Archive for Február 2010

Z činnosti KVH Beskydy 2/2010

Feb 28th, 2010 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 2/2010

Skončil mesiac február a ja mám opäť príležitosť zhodnotiť činnosť nášho združenia KVH Beskydy. Predovšetkým som rád, že sa môžem prihovoriť všetkým priaznivcom nášho webu. Začiatok roka sa obvykle spája s písaním projektov a získavaním financií pre činnosť nášho združenia. Preto využívam aj túto príležitosť, aby som oslovil každého, kto by bol ochotný pomôcť nám
[Čítať ďalej…]Generálplukovník knieža Alois Schönburg-Hartenstein

Feb 20th, 2010 | Autor:
Generálplukovník knieža Alois  Schönburg-Hartenstein

Medzi generálplukovníkov rakúsko-uhorskej armády patril aj Alois Schönburg-Hartenstein. Bol príslušníkom najvyššej rakúskej šľachty. Jeho rodina pochádzala pôvodne zo Saska, ale majetky vlastnila aj v Rakúsku. Narodil sa 21. novembra 1858 v meste Karlsruhe (Nemecko). Bol synom kniežaťa Alexandra Schönburg-Hartensteina, rakúskeho veľvyslanca v Bádensku. Jeho matkou bola princezná Karolína z rodu Liechtenstein. Alois bol najstarším dieťaťom a bol predurčený pre vojenskú
[Čítať ďalej…]Slovenské vysťahovalectvo koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia v celoeurópskom kontexte II.

Feb 18th, 2010 | Autor:
Slovenské vysťahovalectvo koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia v celoeurópskom kontexte II.

Slovenské vysťahovalectvo bolo súčasťou migračných vĺn, ktoré zasiahli Európu koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia, najväčšia časť slovenských vysťahovalcov v tomto období smerovala do USA ako súčasť tretej vysťahovaleckej vlny začiatkom osemdesiatych rokov. Práve v tomto období ustupuje do pozadia tradičná európska migrácia z krajín západnej a strednej Európy a do popredia sa naopak
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v meste Medzilaborce I.

Feb 18th, 2010 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v meste Medzilaborce I.

Okresné mesto Medzilaborce je administratívnym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom okresu, zaradeného do správy Prešovského samosprávneho kraja. Nachádza sa na sútoku Laborca a Vydraňky. Leží v nadmorskej výške 326 metrov nad morom. Najstaršia písomná zmienka o meste sa zachovala z roku 1543, keď patrilo šľachtickému rodu Drugethovcov. Významným medzníkom pre mesto Medzilaborce bolo začatie výstavby
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Zbudská Belá

Feb 14th, 2010 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Zbudská Belá

Obec Zbudská Belá sa nachádza približne 14 km vzdušnou čiarou juhovýchodne od mesta Medzilaborce. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1463. V predvečer prvej svetovej vojny niesla obec úradný názov Izbugybéla. V tomto období boli súčasťou obce aj Valentovce (Balintpuszta), ktoré sa od Zbudskej Belej administratívne odčlenili až v neskoršom období. Podľa údajov z
[Čítať ďalej…]Turecké vojenské výboje na území dnešného Slovenska I.

Feb 10th, 2010 | Autor:
Turecké vojenské výboje na území dnešného Slovenska I.

V minulosti každého národa môžeme nájsť obdobia úspešné i neúspešné, doby slávy i krutej poroby. Niektoré z nich sa nezmazateľne zapísali do povedomia národa. Ich ohlas zostal navždy zakorenený v ľudovej slovesnosti, či umeleckých dielach. V mnohých ľudových piesňach, povestiach, či úsloviach sa zachovali aj odkazy na ťažké časy tureckej poroby. Éra tureckej nadvlády nad
[Čítať ďalej…]Poľný zbrojmajster Pavol Kray – barón Krajovský a Topoľský

Feb 9th, 2010 | Autor:
Poľný zbrojmajster Pavol Kray – barón Krajovský a Topoľský

Pavol Kray sa narodil 5. februára 1735 v slobodnom kráľovskom meste Kežmarok a rovnako ako jeho otec Jakub a brat Alexander, aj on sa rozhodol pre vojenskú kariéru. No zatiaľ čo jeho otec to dotiahol do hodnosti kapitána a brat do hodnosti majora, Pavlova kariéra bola omnoho slávnejšia. Pavol Kray patril medzi najvýznamnejších vojenských veliteľov
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v Ňagove

Feb 7th, 2010 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v Ňagove

Obec Ňagov sa nachádza 5 km juhovýchodne od mesta Medzilaborce, v údolí potoka Ňagov, ktorý ústi do rieky Laborec. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1557. V roku 1910 žilo v obci 438 obyvateľov. Obec niesla úradný názov Nyágó, ktorý ostal nezmenený až do konca prvej svetovej vojny. Vojnový cintorín v tejto obci
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VIII. – Vojenské domovy a ich zriaďovanie

Feb 5th, 2010 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VIII. – Vojenské domovy a ich zriaďovanie

Svetový konflikt pokračoval a týždne, ktoré vojaci strávili bez svojich rodín, v neľútostnom zovretí bojov a neistote, čo bude zajtra, sa menili na mesiace a roky. V rakúsko-uhorských vojenských kruhoch sa začalo postupne uvažovať nad myšlienkou zriadenia inštitúcií, kde by mohli vysilení muži načerpať čiastočné fyzické aj psychické osvieženie. Biskup Bjelik zostavil pre ministerstvo vojny,
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Josef slobodný pán Roth von Limanowa-Lapanów

Feb 4th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Josef slobodný pán Roth von Limanowa-Lapanów

Josef Roth sa narodil 21. októbra v meste Terst ( dnešné Taliansko). V tom čase tu  slúžil jeho otec, ktorý to v armáde dotiahol až na podplukovníka. Podobne ako mnoho iných synov z rodín vojakov aj mladý Josef sa rozhodol kráčať v otcových šľapajach.  Absolvoval vojenskú školu v St. Polten a Tereziánsku vojenskú akadémiu vo
[Čítať ďalej…]