Archive for Október 2011

Vojnový cintorín medzi obcami Radvaň nad Laborcom a Volica sa dočká rekonštrukcie

Okt 27th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín medzi obcami Radvaň nad Laborcom a Volica sa dočká rekonštrukcie

Na severovýchodnom Slovensku sa nachádza množstvo vojnových cintorínov z obdobia prvej svetovej vojny. Sú tichým mementom ťažkých bojov, ktoré tu prebiehali pred takmer sto rokmi.
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Kurima

Okt 26th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Kurima

Obec Kurima leží v Nízkych Beskydách v údolí rieky Topľa. Od okresného mesta Bardejov je vzdialená 17 km. V písomných prameňoch sa obec prvýkrát spomína v roku 1329. V roku 1910 žilo v obci 983 obyvateľov. Pred prvou svetovou vojnou niesla obec názov Kurima. Počas prvej svetovej vojny vyhorela takmer polovica obce. V súčasnosti je
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Výrava – kóta 600 bude zrekonštruovaný do podoby z 20/30tých rokov 20. storočia

Okt 24th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Výrava – kóta 600 bude zrekonštruovaný do podoby z 20/30tých rokov 20. storočia

Vojnové cintoríny nad obcou Výrava sa vďake podpore Karpatskej nadácie postupne stávajú dôstojnými pietnymi miestami. Počas celého roka dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy pracujú
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia na cintoríne Výrava – Pod Kobylou (15.10.2011)

Okt 18th, 2011 | Autor:
Pracovná akcia na cintoríne Výrava – Pod Kobylou (15.10.2011)

V tú októbrovú sobotu neveštila predpoveď počasia nič dobré. Zima, dážď, nepríjemný vietor, dokonca vo väčšej nadmorskej výške sneženie. To rozhodne niesu  najvhodnejšie podmienky na
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny v Nižnej Polianke

Okt 15th, 2011 | Autor:
Vojnové cintoríny v Nižnej Polianke

Obec Nižná Polianka sa nachádza neďaleko slovensko-poľských hraníc. Leží v severnej časti Nízkych Beskýd v dolinnej nive rieky Ondava. Od okresného mesta Bardejov je obec  vzdialená 17 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1572. Pred vypuknutím prvej svetovej vojny niesla obec názov Alsópagony (Alsópolyanka). V roku 1910 žilo v obci 250 obyvateľov.
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Krajná Poľana

Okt 15th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Krajná Poľana

Obec   Krajná Poľana  sa nachádza asi 20 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd, pri ústí potoka Bodružalík do Ladomírky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu  Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Ladomérmező. V obci sa nachádza vojnový cintorín z
[Čítať ďalej…]Arizácia domového a bytového majetku v meste Prešov

Okt 13th, 2011 | Autor:
Arizácia domového a bytového majetku v meste Prešov

V posledných dvoch desaťročiach je židovská otázka jednou z najpertraktovanejších tém v slovenskej historiografii. Dôvodom tejto skutočnosti je najmä fakt, že z politických dôvodov nebola pred rokom 1989 tejto problematike venovaná dostatočná pozornosť. Jedným z prvých priekopníkov v tejto oblasti, výsledky výskumu ktorého sú akceptované dodnes, je Ivan Kamenec. Jeho práca Po stopách tragédie sa
[Čítať ďalej…]O vojnovom cintoríne, tisíc eurách a priateľstve

Okt 9th, 2011 | Autor:
O vojnovom cintoríne, tisíc eurách a priateľstve

Presne tisíc EUR bolo spúšťacím impulzom pre začiatok rekonštrukcie vojnového cintorína. Avšak ani nie tak tisícovka, ako chuť zachrániť kúsok histórie – chuť opraviť zanikajúci vojnový cintorín. V roku 2009 som zavolal starostovi obce Stebník Štefanovi Kučečkovi, aby som mu prezentoval zámer, pokúsiť sa získať finančné prostriedky na opravu vojnového cintorína pri obci, na ktorej
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Krajná Porúbka

Okt 7th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Krajná Porúbka

Obec Krajná Porúbka sa nachádza asi 19 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd pri hranici s Poľskom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Végortovány. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej
[Čítať ďalej…]Slávnostná vysviacka cintorína v Palote

Okt 4th, 2011 | Autor:
Slávnostná vysviacka cintorína v Palote

Už niekoľko rokov je možné vidieť v rôznych obciach severovýchodného Slovenska  dobrovoľníkov z občianskeho združenia Klub vojenskej histórie, ako sa snažia vo svojom voľnom čase
[Čítať ďalej…]