Archive for Jún 2009

Z činnosti KVH Beskydy 6/2009

Jún 30th, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 6/2009

Pred niekoľkými dňami som absolvoval pracovnú cestu do Vojenského archívu v Bratislave. Dôvodom mojej cesty bola kompletizácia podkladov na druhý diel publikácie Mementá prvej svetovej vojny. Tak ako inokedy, aj tento krát vďaka ochote zamestnancov archívu, sa mi podarilo spraviť kus práce a tak v nasledujúcich dňoch môže autorský kolektív publikácie pristúpiť k spracovaniu archívneho
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Radvaň nad Laborcom

Jún 30th, 2009 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Radvaň nad Laborcom

Obec Radvaň nad Laborcom leží v údolí rieky Laborec 20 km od mesta Medzilaborce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1379. Obec Radvaň nad Laborcom vznikla v roku 1964 spojením Nižnej Radvane a Vyšnej Radvane. V predvečer prvej svetovej vojny niesla Nižná Radvaň úradný názov Laborczradvány a Vyšná Radvaň Izbugyradvány. Udalosti prvej svetovej
[Čítať ďalej…]Historie mapování vojenských pietních míst péčí Spolku pro vojenská pietní místa, o.s., Sdružení válečných veteránů a jednoty ČsOL v Českém Brodě

Jún 28th, 2009 | Autor:
Historie mapování vojenských pietních míst péčí Spolku pro vojenská pietní  místa, o.s., Sdružení válečných veteránů a jednoty ČsOL v Českém Brodě

Vlastní mapování bylo dohodnuto skoro ve stejný čas, kdy vešel v platnost zákon o válečných hrobech (dále VH). Bylo to na dnes již památné schůzi středočeského výboru Sdružení válečných veteránů (dále SVV) dne 25. září 2004, kdy se jako jedna z dalších možných aktivit projednávala možnost mapovat či pomáhat při mapování těchto míst. Ze strany
[Čítať ďalej…]Front v Karpatoch 1914-1915 – Významní velitelia v priestore Humenného a Medzilaboriec I.

Jún 23rd, 2009 | Autor:
Front v Karpatoch 1914-1915 – Významní velitelia v priestore Humenného a Medzilaboriec I.

Územie  súčasného medzilaboreckého a humenského okresu nadobudlo veľký operačný význam už na začiatku Prvej svetovej vojny. Od augusta 1914 sa mestá Medzilaborce a Humenné stali dôležitými vojenskými dopravnými uzlami, ktorými prechádzali vlakové transporty z vnútrozemia Rakúsko-Uhorska na front v Haliči. Údolím rieky Laborec viedla strategická železničná trať, ktorá smerovala cez Lupkovský priesmyk na severnú stranu
[Čítať ďalej…]Poslanie a význam VI. robotného práporu Pracovného zboru v Čemernom

Jún 21st, 2009 | Autor:
Poslanie a význam VI. robotného práporu Pracovného zboru v Čemernom

Obdobie prvej Slovenskej republiky (1939-1945) patrí aj v súčasnosti k  najcitlivejšej a najrozpornejšej epoche našich národných dejín. Na jednej strane je vojnový slovenský štát zatracovaný, na strane druhej zase vyzdvihovaný. Zaujať objektívne stanovisko v dnešnej pluralitnej spoločnosti je nesmierne ťažké. Úzke prepojenie štátostrany HSĽS s vedúcimi činiteľmi slovenského štátu v jeho prvých rokoch existencie, bolo výsledkom prirodzeného procesu. Strana na
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii IV. – Poľny klérus a jeho vyjadrenia k niektorým skutočnostiam vyplývajúcich z prebiehajúcej vojny

Jún 16th, 2009 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii IV. – Poľny klérus a jeho vyjadrenia k niektorým skutočnostiam vyplývajúcich z prebiehajúcej vojny

Štvrté pokračovanie seriálu o vojenskom duchovenstve v habsburskej monarchii je zamerané na problematiku postoja poľného kléru k niektorým skutočnostiam vyplývajúcich z priebehu prvej svetovej vojny. Poukážeme na oficiálne stanoviská poľných duchovných k vojne, ale aj na názorovej rozdielnosti vyplývajúce z národnostného a sociálneho pôvodu kurátov. Postoj k tisícom mŕtvych. Ako vôbec vysvetliť vyhasnutie mladého života
[Čítať ďalej…]Stakčínsky “Sibiriják”

Jún 13th, 2009 | Autor:
Stakčínsky “Sibiriják”

Je to zvláštny pocit listovať v denníku a spolu s jeho autorom sa vrátiť o niekoľko desaťročí naspäť, do obdobia, kedy v Európe zúrila prvá svetová vojna. Ešte zvláštnejšie je prostredníctvom neho precestovať mysľou riadny kus našej zemegule. Tento pocit mi doprial obyvateľ obce Stakčín – legionár v Rusku Anton Stach, alebo ako ho jednoducho
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v meste Humenné

Jún 9th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v meste Humenné

Mesto Humenné sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska. Je administratívnym sídlom okresu. Mesto leží v údolí rieky Laborec, v oblasti Ondavskej vrchoviny. V súčasnosti má asi 35 tisíc obyvateľov. Dnešné mesto vzniklo z pôvodného zemepanského mestečka. Pôvod jeho názvu pravdepodobne pochádza zo slova humno. Cez mesto prechádzala strategická železničná trať Budapešť-Przemysl. V priebehu vojny
[Čítať ďalej…]Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde III.

Jún 6th, 2009 | Autor:
Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde III.

Reťaz revolúcii, ktoré prebiehali v Európe v priebehu 19. storočia výrazne otriasli aj habsburskou monarchiou. Nesúrodý štátny útvar musel čeliť mnohým nepriaznivým okolnostiam, ktoré pre habsburskému impériu mohli priniesť iba rozklad a skazu. V tomto období sa preto pohľad vládnucich vrstiev naplno upriamil k armáde ako ochránkyni impéria a záujmov dynastie. Armáda mala v spoločnosti
[Čítať ďalej…]Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Jún 3rd, 2009 | Autor:
Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž  (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Ivan CHUDÝ Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž bolo zriadené cisárom a kráľom Františkom Jozefom I. dňa 17. augusta 1914, pri príležitosti 50. výročia podpísania Ženevskej konvencie, na základe ktorej neskôr dochádza k vzniku Spoločnosti Červeného kríža . Vyznamenanie bolo určené osobám, ktoré sa zaslúžili o podporu a činnosť dobrovoľnej pomocnej služby Červeného kríža
[Čítať ďalej…]