Archive for Január 2011

Pred 66 rokmi prišla sloboda aj do okresu Stará Ľubovňa

Jan 29th, 2011 | Autor:
Pred 66 rokmi prišla sloboda aj do okresu Stará Ľubovňa

Aj keď oblasť okresu Stará Ľubovňa priamo nezasiahlo Slovenské národné povstanie,intenzívne tu prebiehali ilegálne prípravy naň a rozsiahla bola aj partizánska činnosť.Už na jar roku 1943 ilegálne organizácie začali získavať a zhromažďovať zbrane najmä v Jarabine,Starej Ľubovni  a Jakubanoch.V lete a na jeseň roku 1943 vznikajú prvé miestne partizánske oddiely v obci Jarabiná a Jakubany.
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Varechovce

Jan 27th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Varechovce

Obec Varechovce sa nachádza asi 25 kilometrov východne od okresného mesta Stropkov. Obec leží vo východnej časti Ondavskej vrchoviny v hornej časti doliny Oľky. Varechovce sa po prvýkrát spomínajú v listinách o dedení Stropkovského panstva z roku 1430. Pred prvou svetovou vojnou sa obec nazývala Variháza. V medzivojnovom období bola obec súčasťou okresu Medzilaborce. Vojnový
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Ruský Potok

Jan 21st, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Ruský Potok

Obec Ruský potok leží v uličskej doline  8 km severne od obce Ulič v nadmorskej výške 443 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1598. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 428 obyvateľov. Vojnové udalosti sa k obci priblížili na jar 1915, kedy frontová línia sa ustálila
[Čítať ďalej…]Spomienky starého otca

Jan 18th, 2011 | Autor:
Spomienky starého otca

Odborný historický výskum si vyžaduje určité predpoklady. Predovšetkým je to historické povedomie, odborné vedomosti, znalosť metodiky, archívny výskum , schopnosť overenia hypotéz a publikovanie výsledkov výskumu. Udalosti veľkej histórie si však môžeme pripomínať aj pomerne jednoduchým spôsobom napr.  prostredníctvom životných osudov svojich predkov. Netreba zabúdať, že mnohí členovia našich rodín sa stali súčasťou rôznych dejinných
[Čítať ďalej…]Postoj Katolíckej cirkvi k SNP

Jan 15th, 2011 | Autor:
Postoj Katolíckej cirkvi k SNP

Katolícka cirkev sa stavala k  udalostiam Slovenského národného povstania a k aktivovaniu odbojových skupín neutrálne, alebo len veľmi vlažne. Pomerne nerušený rozvoj, ktorý Cirkev i občianska spoločnosť prežívala napriek istým výhradám voči režimu nedával dôvody na povstanie, hlavne keď jeho  protagonistami bola protinábožensky orientovaná komunistická strana a partizáni zo Sovietskeho zväzu. Biskupi cítiac vzrastajúce napätie
[Čítať ďalej…]Protifašistický odboj vo Vranove nad Topľou

Jan 13th, 2011 | Autor:
Protifašistický odboj vo Vranove nad Topľou

Po páde komunistického režimu v slovenskej historiografii v značnej miere vzrástol záujem o výskum moderných slovenských dejín. Pozornosť vedeckej verejnosti z radov akademických a univerzitných inštitúcií sa sústredila na obdobie existencie slovenského štátu počas rokov 1939 – 1945. O priblíženie tejto etapy našich národných dejín na regionálnom pôdoryse mesta Vranov nad Topľou sa snaží aj
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v meste Snina

Jan 10th, 2011 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v meste Snina

Mesto Snina leží v doline Cirochy v nadmorskej výške 216 m n. m.. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1317. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 2946 obyvateľov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nachádzala na hlavnej komunikácii Ruské sedlo – Humenné, pocítila dopady vojenských operácií takmer okamžite po vypuknutí
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Gribov

Jan 7th, 2011 | Autor:
Vojnový cintorín Gribov

Obec Gribov sa nachádza asi 24 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Stropkov. Gribov leží v Nízkych Beskydách v doline miestneho potoka, ktorý je pravým prítokom riečky Chotčianky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Obec bola súčasťou Makovického panstva. Pred prvou svetovou vojnou obec používala názov Kisgombás. Vojnový cintorín v obci Gribov patrí
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny okresu Velykyj Bereznyj (Ukrajina – Zakarpatská oblasť) III.

Jan 4th, 2011 | Autor:
Vojnové cintoríny okresu Velykyj Bereznyj (Ukrajina – Zakarpatská oblasť) III.

Vojnový cintorín Volosjanka I – Kremjanka Vojnový cintorín vo Volosjanke – Kremjanka sa nachádza pri železničnej stanici Volosjanka. Miesto posledného odpočinku tu našlo 687 vojakov. Výmera cintorína je 788,88 m² (34,60 x 22,80 m). Pozostáva z 29 vojnových hrobov, z ktorých je 25 jednotlivých a 4 hromadné hroby. Známymi podľa mien sú iba dvaja rakúsko-uhorskí
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku V.

Jan 2nd, 2011 | Autor:
Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku V.

Medzinárodné záväzky sa týkali iba hrobov obetí padlých vo vojne. Objavovali sa prípady, kedy pozostalí žiadali o starostlivosť o hroby bývalých vojakov na štátne náklady. Preto Ministerstvo národnej obrany prísne vymedzilo zmysel termínu vojnový hrob. Za vojnový hrob bol považovaný hrob, ktorý vznikol v čase prvej svetovej vojny, resp. od vyhlásenia vojny do  31. decembra 1919, kedy bol
[Čítať ďalej…]