Archive for September 2009

Z činnosti KVH Beskydy 9/2009

Sep 30th, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 9/2009

Je tu koniec septembra a mne prislúcha už tradičná povinnosť zrekapitulovať uplynulý mesiac z pohľadu občianskeho združenia KVH Beskydy. Mesiac to bol rušný  a plný aktivít. V prvom rade sa  chcem venovať rozvoju nášho webu. V mesiaci septembri tento web navštívilo viac ako 4500 čitateľov. Hranica návštevnosti sa teda opäť výrazne posunula nahor, čo nás nesmierne teší. Sme radi, že
[Čítať ďalej…]Slovenské vysťahovalectvo koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia v celoeurópskom kontexte I.

Sep 29th, 2009 | Autor:
Slovenské vysťahovalectvo  koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia v celoeurópskom kontexte I.

V súčasnosti je celkom bežné, že ľudia odchádzajú za prácou a lepšími životnými podmienkami do zahraničia. Nie je to však nič nové. Už v minulosti k vysťahovalectvu, prípadne k pracovnej migrácii dochádzalo, ba ich rozsah bol omnoho masovejší. V najväčšej miere v rámci  dnešného slovenská sa na ňom rovnako ako v súčasnosti aj v minulosti podieľali obyvatelia jeho východnej časti. Motivácia ísť
[Čítať ďalej…]Rozhodujúca bitka v Karpatoch

Sep 24th, 2009 | Autor:
Rozhodujúca bitka v  Karpatoch

Na prelome marca a apríla 1915 sa karpatský front otriasal v bojoch jednej z najdôležitejších bitiek I. svetovej vojny. Ruské velenie sústredilo v Karpatoch všetky dostupné sily a zahájilo rozhodujúcu ofenzívu, ktorej cieľom mal byť prienik do vnútrozemia Rakúsko-Uhorska a jeho vyradenie z vojny. Najexponovanejším úsekom karpatského frontu sa stal priestor medzi údolím rieky Laborec
[Čítať ďalej…]Husárske pluky v habsburskej armáde I.

Sep 19th, 2009 | Autor:
Husárske pluky v habsburskej armáde I.

Z jazdeckých jednotiek, ktoré sa zachovali v európskych armádach až do 1. svetovej vojny sú husári zjavne najstarší. V Uhorsku sa takéto jednotky vyskytovali od 15. storočia. Pojem husár vznikol pravdepodobne zo srbského slova gusár, čo znamenalo hanlivé označenie pre tlupy zbojníkov. Týmto pojmom začali byť označovaní príslušníci pohyblivej ľahkej jazdy. Postupne sa tieto oddiely stali neodmysliteľnou súčasťou
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v Palote

Sep 14th, 2009 | Autor:
Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v Palote

Dňa 12. septembra 2009 sa uskutočnila v poradí už piata brigáda dobrovoľníkov Klubu vojenskej histórie Beskydy v tomto roku. Našim cieľom sa stal už po
[Čítať ďalej…]Na karpatskom fronte nič nového

Sep 11th, 2009 | Autor:
Na karpatskom fronte nič nového

Karpatský front I. svetovej vojny patril v roku 1915 k strategicky najdôležitejším európskym bojiskám. Rady zákopov a prekážok z ostnatého drôtu preťali aj územie vtedajšej hornouhorskej Zemplínskej a Šarišskej župy. Teritórium šiestich okresov súčasného severovýchodného Slovenska sa tak stalo dejiskom intenzívnych vojenských operácií. Ťažké a krvavé boje boli striedané operačnými prestávkami, ktoré však dôstojníkom a
[Čítať ďalej…]Voľby do poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia v roku 1920

Sep 8th, 2009 | Autor:
Voľby do poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia v roku 1920

Počas existencie medzivojnového Československa sa voľby do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia ČSR konali celkom štyrikrát. Prvé z nich sa uskutočnili v nedeľu 18. apríla 1920. Obyvatelia dnešného Slovenska po prvýkrát mali možnosť voliť a byť volení slobodne, bez ohľadu na pohlavie a sociálne zázemie. Prvá časť predkladaného príspevku sa venuje volebnému poriadku upravujúcemu aktívne, pasívne volebné právo, povinnostiam
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné III. (roky 1949-1952)

Sep 7th, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné III. (roky 1949-1952)

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Tretia časť série sa zaoberá priebehom kolektivizačného procesu  v okrese Humenné v  období rokov 1949-52. V súlade so závermi IX. zjazdu KSČ v máji 1949 na ktorom bola vytýčená socialistická prestavba dediny a  okresné organizácie KSČ začali širokú masovopolitickú kampaň s cieľom presvedčiť malých a stredných roľníkov aby
[Čítať ďalej…]Osídľovanie okresu Humenné III.

Sep 5th, 2009 | Autor:
Osídľovanie okresu Humenné III.

Tretia časť seriálu sa venuje najmä územno-správnemu členeniu okresu Humenné od najstarších čias do súčasnosti. Pod územno-správnym členením môžeme rozumieť osobitný druh normatívne určeného regionálneho členenia. Prvoradou a základnou funkciou takéhoto regionálneho členenia je zabezpečiť priestorovú (územnú) zložku efektívnej činnosti orgánov verejnej správy na území konkrétneho teritória (štátu) (Klimovský, D., 2001). Na výkon štátnej správy
[Čítať ďalej…]Smutný príbeh so zaujímavým koncom – Pozostalí Jána Vaculika z Moravy našli hrob pradeda po 94 rokoch

Sep 3rd, 2009 | Autor:
Smutný príbeh so zaujímavým koncom – Pozostalí Jána Vaculika z Moravy našli hrob pradeda po 94 rokoch

Bolo to už dávno. Krvavé boje, ktoré sa odohrávali na území, kde my dnes pokojne žijeme. Neľútostné boje vojakov v horách a lesoch, kde my dnes chodíme na prechádzky. Pre mnohých z nás je to dnes už len takmer zabudnutá história. Ale na bezútešné roky 1914-15 naši predkovia nikdy nezabudli, nedokázali to. Nedokázali zabudnúť na
[Čítať ďalej…]