Archive for August 2011

Expedícia Ukrajina 2011 očami Mariána Kušníra

Aug 30th, 2011 | Autor:
Expedícia Ukrajina 2011 očami Mariána Kušníra

V dňoch 25.-28.08.2011 sa členovia Klubu  vojakov  Humenné na základe pozvania Klubu vojenskej histórie Humenné zúčastnili na expedícii Ukrajina 2011, ktorá bola zameraná na nájdenie
[Čítať ďalej…]Expedícia: Zakarpatská Ukrajina 2011

Aug 29th, 2011 | Autor:
Expedícia: Zakarpatská Ukrajina 2011

Expedícia bola pokračovaní úspešnej akcie z minulého roka. Aj v roku 2011 bolo našim cieľom na základe archívnych materiálov identifikovať vojnové cintoríny z prvej svetovej
[Čítať ďalej…]Nemecký vojnový cintorín Važec

Aug 25th, 2011 | Autor:
Nemecký vojnový cintorín Važec

Cintorín o rozlohe 2,5 ha je situovaný v nadmorskej výške 800 metrov. Nachádza sa medzi obcami Važec a Štrba, vedľa hlavnej cesty E18, od Popradu vzdialený cca 27 km. Rozprestiera sa priamo pod tatranskými štítmi. Cintorín sa začal budovať na jeseň v roku 1997 a otvorený bol 11. októbra 1998. Investorom bola Nadácia starostlivosti o nemecké vojnové hroby so sídlom v Prešove
[Čítať ďalej…]Pracovný kemp na vojnovom cintoríne Veľkrop (18.-20. august 2011)

Aug 22nd, 2011 | Autor:
Pracovný kemp na vojnovom cintoríne Veľkrop (18.-20. august 2011)

V závere augusta 2011 členovia KVH Beskydy zorganizovali už šiestu pracovnú akciu na najväčšom vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop. Cieľom brigády
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Stebník

Aug 20th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Stebník

Obec Stebník leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v doline pravostranného prítoku riečky Kamenica. Od okresného mesta Bardejov je vzdialená 13 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. V roku 1910 mala obec 501 obyvateľov. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny niesla názov Esztebnek. Pri obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej
[Čítať ďalej…]Čo priniesol rok 1968 cirkvám východného rítu? (Gréckokatolícka verzus pravoslávna cirkev)

Aug 16th, 2011 | Autor:
Čo priniesol rok 1968 cirkvám východného rítu? (Gréckokatolícka verzus pravoslávna cirkev)

Epocha zvolenia Alexandra Dubčeka za prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa v januári 1968 bola v Československu nerozlučne spojená s obrodným procesom, tzv. pražskou jarou. Tento záblesk slobody sa prejavil aj v cirkevnom živote už v roku 1965, keď sa vo Východoslovenskom kraji konala podpisová akcia za obnovu gréckokatolíckej cirkvi. Počas tejto akcie bolo získaných okolo 5 000
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín v obci Korejovce

Aug 15th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín v obci  Korejovce

Obec Korejovce   sa nachádza asi 23 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti  Nízkych Beskýd v doline riečky Ladomírka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Koreóc. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny.
[Čítať ďalej…]Aktivity Klubu vojenskej histórie Beskydy v roku 2011 ( január – jún)

Aug 12th, 2011 | Autor:
Aktivity Klubu vojenskej histórie Beskydy v roku  2011 ( január – jún)

Klub vojenskej histórie Beskydy si od svojho založenia kládol za cieľ angažovať sa v oblasti výskumu vojenských dejín severovýchodného Slovenska a praktickej záchrany vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. Pod týmito cieľmi sa skrýva snaha o čo najširšie spektrum činnosti. Väčšina aktivít nášho združenia smeruje predovšetkým k naplneniu stanovených cieľov. V tomto článku, by som chcel poukázať na najdôležitejšie aktivity a akcie,
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Zborov

Aug 10th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Zborov

Zborov leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Kamenec pri sútoku so Stebnickým a Bakoveckým potokom. Od mesta Bardejov je obec vzdialená 9 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. Pred prvou svetovou vojnou, podľa sčítania obyvateľov z roku 1910, mala obec 2 202 obyvateľov a niesla názov Zboró. Nachádza
[Čítať ďalej…]Podkarpatsko a vojnové cintoríny – KVH Beskydy na Medzinárodnom okrúhlom stole na Ukrajine v apríli 2011

Aug 7th, 2011 | Autor:
Podkarpatsko a vojnové cintoríny – KVH Beskydy na Medzinárodnom okrúhlom stole na Ukrajine v apríli 2011

Naša cesta na Ukrajinu sa začala na humenskej železničnej stanici, kde sme v zložení Martin Drobňák, Martin Onufrák a Martin Kalužák nastúpili na osobný vlak
[Čítať ďalej…]