Archive for December 2011

Rok 2011 vo fotografii

Dec 31st, 2011 | Autor:
Rok 2011 vo fotografii

Rok 2011 dnes končí. Z pohľadu Klubu vojenskej histórie Beskydy bol tento rok prelomový. Zásadným spôsobom sme rozšírili spektrum vykonávaných aktivít. Tradične sme sa venovali výskumnej činnosti a zároveň výsledky našej práce sme publikovali. Opravovali sme vojnové cintoríny. Pustili sme sa tiež do opravy pevnostného systému známeho ako Arpádova línia. Pustili sme sa do organizácie
[Čítať ďalej…]Stalinove vojnové plány a skutočné príčiny porážok Červenej armády v roku 1941 (Prednáška Marka Solonina v Bratislave 20. 9. 2010)

Dec 30th, 2011 | Autor:
Stalinove vojnové plány a skutočné príčiny porážok Červenej armády v roku 1941 (Prednáška Marka Solonina v Bratislave 20. 9. 2010)

Významný ruský historik Mark Solonin, hlavný predstaviteľ tzv. novej vlny v ruskej vojenskej historiografii, počas svojej návštevy v Bratislave v septembri 2010 poskytol niekoľko rozhovorov zástupcom médií, historikom, a tiež vystúpil na dvoch verejných prednáškach. [1] Prvá prednáška odznela na pôde Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a zaoberala sa bolestivým procesom revízie sovietskych mýtov
[Čítať ďalej…]Klub vojenskej histórie Beskydy v roku 2011 (video)

Dec 24th, 2011 | Autor:
Klub vojenskej histórie Beskydy v roku 2011 (video)

Rok 2011 môžeme z pohľadu Klubu vojenskej histórie Beskydy za úspešný. Za dvanásť mesiacov sme uskutočnili množstvo rôznorodých aktivít. Opravovali sme zanedbané vojnové cintoríny, zúčastňovali
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Miroľa

Dec 17th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Miroľa

Obec  Miroľa sa nachádza asi 24 kilometrov východne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd  v pramennej oblasti Mlynského potoka, ktorý sa vlieva do riečky Chotčianka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1572. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Merfalva. V obci sa
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Lascov

Dec 13th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Lascov

Obec Lascov leží v južnej časti Nízkych Beskýd v údolí rieky Topľa. Od mesta Bardejov je vzdialená 27 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1370. V roku 1910 mala obec 234 obyvateľov. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny niesla názov Lászcó. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou
[Čítať ďalej…]Vojnové vianoce 1914 v Karpatoch v spomienkách korešpondenta Z.Fraňa

Dec 11th, 2011 | Autor:
Vojnové vianoce 1914 v Karpatoch v spomienkách korešpondenta Z.Fraňa

V predvečer vianočných sviatkov v roku 1914 milióny mužov v uniformách rôznych európskych armád stáli proti sebe v zablatených a zasnežených zákopoch a spomínali na svoje domovy a svojich blízkych. V tejto atmosfére sa odohrala bezprecedentná udalosť v histórii totálnych vojen 20. storočia, keď na mnohých miestach Západného frontu došlo k spontánnemu brataniu vojakov znepriatelených
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny Beňadikovce

Dec 6th, 2011 | Autor:
Vojnové cintoríny Beňadikovce

Obec Beňadikovce  sa nachádza asi 19 kilometrov južne od okresného mesta Svidník. Leží v Nízkych Beskydách v doline riečky Radomka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1352. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Benedikóc. V obci sa nachádzajú dva vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou
[Čítať ďalej…]Rakúsko-uhorský zásobovací dôstojník na fronte v údolí Laborca

Dec 4th, 2011 | Autor:
Rakúsko-uhorský zásobovací dôstojník na fronte v údolí Laborca

Na pozadí dramatických udalostí I. svetovej vojny sa v slovenských  Karpatoch odohrávali individuálne príbehy jednotlivých ľudí.  Tak, ako to býva v každej vojne, tragické chvíle a traumatizujúce zážitky boli iba vrcholom ľadovca  ľudského utrpenia.  Pod „hladinou“ sa skrýval každodenný únavný stereotyp frontového nasadenia. Vojaci bojujúcich armád len s vypätím všetkých síl zvládali náročné vojnové podmienky.
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny v obci Šarišské Čierne

Dec 2nd, 2011 | Autor:
Vojnové cintoríny v obci Šarišské Čierne

Obec Šarišské Čierne je vzdialená 14 km od okresného mesta Bardejov. Leží v Nízkych Beskydách v pramennej oblasti potoka Jarek, ktorý ústi do rieky Ondava. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. V roku 1910 mala obec 482 obyvateľov. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny niesla názov Csarnó. V obci sa nachádza vojnový
[Čítať ďalej…]Rytiersky kríž Rádu Márie Terézie za boje pri Výrave a Svetliciach

Dec 1st, 2011 | Autor:
Rytiersky kríž Rádu Márie Terézie za boje pri Výrave a Svetliciach

K oživeniu bojovej činnosti  v údolí Laborca došlo v druhej polovici marca 1915.  Intenzívne boje na tomto úseku karpatského frontu boli zapríčinené   významnou zmenou operačno-strategickej situácie.  V dôsledku kapitulácie rakúsko-uhorského fortifikačného komplexu okolo Przemyslu  22. marca 1915 došlo k uvoľneniu ruských vojsk, ktoré túto pevnosť obliehali už od novembra 1914.  Veliteľ Juhozápadného frontu, generál delostrelectva
[Čítať ďalej…]