alsőodor. V obci sa nachádza vojnový cintorín
[Čítať ďalej…]Ján Capák – slovenský partizán v Bielorusku

Jan 25th, 2012 | Autor:
Ján Capák – slovenský partizán v Bielorusku

Tento článok prináša podrobnosti o živote slovenského bieloruského partizána v podaní vojaka s podobným osudom, plk. Michala Rjabika.Front v údolí Laborca v spomienkach ruského vojaka

Jan 24th, 2012 | Autor:
Front v údolí Laborca v spomienkach ruského vojaka

V období od polovice februára do polovice marca 1915 bol frontový úsek na juh od Medzilaboriec relatívne stabilný a tamojšia situácia nadobudla charakter zákopovej vojny. Bojová činnosť bola vedená najmä delostrelectvom a menšími pechotnými útvarmi, ktoré realizovali prieskum bojom a prepady nepriateľských postavení. Príležitostne dochádzalo k väčším útokom, ktoré však mali len obmedzené taktické ciele
[Čítať ďalej…]Bojovali v prvej svetovej vojne I.

Jan 22nd, 2012 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne I.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]Seminár o vojnových cintorínoch v okrese Snina

Jan 21st, 2012 | Autor:
Seminár o vojnových cintorínoch v okrese Snina

V obci Stakčín (okres Snina) sa 18. januára 2012 uskutočnil seminár Vojnové cintoríny (historické pamiatky – turistické zaujímavosti). Organizátormi podujatia bol Klub vojenskej histórie Beskydy
[Čítať ďalej…]Okres Humenné v roku 1945

Jan 12th, 2012 | Autor:
Okres Humenné v roku 1945

Posledné mesiace v roku 1945 boli pre okresy severovýchodného Slovenska  obdobím, ktorým sa na tomto území skončila druhá svetová vojna. Frontové boje sa pohli ďalej na západ. Vojna sa stala minulosťou, ale to ani zďaleka neznamenalo, že je všetkým problémom koniec. Naopak pred obyvateľmi severovýchodného Slovenska zničeného vojnou nastalo ťažké obdobie obnovy zničeného regiónu. Novozriadené
[Čítať ďalej…]Kto spôsobil prvú porážku ruských vojsk v slovenských Karpatoch?

Jan 10th, 2012 | Autor:
Kto spôsobil prvú porážku ruských vojsk v slovenských  Karpatoch?

Územie  súčasného humenského a medzilaboreckého okresu nadobudlo veľký operačný význam už na začiatku Prvej svetovej vojny. Od augusta 1914 sa mestá Humenné a Medzilaborce stali dôležitými vojenskými dopravnými uzlami, ktorými prechádzali vlakové transporty z vnútrozemia Rakúsko-Uhorska na front v Haliči. Údolím rieky Laborec viedla strategická železničná trať, ktorá smerovala cez Lupkovský priesmyk na severnú stranu
[Čítať ďalej…]Záchrana vojnových cintorínov – nutnosť, či zbytočnosť?

Jan 8th, 2012 | Autor:
Záchrana vojnových cintorínov – nutnosť,  či zbytočnosť?

Občianske združenie Klub vojenskej histórie vstúpilo do ôsmeho roku svojej existencie. Od svojho vzniku si za základný cieľ kladie realizáciu odborného výskumu v oblasti vojnových cintorínov a ich praktickú záchranu.  Ťažiskom výskumu je rekonštrukcia bojových operácii z prvej svetovej vojny na našom území, ale predovšetkým vznik a následný osud vojnových cintorínov, ktoré v našom regióne
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojnového cintorína Palota (2009-2011) – video

Jan 6th, 2012 | Autor:
Rekonštrukcia vojnového cintorína Palota (2009-2011) – video

Vojnový cintorín v Palote sa nachádza pri frekventovanej ceste do Poľska, často využívanej najmä na cykloturistiku. Na cintoríne je pochovaných 151 obetí bojov z prvej svetovej vojny. Spolu sa tu nachádza 28 hrobov (22 jednotlivých hrobov, 4 spoločné hroby a 2 hromadné šachty). Vojnový cintorín dlhé roky chátral. V roku 2007 obec Palota vyčistila plochu
[Čítať ďalej…]