Archive for Apríl 2010

Z činnosti KVH Beskydy 4/2010

Apr 30th, 2010 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 4/2010

Tento mesiac sa konala členská schôdza Klubu vojenskej histórie Beskydy. Za niekoľko rokov činnosti sa klub rozrástol čo do počtu osôb, ale aj čo do spektrá činnosti, ktorým sa jeho členovia venujú. Tieto zmeny musel reflektovať aj program členskej schôdze. Členovia klubu sa venovali najmä otázke ďalšieho smerovania Klubu vojenskej histórie Beskydy. Bolo skonštatované, že
[Čítať ďalej…]„Veľký sobor“ v Prešove a likvidácia gréckokatolíckej cirkvi

Apr 29th, 2010 | Autor:
„Veľký sobor“ v Prešove a likvidácia gréckokatolíckej cirkvi

Dňa 28. apríla 2010 uplynie 60 rokov od likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Pri tejto príležitosti mi dovoľte, priblížiť vám udalosti spojené s prípravou a realizáciou „Veľkého soboru“ na mikroregionálnom pôdoryse. Opierať sa pritom budem o dobové pramene a situačné správy z jednotlivých okresov východného Slovenska s dôrazom na územie mesta Vranov nad Topľou. V úvode považujem za dôležité vysvetliť
[Čítať ďalej…]Medzinárodná konferencia o starostlivosti o vojnove hroby v Smoleniciach (14.04.2010)

Apr 27th, 2010 | Autor:
Medzinárodná konferencia o starostlivosti o vojnove hroby v Smoleniciach (14.04.2010)

Dňa 14. apríla 2010 sa konala II. medzinárodná konferencia o starostlivosti o vojnové hroby. Konferencie sa konala v priestoroch Kongresového centra SAV, ktoré je situované do nádherných priestorov Smolenického zámku. Organizátorom konferencie bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Po slávnostnom otvorení medzinárodnej konferencie nasledovali príspevky prvého bloku konferencie. Táto časť konferencie pozostávala z vystúpenia predsedov a
[Čítať ďalej…]Členská schôdza Klubu vojenskej histórie Beskydy (24.04. 2010)

Apr 25th, 2010 | Autor:
Členská schôdza Klubu vojenskej histórie Beskydy (24.04. 2010)

Aktivity občianskeho združenia KVH Beskydy nabrali v poslednom roku na obrátkach. Zúčastnili sme sa mnohých akcií, aktivít a projektov. Počas tejto doby sa našich aktivít zúčastnili mnohí
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Wenzel slobodný pán von Wurm

Apr 20th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Wenzel slobodný pán von Wurm

Budúci generálplukovník Wenzel von Wurm sa narodil v Karlíne (dnes časť Prahy) 27. januára 1859. Jeho otcom bol dôstojník rakúsko-uhorskej armády. Aj preto sa rozhodol pre vojenskú kariéru. Pretože mu boli blízke technické predmety nastúpil študovať ženijný odbor na  Technickej vojenskej akadémie vo Viedni. Štúdium ukončil s vynikajúcimi výsledkami. Po skončení štúdia (1879) bol vyradený
[Čítať ďalej…]Turecké vojenské výboje na území dnešného Slovenska III.

Apr 10th, 2010 | Autor:
Turecké vojenské výboje na území dnešného Slovenska III.

Od roku 1660 sa postupne začala opäť zhoršovať bezpečnostná situácia na uhorsko-tureckých hraniciach. Schyľovalo sa k novému konfliktu. Turecká ríša sa vnútorne stabilizovala  a opäť ukazovala svoju hrozivú moc. Vojna sa začala v roku 1663 a územie dnešného Slovenska to okamžite pocítilo. Turecké posádky na hraniciach sa začali postupne aktivizovať. Do Uhorska prichádzali nové posily.
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Samuel barón von Hazai

Apr 7th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Samuel barón von Hazai

Osoba generálplukovníka Samuela baróna von Hazai je pre nás zaujímavá z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým je to jediný dôstojník, ktorý sa narodil na území dnešného Slovenska a dosiahol v rámci ozbrojených síl rakúsko-uhorskej monarchie tak vysokú hodnosť. Zaujímavý je aj fakt, že bol židovského pôvodu a napriek tomu dosiahol také postavenie, čo tiež nebolo v monarchii bežné.  Samuel Hazai vlastným menom
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Hostovice

Apr 5th, 2010 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Hostovice

Obec Hostovice leží v doline Udavy 17 km severne od mesta Snina v nadmorskej výške 360 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1492. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 699 obyvateľov. Vojnové udalosti sa k obci priblížili v jeseni 1914 a po druhý raz na jar
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii X. – Počet nasadených poľných kurátov počas I. svetovej vojny

Apr 3rd, 2010 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii X. – Počet nasadených poľných kurátov počas I. svetovej vojny

O tom, ako stúpal počet poľných duchovných pri vojsku svedčí fakt, že armáde, Landwehru a Honvédu bolo k 31. júlu 1914 k dispozícii dovedna 441 rímskokatolíckych a 56 gréckokatolíckych poľných duchovných. K 30. septembru 1916 sa ich počet zvýšil na 1841 mužov v prípade rímskokatolíckeho kňažstva a 177 mužov u gréckokatolíckeho kňažstva.[1] Za normálnych okolností
[Čítať ďalej…]Veľkonočná bitka v Karpatoch (v spomienkach z kroniky rakúsko-uhorského c.k. 101. pechotného pluku)

Apr 2nd, 2010 | Autor:
Veľkonočná bitka v Karpatoch (v spomienkach z kroniky rakúsko-uhorského c.k. 101. pechotného pluku)

Marec 1915. Veľká vojna – dnes známa ako prvá svetová vojna, trvá už sedem mesiacov. Pôvodný predpoklad vyradiť Francúzsko z vojny do siedmych týždňov sa nenaplnil, takže preskupenie nemeckých armád proti Rusku sa nekonalo. Rakúsko – Uhorsko už niekoľko mesiacov čelí silnému ruskému tlaku. Dňa 22. marca 1915 padol dlho obliehaný strategický pevnostný komplex Przemyśl
[Čítať ďalej…]