Archive for November 2011

Michal Šmigeľ – Štefan Kruško: Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945 – 1947). Bratislava: Goralinga, 2011. 340 s.

Nov 24th, 2011 | Autor:
Michal Šmigeľ – Štefan Kruško: Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945 – 1947). Bratislava: Goralinga, 2011. 340 s.

V súčasnosti na slovenskom knižnom trhu je skôr zriedkavosťou, ak sa objaví kniha o Rusínoch alebo s tematikou severovýchodného Slovenska, a to aj napriek tomu, že dejiny tohto etnika a aj samotného regiónu sú bohaté na udalosti a sú aj nepochybne fascinujúce. Našťastie toto vákuum v tomto roku zapĺňa knižná novinka „Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945 – 1947)“ od
[Čítať ďalej…]Spomienky plk. Ing. Michala Rjabika na obdobie druhej svetovej vojny

Nov 20th, 2011 | Autor:
Spomienky plk. Ing. Michala Rjabika na obdobie druhej svetovej vojny

Autentické spomienky slovenského vojaka, rodáka z Habury, ktorý prebehol na stranu bieloruských partizánov a následne bol nacistami zajatý a odsúdený na smrť obesením.Prešporskí ženisti v bojoch o Medzilaborce

Nov 17th, 2011 | Autor:
Prešporskí ženisti v bojoch o Medzilaborce

Prvý prienik ruských vojsk do slovenských Karpát v polovici novembra 1914 vyústil do ťažkých bojov v trojuholníku Snina – Medzilaborce – Humenné.   Táto operácia trvala tri týždne a skončila v polovici decembra 1914 ruským ústupom na územie súčasného Poľska. Po odrazení tohto útoku sa frontová línia dočasne stabilizovala na severnej strane Karpát. Nastala niekoľkotýždňová operačná
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny v obci Raslavice

Nov 15th, 2011 | Autor:
Vojnové cintoríny v obci Raslavice

Obec Raslavice leží v južnej časti Bartošovskej kotliny, v doline Sekčova na južnom okraji Nízkych Beskýd. Od mesta Bardejov je obec vzdialená 19 km. Obec vznikla zlúčením Slovenských Raslavíc a Uhorských Raslavíc. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1261. Pred prvou svetovou vojnou niesli obce názov Tótraszlavicza (Slovenské Raslavice) a Magyarraszlavicza (Uhorské Raslavice).
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny vo Vranove nad Topľou

Nov 12th, 2011 | Autor:
Vojnové cintoríny vo Vranove nad Topľou

Mesto Vranov malo v roku 1910 2145 obyvateľov. Už predtým, ako došlo k spáchaniu atentátu na následníka trónu a začala prvá svetová vojna, uskutočnili sa viaceré vnútropolitické a vojensko-politické akcie. Rakúsko-Uhorsko  a  ostatné štáty dvoch politických strategických zoskupení sa na prípadný konflikt vopred pripravovali.  Niektoré tieto prípravy sa týkali aj obyvateľov Vranova. V septembri roku
[Čítať ďalej…]Správa o dobrovoľníckej brigáde pri osadzovaní krížov na vojnovom cintoríne Pod Kobylou.

Nov 9th, 2011 | Autor:
Správa o dobrovoľníckej brigáde  pri osadzovaní krížov na vojnovom cintoríne Pod Kobylou.

Dňa 3.11.2011 sa skupina dobrovoľníkov z Klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného, spoločne s členmi Zväzu vojakov Armády SR, Klub Humenné , rozhodli  pre vykonanie brigády na osadenie
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Giraltovce

Nov 7th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Giraltovce

Mesto Giraltovce  sa nachádza asi 29 kilometrov južne od okresného mesta Svidník. Leží  v južnej časti  Nízkych Beskýd na sútoku riek Topľa a Radomka. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1416. Po svojom vzniku patrili Giraltovce viacerým zemepánom, napr. rodine Podhorány, či Szirmay. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Girált. V
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Krajná Bystrá

Nov 5th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Krajná Bystrá

Obec  Krajná Bystrá   sa nachádza asi 13 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd, pri pravostrannom prítoku riečky Ladomírka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu  Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Bátorhegy. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia na cintoríne vo Veľkrope (28.-29. 10. 2011)

Nov 3rd, 2011 | Autor:
Pracovná akcia na cintoríne vo Veľkrope (28.-29. 10. 2011)

V roku 2011 pracovali dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy na najväčšom vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny už niekoľkokrát. Zo sanačných prác sa nám
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Tarnov

Nov 1st, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Tarnov

Obec Tarnov leží na západnom okraji južnej časti Nízkych Beskýd v údolí rieky Topľa. Od okresného mesta Bardejov je obec vzdialená 8 km západným smerom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. V roku 1910 pred vypuknutím prvej svetovej vojny mala obec 269 obyvateľov. V tom čase niesla názov Tapolytarno. V obci sa
[Čítať ďalej…]