Archive for Júl 2009

Z činnosti KVH Beskydy 7/2009

Júl 31st, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 7/2009

Je koniec júla. Dovolenkový a prázdninový čas sa prechýlil do  druhej polovice. Pre mňa to znamená najvyšší čas zhrnúť činnosť členov KVH Beskydy v uplynulom mesiaci.  Aj v júli sme našim čitateľom priniesli 10 zaujímavých článkov o histórii nášho regiónu. V tomto mesiaci sme začali uverejňovať seriál Anky Židovej o osídlení okresu Humenné a seriál Radoslava Turika o priebehu procesu kolektivizácie v okrese Humenné.
[Čítať ďalej…]Začala sa obnova vojnového cintorína vo Zvale

Júl 30th, 2009 | Autor:
Začala sa obnova vojnového cintorína vo Zvale

Dňa 18.7.2009 sa uskutočnia akcia 20 členov Spolku priateľov Východných Karpát ktorej cieľom bola záchrana vojenského cintorína v zaniknutej obci Zvala nad Vodárenskou nádržou Starina. Počas prác boli identifikované a obnovené hroby – šachty na základe zachovanej dokumentácie z archívu a zvyškov zachovalých hrobov v teréne. Po identifikácii a úprave 34 zo 48 hrobov bol osadený jeden centrálny kríž a 27 náhrobných
[Čítať ďalej…]Žandárstvo a právna úprava jeho postavenia v prvej Československej republike III.

Júl 28th, 2009 | Autor:
Žandárstvo a právna úprava jeho postavenia v prvej Československej republike III.

Požiadavka demokratickej úpravy volebného práva je jedným zo základných znakov vyspelej demokratickej spoločnosti. Volebný poriadok do Národného zhromaždenia republiky Československej bol prijatý spoločne s ústavou. Do roku 1938 bol novelizovaný trikrát. Konkrétne zákonom č.205 z roku 1925, zákonom č. 56 z roku 1927 a zákonom č. 58 z roku 1935. Práve novela z roku 1927 znamenala výrazný zásah do občianskych
[Čítať ďalej…]Východoslovenské roľnícke povstanie roku 1831 v dokumentoch pohrebného bratstva Chevra Kadiša

Júl 20th, 2009 | Autor:
Východoslovenské roľnícke povstanie roku 1831 v dokumentoch pohrebného bratstva Chevra Kadiša

Vo vyše sedemstoročnej histórii zemplínskeho mesta Vranov nad Topľou jestvuje iba niekoľko takých udalostí, ktorých priebeh a dôsledky natrvalo poznačili dejiny, nielen východného Slovenska, ale aj celého Uhorska. Nepochybne k jednej z nich patrí aj Východoslovenské roľnícke povstanie z roku 1831. Práve v nasledujúcich dňoch si pripomíname už 178. výročie tejto smutnej kapitoly našich národných dejín
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Čabiny

Júl 18th, 2009 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Čabiny

Obec Čabiny sa nachádza 10 km južne od mesta Medzilaborce pri toku rieky Laborec v Laboreckej vrchovine. Obec vystupuje pod úradným názvom Čabiny od roku 1950 kedy došlo k zlúčeniu dedín Nižné Čabiny a Vyšné Čabiny. Prvý doklad o dedine Nižné Čabiny, ktorá vznikla na majetku zemanov zo Zbudze, pochádza z roku 1415. Dedina Vyšné
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Závada

Júl 13th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Závada

Boje prvej svetovej vojny zasiahli svojou ničivou silou aj okolie obce Závada. Aj v tejto obci zostal smutným mementom vojny cintorín padlých vojakov. Obec Závada sa nachádza v masíve Nízkych Beskýd, v pramennej oblasti riečky Sitničky, asi 41 kilometrov severne od okresného mesta Humenné. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Hegyzávod. V medzivojnovom
[Čítať ďalej…]Osídľovanie okresu Humenné I.

Júl 9th, 2009 | Autor:
Osídľovanie okresu Humenné I.

Územie okresu Humenné sa začalo osídľovať už v dobe kamennej, svedčia o tom aj historické nálezy. Už v tomto období muselo byť územie dnešného okresu niečím atraktívne. Ľudia, ktorí sem prichádzali tu museli mať také podmienky, ktoré boli nevyhnutné pre ich život. Dôležitosť týchto podmienok sa začala prejavovať hlavne vtedy, keď človek prechádzal od kočovného
[Čítať ďalej…]Záchrana vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku

Júl 7th, 2009 | Autor:
Záchrana vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku

Na území severovýchodného Slovenska sa nachádza asi 200 vojnových cintorínov z obdobia 1. svetovej vojny. Väčšina z nich sa nachádza v katastrofálnom stave a je na pokraji zániku. Dlhé desaťročia boli vojnové cintoríny na pokraji záujmu odborníkov, verejnosti i kompetentných orgánov. Niektoré z cintorínov za tento nezáujem zaplatili zánikom. Ochrana a starostlivosť o vojnové hroby
[Čítať ďalej…]Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Júl 5th, 2009 | Autor:
Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Ivan CHUDÝ Prvá svetová vojna, čo do počtu nasadených vojakov, bol konflikt dovtedy nevídaný. To isté platí aj o počtoch mŕtvych a zranených vojakov z radov (nie len) Rakúsko – Uhorskej armády. Vojaci statočne bojovali a krvácali za vlasť a panovníka. Túžili však po „viditeľnom ocenení“ ich obety a odhodlania, po odlíšení od ostatných, ktorí
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné I.

Júl 2nd, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné I.

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Prvá časť série sa zaoberá podmienkami, ktoré ovplyvnili vývoj  poľnohospodárstva v ČSR v období rokov 1945-48. Podobne ako v ďalších krajinách  strednej a východnej Európy aj v Československu sa po druhej svetovej vojne stalo typickým rysom štátnej poľnohospodárskej politiky uskutočnenie pozemkovej reformy. V Československu prebehla pozemková reforma po 2.
[Čítať ďalej…]