Archive for November 2009

Z činnosti KVH Beskydy 11/2009

Nov 30th, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 11/2009

Blíži sa koniec roka. Ak si to niekto ešte nevšimol, obchodné reťazce či mobilný operátori, svojimi vianočnými koledami na to človeka upozorňujú, tuším už od septembra. Koniec roka to je tiež čas, kedy naše občianske združenie finišuje väčšinu svojich projektov, ktoré realizovalo v priebehu roka. V posledných dňoch tak za zvuku vianočných kolied z reklám,
[Čítať ďalej…]Bitka pri Rozhanovciach (1312)

Nov 26th, 2009 | Autor:
Bitka pri Rozhanovciach (1312)

Začiatok 14. storočia bol trpkým obdobím pre uhorské kráľovstvo. Za vlády posledných Arpádovcov postupne upadala kráľovska moc. Krajina zápasila s rôznymi problémami, ktoré sa postupne hromadili. Z ťažkej situácie mohol krajinu vyviesť iba rozhodný a silný panovník. Dynastia Arpádovcov na začiatku 14. storočia rozhodne takýmito jedincami neoplývala. Rozklad kráľovskej moci v Uhorsku vyvrcholil smrťou Ondreja
[Čítať ďalej…]Jazdecké jednotky rakúskej monarchie za vlády Márie Terézie (1740-1780)

Nov 25th, 2009 | Autor:
Jazdecké jednotky rakúskej monarchie za vlády Márie Terézie (1740-1780)

Vojenská závislosť na šľachte nútila habsburských panovníkov aby postupne začali vytvárať profesionálnu cisársku armádu. Začali sa vytvárať prvé cisárske pešie  a jazdecké pluky. Pri nástupe Márie Terézie k moci  už existovala početná profesionálna armáda, ktorá však potrebovala ešte mnoho reforiem podobne ako cela ríša, aby sa vyrovnala popredným európskym armádam. Jazdectvo monarchie sa v tomto období skladalo z niekoľkých
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii V. – Práca vojenského duchovenstva v zajateckých táboroch

Nov 24th, 2009 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii V. – Práca vojenského duchovenstva v zajateckých táboroch

Od vypuknutia konfliktu pokladala vojenská správa za svoju humánnu povinnosť, poskytnúť zajatcom možnosť žiť čo najplnohodnotnejší náboženský život. Vo všetkých zajateckých táboroch mali byť postavené a dôstojne zariadené kostolíky, alebo kaplnky. Každý väčší tábor mal mať svojho kňaza. V prípade menších stredísk zajatcov pracoval kurát vo viacerých, pričom si svoje povolanie plnil putovaním z miesta
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Svetlice

Nov 23rd, 2009 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Svetlice

Obec Svetlice leží v údolí rovnomennej riečky, približne 20 km juhovýchodne od okresného mesta Medzilaborce. V čase prvej svetovej vojny sa obec volala Világ. Medzi Obcami Výrava a Svetlice prebiehali v marci 1915 krvavé boje. Pozostatkom týchto bojov sú aj dva vojenské cintoríny. Starostlivosťou o vojenské cintoríny v obci bola poverená žandárska stanica vo Výrave.
[Čítať ďalej…]Znaki pamięci II: śladami I wojny światowej – Materiały z międzynarodowej konferencji

Nov 21st, 2009 | Autor:
Znaki pamięci II: śladami I wojny światowej – Materiały z międzynarodowej konferencji

Poľské občianske združenie Crux Galiciae – Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I. Wojny światowej w Galicji sa už niekoľko rokov venuje problematike starostlivosti o cintoríny z prvej svetovej vojny, nachádzajúce sa v Haliči. V roku 2007 spomínané občianske združenie zorganizovalo prvý krát vedeckú konferenciu Znaki pamięci. Výstupom z tejto konferencie bol zborník pod názvom Znaki
[Čítať ďalej…]Poľný maršal Hermann Kövess von Kövessháza I.

Nov 13th, 2009 | Autor:
Poľný maršal Hermann  Kövess von Kövessháza I.

Bol posledným vrchným veliteľom rakúsko-uhorskej armády.  Svoje menovanie prijal  3. novembra 1918 s vedomím, že mu prischla ťažká a nepríjemná úloha veliť porazenej armáde v predvečer kapitulácie. Tento cisárskej korune verný dôstojník prijal svoje menovanie  a viedol to , čo zostalo z rakúsko-uhorskej armády až do 20. decembra 1918. Kto bol vlastne poľný maršal Kövess.
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Rokytovce

Nov 10th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Rokytovce

V obci sa nachádza vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. Obec Rokytovce sa nachádza asi 7 kilometrov západne od okresného mesta Medzilaborce. V období prvej svetovej vojny sa obec volala Rökitócz. V predvečer prvej svetovej vojny mala dedina 277 obyvateľov. Starostlivosťou o cintorín bola poverená žandárska stanica v Medzilaborciach. Vojnový cintorín v obci Rokytovce je
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné V. (roky 1955 – 1956)

Nov 7th, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné V. (roky 1955 – 1956)

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Piata časť série sa zaoberá priebehom kolektivizácie v okrese Humenné v období rokov 1955-60. V druhej polovici päťdesiatych rokov sa začína nové obdobie vývoja poľnohospodárstva, charakterizované novým nástupom kolektivizácie. Začínajú sa znova zakladať JRD v obciach kde zanikli, upevňovať družstvá
[Čítať ďalej…]Osídľovanie okresu Humenné V.

Nov 5th, 2009 | Autor:
Osídľovanie okresu Humenné V.

Piata časť seriálu o osídľovaní okresu Humenné sa zaoberá územnou organizáciou v r.1918 – 1939. Župné zriadenie sa zachovalo aj v prvých rokoch Československej republiky (1918 – 1922) ako provizórium, avšak jeho politické základy sa podstatne zmenili. Samosprávna zložka bola potlačená a moc sa sústredila do rúk župana, štátneho úradníka menovaného vládou, ktorý nahradil uhorského
[Čítať ďalej…]