Archive for December 2009

Z činnosti KVH Beskydy 12/2009

Dec 27th, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 12/2009

Rok 2009 sa pomaly chýli ku koncu a ja mám poslednú možnosť prihovoriť sa všetkým priaznivcom KVH Beskydy v tomto kalendárnom roku. December sa samozrejme vždy nesie v znamení vianočných sviatkov. Popri všetkých predvianočných radostiach a starostiach sme sa  aktívne museli venovať klubovej činnosti. Poslednou akciou klubu v tomto roku bola prezentácia novej publikácie Stopy prvej svetovej vojny –
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Koškovce

Dec 26th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Koškovce

Obec Koškovce sa nachádza v oblasti Nízkych Beskýd, v údolí rieky Laborec, asi 16 kilometrov severne od Humenného. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Koskócz. Údolím Laborca sa prvá svetová vojna prehnala ničivým spôsobom a jej následkom sa nevyhla ani obec Koškovce. V obci sa nachádzal vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Koškovce
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VI. – Výstroj poľného kuráta

Dec 23rd, 2009 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VI. – Výstroj poľného kuráta

Uniforma. Počas prvých mesiacov svetovej vojny ešte neexistovala jednotná uniforma pre duchovných pôsobiacich na bojisku. Avšak z praktických, ako aj bezpečnostných dôvodov sa pristúpilo k zavedeniu jednotného ošatenia vo farbe poľnej šede. Navyše šatstvo, pozostávajúce z rôznych doplnkov pôsobilo, minimálne nedôstojne.[1] Súčasťou uniformy predpísanej v roku 1915, bola klerická sukňa, preložený golier, náprsné vrecko, dlhé,
[Čítať ďalej…]Poľný maršal František Leopold gróf Nádasdy de Fogáras

Dec 23rd, 2009 | Autor:
Poľný maršal František Leopold gróf Nádasdy de Fogáras

František Nádasdy pochádzal zo starej zadunajskej šľachtickej rodiny (pôvodom z Chorvátska, vlastnícke práva na obec Nádasd získali už v 13. storočí), ktorá patrila medzi popredné uhorské magnátske rody. Donáciu na panstvo Fogáras získali od cisára Ferdinanda I. v roku 1530, grófsky titul získali roku 1625 a rakúsky grófsky titul v roku 1828. Jeho otec František
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Ruská Poruba

Dec 19th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Ruská Poruba

Obec Ruská Poruba sa nachádza v doline riečky Sitničky, asi 37 kilometrov od okresného mesta Humenné. V období prvej svetovej vojny niesla názov Oroszporuba. V medzivojnovom období bola súčasťou okresu Medzilaborce. Vojenský cintorín v Ruskej Porube mala v medzivojnovom období na starosti žandárska stanica v Nižnej Oľke. Údržba bola zverená do rúk miestneho obyvateľa Jána Ferka. Vojenský cintorín je súčasťou obecného
[Čítať ďalej…]Stopy prvej svetovej vojny – Humenné 1914

Dec 13th, 2009 | Autor:
Stopy prvej svetovej vojny – Humenné 1914

Prvá svetová vojna patri k nosným témam, na ktorú členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy zameriavajú svoju výskumnú činnosť. Brožúra Stopy prvej svetovej vojny – Humenné 1914 predstavuje prvú zo zamýšľanej série brožúr, ktoré popularizačnou formou priblížia udalosti prvej svetovej vojny v regióne severovýchodného Slovenska. Brožúra Stopy prvej svetovej vojny – Humenné 1914 na 32 stranách
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Karl Kirchbach gróf z Lauterbachu

Dec 12th, 2009 | Autor:
Generálplukovník Karl  Kirchbach gróf z Lauterbachu

Budúci generálplukovník Karl Kirchbach auf Lauterbach sa narodil 20. mája  1856 v meste Gyöngös (dnešné Maďarsko). Bol synom poľného podmaršala Ferdinanda von Kirchbach. Pochádzal zo starej vojenskej rodiny, konkrétne jej saskej vetvy. Šľachtický rod Kirchbachovcov pravidelne zásoboval rôzne armády vojenskými profesionálmi. Aj mladý Karl spolu so svojím mladším bratom Johannom boli predurčení pre vojenskú dráhu. Karl
[Čítať ďalej…]Poľný maršal Andrej Hadik gróf z Futaku

Dec 7th, 2009 | Autor:
Poľný maršal Andrej Hadik gróf z Futaku

Andrej Hadik pochádzal zo starého turčianskeho zemianskeho rodu, ktorého prví preukázateľní predkovia, bratia Tobiáš a Baltazár, žili v Turci koncom 16. storočia. Z ich potomkov vzišlo viacero významných evanjelických vzdelancov, kňazov, spisovateľov a učiteľov. Jeho otec Michal Hadik slúžil ako kapitán (Rittmister) v husárskom pluku Štefana Dessewffyho (neskorší husársky pluk č. 3). Narodil sa dňa
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné VI. (roky 1957-60)

Dec 4th, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné VI. (roky 1957-60)

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Šiesta časť série sa zaoberá záverečnou etapou kolektivizácie v okrese Humenné v období rokov 1957-60 a zhodnotením tohto procesu. V druhej polovici 50. rokov sa tempo kolektivizácie v okrese zrýchlilo. V priebehu roku 1957 nebol tento rast ešte viditeľný v
[Čítať ďalej…]Poľný maršal Hermann Kövess von Kövessháza II.

Dec 2nd, 2009 | Autor:
Poľný maršal Hermann  Kövess von Kövessháza II.

V júli 1914 začína prvá svetová vojna. Po ultimáte Srbsku sa rakúsko-uhorská armáda pripravuje na vojnový konflikt. Do vojnovej vravy vstupuje generál Kövess vo svojej starej funkcii veliteľa XII. armádneho zboru. Vyrazil zo svojimi jednotkami na front v Haliči. Rakúsko-uhorská armáda doplatila na mnohé nedoriešené problémy súčasnej mobilizácie proti Srbsku a Rusku. Na bojovú aktivitu ruských armád, ktoré
[Čítať ďalej…]