Archive for Január 2010

Z činnosti KVH Beskydy 1/2010

Jan 31st, 2010 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 1/2010

Elektronický časopis KVH Beskydy vstúpil do druhého roka svojej existencie. Aj napriek tomu, že sme sa nevyhli menším komplikáciách, podarilo sa nám v uplynulom roku zabezpečiť pravidelnú periodicitu publikovania nových článkov. Počas celého roka 2009 sme pravidelne každý mesiac prinášali desať článkov zameraných na vojenské dejiny či regionálnu históriu východného Slovenska. Snažili sme sa o
[Čítať ďalej…]Bilancia činnosti Klubu vojenskej histórie Beskydy za rok 2009

Jan 31st, 2010 | Autor:
Bilancia činnosti Klubu vojenskej histórie Beskydy za rok 2009

Rok 2009 bol piatym rokom činnosti občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy (ďalej KVH Beskydy). Podobne ako v hodnotení roku 2008, aj tento krát môžem konštatovať, že klub realizuje každým rokom viac aktivít. Taktiež dochádza k prirodzenému rozširovaniu spektra činností klubu. Základnou prioritou, ktorá sa viaže s činnosťou KVH Beskydy od jeho vzniku, je realizovanie odborného výskumu v problematike
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Kamenica nad Cirochou

Jan 20th, 2010 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Kamenica nad Cirochou

Radoslav TURIK Obec Kamenica nad Cirochou leží v údolí rieky Cirochy, asi 8 kilometrov východne od okresného mesta Humenné. V období prvej svetovej vojny sa obec volala Nagykamencze. V blízkosti obce sa nachádzal vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. V medzivojnovom období mala cintorín na zodpovednosti miestna žandárska stanica. Cintorín v Kamenici nad Cirochou patril
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Viktor Dankl gróf z Krasniku

Jan 19th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Viktor Dankl gróf z Krasniku

Generálplukovník Dankl sa narodil v dnešnom talianskom meste Udine 18. septembra 1854. Vtedy bolo Udine súčasťou rakúskej provincie Benátky. Jeho otec slúžil v armáde. V roku 1865 odišiel do dôchodku a s rodinou sa presťahoval do Gorizie (Slovinsko). Tu začal aj študovať. V štúdiách pokračoval v Terste. Keď mal štrnásť rokov odišiel do študentského ústavu
[Čítať ďalej…]Stolice – župy na Slovensku

Jan 17th, 2010 | Autor:
Stolice – župy na Slovensku

Stále živé členenie slovenského územia na historické regióny Liptov, Orava, Turiec, Gemer, Spiš, Šariš, Tekov , Hont, Novohrad ,Zemplín má hlboké korene. Súvisí s administratívnym rozdelením Slovenska vrámci feudálneho uhorského štátu. Tieto regióny boli pôvodne komitáty alebo ich časti a  neskôr stolice. Po zániku feudalizmu jestvovali ďalej až do r. 1922 ako administratívne územné celky.
[Čítať ďalej…]Hodnotenie slovenského štátu v čase totalitnej vlády Hlinkovej slovenskej ľudovej Strany

Jan 16th, 2010 | Autor:
Hodnotenie slovenského štátu v čase totalitnej vlády Hlinkovej slovenskej ľudovej Strany

Analýza moderných slovenských dejín 21. storočia v súčasnosti absentuje výskumom histórie Židovských náboženských obcí (ŽNO) na regionálnej úrovni. Cieľom článku je preto na regionálnom pôdoryse zemplínskeho mesta i okresu Vranov nad Topľou stručne priblížiť čitateľovi históriu tunajšej židovskej minority v čase autonómneho a následne samostatného slovenského štátu. Československo ako suverénny štátny útvar sa počnúc rokom 1939 rozpadlo. 15.
[Čítať ďalej…]C. a K. Husársky pluk Andreja Hadika z Futaku č. 3

Jan 13th, 2010 | Autor:
C. a K. Husársky pluk Andreja Hadika z Futaku č. 3

Dejiny tohto pluku sa začali písať v období vojny o španielske dedičstvo. Pluk bol založený 28. februára 1702. Patentom na zostavenie tohto husárskeho pluku bol poverený generál – poľný strážmajster Šimon Forgáč de Ghymes. Tento pluk vznikol súčasne so štyrmi ďalšími husárskymi plukmi. Výstavba nových plukov sa rozbehla vďaka tomu, že sa tento druh jazdeckých
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Zbojné

Jan 8th, 2010 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Zbojné

Obec Zbojné leží v doline riečky Výrava, v západnej časti Laboreckej vrchoviny. Nachádza sa asi 26 kilometrov severne od okresného mesta Medzilaborce. Obec vznikla zlúčením obcí Nižné Zbojné a Vyšné Zbojné v roku 1960. V období prvej svetovej vojny sa časti obce nazývali Óbajna  a Újbajna. Vojenský cintorín v Zbojnom sa nachádza severne od obce v lokalite nazývanej Pod Hrabinami. Archívna zložka o tomto
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Karl slobodný pán von Pflanzer-Baltin

Jan 5th, 2010 | Autor:

Tento úspešný generál  sa narodil v meste Fünfkirchen (Pécs, Maďarsko)1. júna 1855.  Bol synom generálneho audítora Wilhelma Pflanzera. Po absolvovaní nižšej reálnej školy sa rozhodol pre vojenskú dráhu a nastúpil na kadetný ústav v Marburgu. Neskôr prestúpil  do kadetného ústavu v Eisenstadte. Ako úspešný študent pokračoval v odbornom štúdiu na Vojenskej akadémie vo Viedenskom Novom meste. V roku 1875 ukončil štúdium
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VII. – Kancelária Apoštolského poľného vikariátu

Jan 3rd, 2010 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VII. – Kancelária Apoštolského poľného vikariátu

Vybavovanie rozsiahlej agendy tvorilo počas 1. svetovej vojny význačný podiel práce apoštolského poľného vikariátu. Vedenie matrík, vykonávanie sobášov, písomnosti týkajúce sa činnosti poľného kléru na bojisku, v nemocniciach, zajateckých táboroch a mnohé ďalšie okolnosti patrili k obrovskej a často sotva zvládnuteľnej kancelárskej činnosti. Nezadržateľný nárast písomného materiálu pripraveného na vybavovanie a posudzovanie, si tiež vyžadoval
[Čítať ďalej…]