Archive for Marec 2011

Vojnový cintorín Andrejová

Mar 30th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Andrejová

Obec Andrejová leží v Nízkych Beskydách v doline Andrejovského potoka. Od okresného mesta Bardejov je vzdialená osem km severovýchodným smerom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. Patrila makovickému hradnému panstvu. V roku 1910 mala obec 401 obyvateľov. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny niesla názov Endrevágása. V obci sa nachádza vojnový cintorín
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Cernina

Mar 29th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Cernina

Obec Cernina sa nachádza asi 17 kilometrov západne od okresného mesta Svidník. Leží  v Nízkych Beskydách v doline riečky Cerninka, ľavostranného prítoku Tople. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Cernyina. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej
[Čítať ďalej…]Stránka o protifašistickom odboji a oslobodení tatranského a podtatranského regiónu

Mar 27th, 2011 | Autor:
Stránka o protifašistickom odboji a oslobodení tatranského a podtatranského regiónu

Táto stránka vznikla 15. septembra 2009. Na stránke sú zmapované udalosti pred vypuknutím Slovenského národného povstania, počas Povstania až po oslobodenie podtatranskej oblasti v januári 1945. Oblasť Vysokých Tatier autor vybral zámerne. Jednak tam sám žije už od narodenia, a jednak preto, lebo o udalostiach v tomto regióne počas druhej svetovej vojny sa veľa nepopísalo. V súčasnej dobe je
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny Výrava – kóta 600

Mar 25th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny Výrava – kóta 600

Vojnový cintorín na kóte 600 je tretím lesným cintorínom v okolí Výravy. Na cintoríne je spolu 22 hrobov. Z celkového počtu je 11 hrobov masových, 6 spoločných a 5 jednotlivých. Archívna zložka neuvádza presné počty obetí pochovaných v jednotlivých hroboch. V záznamoch sú iba približné počty vyjadrené intervalom, v ktorom by sa mal pohybovať správny
[Čítať ďalej…]Archeologické pamiatky Humenného a okolia

Mar 21st, 2011 | Autor:
Archeologické pamiatky Humenného a okolia

Dolina Laborca bola už od dávnej minulosti dôležitou komunikačnou spojnicou, na ktorej má Humenné s okolím priam ideálnu polohu. Tento mikro región tvoril v minulosti oblasť so špecifickými aj všeobecnými prvkami vývoja, nositeľmi ktorých boli kmene a etnika usadené na brehoch Laborca. Hornatá oblasť severovýchodného cípu Slovenska nebola nikdy ľudoprázdna. Svedčia o tom náhodné nálezy, ako aj výsledky archeologických
[Čítať ďalej…]V obci začala bieda a hlad

Mar 19th, 2011 | Autor:
V obci začala bieda a hlad

Horúce leto 1914. V Sarajeve zastrelili rakúsko-uhorského následníka trónu, generálneho inšpektora brannej moci, arcivojvodu Františka Ferdinanda d´Este s manželkou. Ubehol mesiac a 28. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. Rusko mobilizuje. Vzájomný systém spojeneckých zmlúv, vytvorený v Európe za posledné desaťročia, sa automaticky spúšťa do pohybu. O niekoľko dní je celá Európa vo vojne. Začal
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Staškovce

Mar 15th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Staškovce

Obec Staškovce sa nachádza asi 13 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Stropkov. Obec leží v Ondavskej vrchovine vo východnej časti doliny strednej Chotčianky. Keď kráľ Žigmund daroval Stropkovské panstvo Imrichovi z Perína v roku 1408, boli v listine spomínané aj časti dnešnej obce. V roku 1960 spojením  Veľkých  Staškoviec a Malých  Staškoviec vznikla dnešná obec. 
[Čítať ďalej…]Postoj Katolíckej cirkvi k SNP II.

Mar 12th, 2011 | Autor:
Postoj Katolíckej cirkvi k SNP II.

Banskobystrický biskup Andrej Škrábik napriek dobre mieneným radám svojho okolia,  aby opustil mesto, ktoré sa stalo centrom povstania ostal vo svojom sídle. Strach o zverený ľud, ale aj možnosť byť v centre diania prevážili nad rizikom, že by bol prenasledovaný, alebo inak ohrozený zo strany odporcov Slovenského štátu.  Tento risk sa vyplatil. Slovenská národná rada,
[Čítať ďalej…]Oslobodenie okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica

Mar 6th, 2011 | Autor:
Oslobodenie  okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica

Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, členovia revolučného výboru sa obrátili na veliteľa posádky v Spišskej Novej Vsi. Žiadali, aby sa vojaci pridali k boju proti fašizmu a žiadali aj zbrane. Veliteľ posádky však odmietol vydať zbrane a muníciu a nepridal sa k povstalcom.  1. septembra 1944 prišli do Spišskej Novej Vsi partizáni. Zistili, že v
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku VII.

Mar 4th, 2011 | Autor:
Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku VII.

Veľkú pozornosť venovali orgány, ktoré riadili údržbu a správu cintorínov, otázkam finančného zabezpečenia starostlivosti o vojnové pohrebiska. Skromná suma, ktorú mal Ústredný inšpektorát vojnových hrobov, musela byť využitá účelne a efektívne. Počas celého medzivojnového obdobia môžeme sledovať prísne posudzovanie vynakladania finančných prostriedkov. Najviac kritických upozornení nižším orgánom povereným  správou vojnových cintorínov smerovalo práve k nesprávnemu používaniu zverených financií. Spočiatku,
[Čítať ďalej…]