Archive for November 2010

Z činnosti KVH Beskydy 11/2010

Nov 30th, 2010 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 11/2010

Záverečné mesiace roka sú pre členov KVH Beskydy už tradične rušné. Tento rok  sa to potvrdilo v maximálnej miere. Vzhľadom na množstvo aktivít a projektov v ktorých je naše združenie zaangažované sa niet čo čudovať. Mesiac november sme začali medzinárodnou pietnou akciou „ Spomienka na vojakov padlých vo vojnách“. Spoločne s podobne zameranými združeniami v
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Veľkrop

Nov 28th, 2010 | Autor:
Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Veľkrop

Vojnový cintorín v obci Veľkrop je najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku. Je pozostatkom ťažkých bojov, ktoré v tomto priestore prebiehali
[Čítať ďalej…]Znaki Pamięci III – Śladami I. Wojny Światowej

Nov 27th, 2010 | Autor:
Znaki Pamięci III – Śladami I. Wojny Światowej

S občianskym združením Crux Galiciae nás spájajú spoločné ciele, činnosť, ale aj niekoľkoročná spolupráca. Jednou z pravidelných činností, ktoré toto združenie organizuje je každoročná konferencia Znaki Pamięci. Základným cieľom konferencie je oboznámiť verejnosť s najnovšími výsledkami bádania členov združenia i externých autorov. Dňa 24. 10. 2009 sa uskutočnilo tretie pokračovanie tohto úspešného projektu. Konferencia sa
[Čítať ďalej…]Výstava Karpatský front 1914/1915 – Odkrývanie minulosti

Nov 25th, 2010 | Autor:
Výstava Karpatský front 1914/1915 – Odkrývanie minulosti

Jednou z hlavných úloh občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy je popularizácia regionálnej histórie. K naplneniu tohto  cieľa smeruje drvivá väčšina našich aktivít. Po úspechu
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Pčoliné

Nov 20th, 2010 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Pčoliné

Obec Pčoliné leží v doline Pčolinky 10 km severne od mesta Snina v nadmorskej výške 346 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1364. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 879 obyvateľov. Vojnové udalosti rokov 1914-1915 sa obce dotkli nepriamo. V novembri 1914 obec obsadili ruské vojská
[Čítať ďalej…]Deň vojnových veteránov

Nov 15th, 2010 | Autor:
Deň vojnových veteránov

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiègne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich vojen trvalo toto ozbrojené stretnutie nepretržite viac než štyri roky. Straty na ľudských životoch, ktoré si táto „Veľká vojna“ vyžiadala, nemali dovtedy obdobu v celých
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny okresu Velykyj Bereznyj (Ukrajina – Zakarpatská oblasť) I.

Nov 13th, 2010 | Autor:
Vojnové cintoríny okresu Velykyj Bereznyj (Ukrajina – Zakarpatská oblasť) I.

V dňoch 8. – 10. októbra 2010 členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy v Humennom uskutočnili expedíciu po vojnových cintorínoch okresu Velykyj Bereznyj na Ukrajine v spolupráci s Užanským národným parkom a Velykoberezňanskou regionálnou rozvojovou agentúrou. Cieľom expedície bolo zmapovať súčasný stav vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny v okrese, ktoré v období rokov 1919 – 1939 sa nachádzali na území Československej republiky (Podkarpatská Rus)
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Makovce

Nov 7th, 2010 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Makovce

Obec Makovce sa nachádza asi 18 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Stropkov. Makovce ležia v Ondavskej vrchovine, vo východnej časti doliny strednej Chotčianky.  Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1408. Dedina je spomínaná v listine o darovaní Stropkovského panstva šľachticovi Imrichovi z Perína. Pred prvou svetovou vojnou sa obec nazývala Makós. V medzivojnovom
[Čítať ďalej…]Spomienka na vojakov padlých vo vojnách – malá rekapitulácia

Nov 3rd, 2010 | Autor:
Spomienka na vojakov padlých vo vojnách  – malá rekapitulácia

Dňa 01.novembra 2010 sa uskutočnil symbolický stredoeurópsky pietny akt zapálenia sviečok na pripomenutie si pamiatky padlých vojakov. Hlavnou myšlienkou celej akcie bolo vyzvať všetkých ľudí,
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku III.

Nov 1st, 2010 | Autor:
Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku III.

Praktická činnosť  v oblasti starostlivosti o vojnové cintoríny prinášala aj množstvo treníc medzi jednotlivými inštitúciami. Dochádzalo k sporom o kompetencie a ku konfliktom, ktoré sa v konečnom dôsledku ukázali ako kontraproduktívne. Aby k takýmto treniciam nedochádzalo, vypracoval Všeobecný vojenský odbor na Ministerstve národnej obrany výnos, ktorým upravoval kompetencie jednotlivým orgánom, ktoré sa spolupodieľali na riešení problému vojnových cintorínov. Výnos z 12. novembra 1921
[Čítať ďalej…]