Archive for Marec 2010

Z činnosti KVH Beskydy 3/2010

Mar 31st, 2010 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 3/2010

Hodnú chvíľu som strávil premýšľaním nad tým, ako začať toto zhodnotenie mesiaca marec z pohľadu Klubu vojenskej histórie Beskydy. Keďže začínam tak ako začínam, je jasné, že na nič svetoborné som neprišiel. Pokus o originálny začiatok zväčša stroskotal po par úderoch na klávesnici a prekonaniu prvého riadku bránil neúprosný delete. Moje malé priznanie zabralo niekoľko
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Breznica

Mar 27th, 2010 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Breznica

Obec Breznica sa nachádza asi 4 kilometre južne od okresného mesta Stropkov. Leží vo východnej časti doliny strednej Ondavy. Breznica je vybudovaná po oboch stranách potoka Vojtovec pri jeho sútoku s riekou Ondava. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1404. Obec bola súčasťou stropkovského panstva. Pred prvou svetovou vojnou sa obec volala Nagy
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Kolbasov

Mar 25th, 2010 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Kolbasov

Obec Kolbasov leží v uličskej doline 6 km severozápadne od obce Ulič v nadmorskej výške 312  m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1492. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 372 obyvateľov. Dopady vojenských operácií prebiehajúcich v Haliči obec pocítila takmer okamžite po vypuknutí prvej svetovej vojny.
[Čítať ďalej…]Slovenské vysťahovalectvo koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia v celoeurópskom kontexte III.

Mar 19th, 2010 | Autor:
Slovenské vysťahovalectvo koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia v celoeurópskom kontexte III.

Dôležitým dokumentom, ktorý nás oboznamuje o príčinách slovenského vysťahovalectva, sú tiež články vychádzajúce v súdobej tlači. Už v začiatkoch masového vysťahovalectva reagujú Národné noviny pod titulom Úpadok obyvateľstva z roku 1881 na túto problematiku takto: „…trenčianska stolica má po celom svete rozmiestnené ohromné zástupy obyvateľstva mužského, ktoré drotársko-plechárskym remeslom hľadajú po svete živnosť svojej rodine…
[Čítať ďalej…]Mementá prvej svetovej vojny (Diel 2.) – cintoríny v okresoch Snina a Stropkov

Mar 18th, 2010 | Autor:
Mementá prvej svetovej vojny (Diel 2.) – cintoríny v okresoch Snina a Stropkov

Od roku 2008 Klub vojenskej histórie Beskydy realizuje projekt Mementá prvej svetovej vojny, ktorý je zameraný na mapovanie stavu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska. Projekt je realizovaný vďaka podpore Ministerstva obrany Slovenskej republiky a jeho plánovaným výstupom plánované tri publikácie. Prvá z trojice publikácii bola vydaná v roku 2008 a
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Paul barón Puhallo von Brlog

Mar 17th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Paul barón Puhallo von Brlog

Paul Puhallo sa narodil v meste Brlog (Chorvatsko) 21. februára  1856.  Od detstva mu bola súdená vojenská kariéra. Svoje štúdium začal na vojenských školách v meste Fehértemplom (Bela Crkva, Srbsko) a Hraniciach na Morave. Paradoxne sa obe mestá v tej dobe nazývali v nemčine Weißkirchen (odlišovali sa iba označením Ungarisch alebo Mährisch). Vo Viedni dosiahol
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v meste Medzilaborce II.

Mar 14th, 2010 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v meste Medzilaborce II.

Okresné mesto Medzilaborce je administratívnym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom okresu, zaradeného do správy Prešovského samosprávneho kraja. Nachádza sa na sútoku Laborca a Vydraňky. Leží v nadmorskej výške 326 metrov nad morom. Najstaršia písomná zmienka o meste sa zachovala z roku 1543, keď patrilo šľachtickému rodu Drugethovcov. Významným medzníkom pre mesto Medzilaborce bolo začatie výstavby
[Čítať ďalej…]Turecké vojenské výboje na území dnešného Slovenska II.

Mar 9th, 2010 | Autor:
Turecké vojenské výboje na území dnešného Slovenska II.

V 16. storočí nebol život na dnešnom južnom Slovensku jednoduchý. Toto územie bolo vojenskou hranicou medzi Osmanskou ríšou a Uhorskom. Obyčajní ľudia mali každodenné obavy z koristenia tureckých posádok alebo rekvirácii pre nemecké žoldnierske posádky. Tieto obavy sa týkali celých generácii, pretože turecká hrozba strašila územie dnešného južného Slovenska viac ako 150 rokov. Po smrti
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Karl Georg gróf Huyn

Mar 6th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Karl Georg gróf  Huyn

Gróf Karl Huyn sa narodil 18. novembra 1857 vo Viedni. Podobne ako množstvo ďalších dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády bol vo výbere svojho povolania ovplyvnený vojenskou tradíciou svojej rodiny. V šľachtickom  prostredí bola služba v armáde normálnou vecou. Jeho otec bol generál Johannes Huyn a jeho matka grófka  Natália von Sarntherin. Množstvo  jeho predkov slúžilo v rakúskej
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii IX. – Vlastenecké prednášky poľného kléru

Mar 2nd, 2010 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii IX. – Vlastenecké prednášky poľného kléru

Po smrti starého monarchu Františka Jozefa I. a súčasne s predlžujúcim sa trvaním únavnej vojny, vystupovali čoraz viac do popredia myšlienky vytvorenia národných štátov. V čase silnejúcich ambícií jednotlivých národov o samostatnosť, bolo typickou témou kázní poľných kurátov: Zásluhy dynastie na náš rozvoj a blahobyt v historických príkladoch. Napriek všemožným snahám bola cítiť absencia prejavov
[Čítať ďalej…]