Archive for Október 2009

Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Vydraň

Okt 31st, 2009 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Vydraň

Širšie i užšie okolie  Medzilaboriec bolo dejiskom rozsiahlych  bojových operácii v období prvej svetovej vojny. Čas zavial väčšinu stôp ničivých bojov. Nemými svedkami hrôz , ktoré sa odohrali počas vojny zostávajú vojenské cintoríny, rozosiate v krajine. Tieto cintoríny boli dlhodobo zanedbávané spoločnosťou. Medzi cintoríny, ktoré je potrebné zrekonštruovať, patria aj vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny vo Vydrani. Obec
[Čítať ďalej…]Z činnosti KVH Beskydy 10/2009

Okt 31st, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 10/2009

Mesiac október je za nami.  Pre občianske združenie KVH Beskydy to bol mesiac plný aktivít a ja sa v nasledujúcich riadkoch pokúsim zrekapitulovať to najdôležitejšie z našej činnosti. Začiatok mesiaca sa niesol v znamení historickej konferencie Východné Karpaty 1944, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5.-6. októbra 2009 vo Svidníku. Konferencie sa spolu zo mnou zúčastnil
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Čertižné

Okt 31st, 2009 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Čertižné

Obec Čertižné sa nachádza v okrese Medzilaborce, neďaleko štátnych hraníc s Poľskom. Obec leží v malebnom prostredí Nízkych Beskýd v nadmorskej výške 420-460 metrov nad morom. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1431. Čertižné ma bohatú a zaujímavú históriu. V obci je pochovaný  popredný rusínsky národovec A.I. Dobrianský. V období prvej svetovej vojny sa obec volala Nagyczertész. V súvislosti s prvou svetovou vojnou patrí obec
[Čítať ďalej…]Medzinárodná vedecká konferencia Východné Karpaty 1944

Okt 27th, 2009 | Autor:
Medzinárodná vedecká konferencia Východné Karpaty 1944

Východné Karpaty 1944, tak znel názov medzinárodnej vedeckej konferencie ktorá sa v dňoch 5. – 6. októbra 2009 uskutočnila v meste Svidník. Organizátormi konferencie boli
[Čítať ďalej…]Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Okt 25th, 2009 | Autor:
Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Najvyšším rozhodnutím zo dňa 23. novembra 1801 (zverejnené 26. novembra toho istého roku) zriadil cisár František II. Záslužný kríž pre vojenských duchovných (Verdienstkreuz für Militär – Geistliche, podľa nápisu na stredovom medailóne nazývaný aj Piis Meritis) v dvoch triedach – zlatý a strieborný. Podľa stanov kríža, zverejnených 11. decembra 1801 , bol Záslužný kríž pre
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Radvaň nad Laborcom

Okt 17th, 2009 | Autor:
Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Radvaň nad Laborcom

Októbrové počasie už dáva o sebe vedieť. Počasie je každým dňom sychravejšie. Na oblohe sa dokonca objavili prvé snehové vločky. Pred niekoľkými dňami však bolo
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné IV. (roky 1953-1954)

Okt 12th, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné IV. (roky 1953-1954)

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Štvrtá časť série sa zaoberá priebehom kolektivizácie v okrese Humenné v období rokov 1953-1954. Nahromadenie a neriešenie problémov JRD v okrese spôsobilo neriešiteľnú situáciu, ktorú sa ani okresným orgánom nepodarilo zastaviť. Znechutení roľníci hromadne podávali odhlášky z JRD. Väčšina JRD
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Roškovce

Okt 9th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Roškovce

Obec Roškovce sa nachádza v pramennej oblasti Sukovského potoka, asi jedenásť kilometrov juhozápadným smerom od okresného mesta Medzilaborce. Pred prvou svetovou vojnou sa dedina volala Roskócz. Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Roškovce patrí svojou rozlohou medzi menšie vojnové cintoríny v menovanej oblasti. Cintorín sa nachádza na miestnom obecnom cintoríne. Sú na ňom
[Čítať ďalej…]Osídľovanie okresu Humenné IV.

Okt 6th, 2009 | Autor:
Osídľovanie okresu Humenné IV.

Štvrtá časť seriálu o osídľovaní územia dnešného okresu Humenné sa zaoberá územnými reorganizáciami od obdobia Jozefínskej reformy verejnej správy a administratívneho členenia až po rok 1918. Jozefínske reformy v 80tych rokoch 18.storočia neobišli ani verejnú správu a územnú organizáciu Uhorska. Reorganizácia verejnej správy sa totiž čoskoro ukázala ako nevyhnutná, aby sa uvoľnila cesta reformným úsiliam
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Stebník

Okt 2nd, 2009 | Autor:
Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Stebník

Obec Stebník je ďalšie z miest, ktoré pocítilo trpkosť vojnového konfliktu. Hoci svojou polohou v údolí Rosuckej vody sa zdá byť izolovaná, bojom počas 1.
[Čítať ďalej…]