Archive for August 2009

Z činnosti KVH Beskydy 8/2009

Aug 31st, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 8/2009

Náradie je naložené na korbe “vetriesky”, už stačí len prihodiť fúrik a krovinorez, a môže sa vyraziť. Po ceste prichádza svojim nezabudnuteľným krokom Laci. Laci je svojská postava z obce Výrava. Tu isto platí, že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. A kto videl raz, nezabudne. Spomínam ho tu preto, lebo pre svoje osobité vystupovanie
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Oľka

Aug 31st, 2009 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Oľka

Obec Oľka sa nachádza v juhozápadnej časti  medzilaboreckého okresu. Dedinou preteká rovnomenná riečka. Obec Oľka vznikla zlúčením Vyšnej a Nižnej Oľky v roku 1944. V časoch prvej svetovej vojny existovali obe časti ako samostatné dediny.  Obec Vyšná Oľka sa  v tomto období nazývala Homonnaolyka a obec Nižná Oľka mala názov Sztropkóolyka. V súčasnosti sa teda v obci nachádzajú dva vojenské cintoríny. Jeden
[Čítať ďalej…]Front v Karpatoch 1914-1915 – Významní velitelia v priestore Humenného a Medzilaboriec II.

Aug 30th, 2009 | Autor:
Front v Karpatoch 1914-1915 – Významní velitelia v priestore Humenného a Medzilaboriec II.

Územie  súčasného medzilaboreckého a humenského okresu nadobudlo veľký operačný význam už na začiatku Prvej svetovej vojny. Od augusta 1914 sa mestá Medzilaborce a Humenné stali dôležitými vojenskými dopravnými uzlami, ktorými prechádzali vlakové transporty z vnútrozemia Rakúsko-Uhorska na front v Haliči. Údolím rieky Laborec viedla strategická železničná trať, ktorá smerovala cez Lupkovský priesmyk na severnú stranu
[Čítať ďalej…]Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Aug 28th, 2009 | Autor:
Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Ivan CHUDÝ V roku 1908 oslavoval cisár František Jozef I. 60. výročie nástupu na trón – tzv. diamantové jubileum. Pri tejto príležitosti rozhodol o zriadení pamätnej dekorácie – Jubilejného kríža 1908 v troch skupinách – pre vojenské osoby, civilných štátnych zamestnancova a pre osoby cisárskeho dvora. Kríž bol zriadený 29. septembra 1908 osobným listom cisára Františka Jozefa I. s tým,
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny vo Výrave ako príklad záchrany vojnových cintorínov na základe historických reálii

Aug 26th, 2009 | Autor:
Vojnové cintoríny vo Výrave ako príklad záchrany vojnových cintorínov na základe historických reálii

“Protivník pokračuje v posilňovaní svojich pozícii na výšine Kobyla – 640. Priestor medzi našimi a nepriateľskými zákopmi je preplnený rozkladajúcimi sa mŕtvolami. Ich armádnu príslušnosť je iba veľmi ťažké určiť. Všetky mŕtvoly sú roztrhané v dôsledku delostreleckej paľby.” Takýto zápis nájdeme vo vojnovom denníku ruskej 44. pešej divízie zo dňa 27. apríla 1915. Urputné boje
[Čítať ďalej…]Brána cez Karpaty

Aug 21st, 2009 | Autor:
Brána cez Karpaty

Dukliansky priesmyk mal už v minulosti tradične veľký vojenský význam. Jeho strategickú dôležitosť potvrdili aj boje oboch svetových vojen. Zatiaľ čo vojenské operácie z  roku 1944 sú všeobecne známe, boje v rokoch 1914/1915 ostávajú zabudnuté v ich tieni. Avšak tieto boje počas I. svetovej vojny mali rovnako veľký význam a boli rovnako ťažké a krvavé  ako neskoršie boje počas
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné II.

Aug 18th, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné II.

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce.  Druhá časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov súvisiacich s koncepciou budovania JRD. Koncepcia JRD bola sformulovaná v tzv. zákone č. 69/1949 Zb. O jednotných poľnohospodárskych družstvách. Dňa 23. 02. 1949 ju schválilo Národné zhromaždenie s účinnosťou odo dňa vyhlásenia. Podrobnejšie predpisy upravujúce vzťahy JRD obsahujú vzorové
[Čítať ďalej…]František Wognár – letecké eso z Trnavy

Aug 13th, 2009 | Autor:
František Wognár – letecké eso z Trnavy

V rakúsko-uhorskom letectve počas prvej svetovej vojny slúžilo viacero letcov slovenského pôvodu, alebo narodených na území dnešného Slovenska. Bratislavčan Jozef Kiss, ktorého matka bola Slovenka, získal počas vzdušných bojov 19 víťazstiev a stal sa piatym najúspešnejším stíhačom habsburskej monarchie. Ďalší piati letci pochádzajúci zo Slovenska si tiež mohli hovoriť letecké eso, pretože zostrelili päť a
[Čítať ďalej…]Osídľovanie okresu Humenné II.

Aug 8th, 2009 | Autor:
Osídľovanie okresu Humenné II.

O najstaršom osídlení okresu Humenné nemáme veľa dokladov, pretože zalesnená a hornatá oblasť severovýchodného okraja Slovenska nepútala v minulosti pozornosť archeológov. Sedemdesiate a osemdesiate roky sú obdobím zvýšeného záujmu archeológov. Pozornosť je venovaná hradnému kopcu v Brekove, prieskumom s cieľom lokalizovať ďalšie mohyly patriace do skupiny východoslovenských mohýl. Taktiež sa organizoval historicko-archeologický výskum na hrade
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Repejov

Aug 3rd, 2009 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Repejov

Obec Repejov leží v údolí rieky Oľky, asi 27 km od okresného mesta Medzilaborce. V roku 1964 bola k Repejovu pričlenená obec Pravrovce, ako miestna časť. V časoch prvej svetovej vojny sa obec volala Repejó. Po zlúčení s obcou Pravrovce sa v Repejove nachádzajú dva vojenské cintoríny. Vojnový cintorín v Repejove je súčasťou obecného cintorína. Vojnové hroby sa nachádzajú v dvoch oddelených častiach,
[Čítať ďalej…]