Archive for Máj 2009

Z činnosti KVH Beskydy 5/2009

Máj 31st, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 5/2009

Je tu koniec ďalšieho mesiaca a ja mám opäť príležitosť prihovoriť sa všetkým naším priaznivcom. V nasledujúcich riadkoch by som sa pokúsil zhodnotiť mesiac máj z pohľadu člena KVH Beskydy. Máj bol pre naše združenie veľmi úspešným mesiacom, ktorý nám priniesol viacero úspechov. Nepretržitá snaha zlepšovať náš web sa odrazila v našich štatistikách. V mesiaci máj bolo na našom
[Čítať ďalej…]V Humennom znova stretnutie priaznivcov vojenskej histórie

Máj 31st, 2009 | Autor:
V Humennom znova stretnutie priaznivcov vojenskej histórie

Po takmer troch rokoch sa v meste Humenné znovu uskutočnilo stretnutie priaznivcov vojenskej histórie zo Slovenskej a Českej republiky. Tak ako pred troma rokmi, aj
[Čítať ďalej…]Vplyv obdobia “Pražskej jari” na rozvoj dekanátu Humenné

Máj 27th, 2009 | Autor:
Vplyv obdobia “Pražskej jari” na rozvoj dekanátu Humenné

Obdobie minulého režimu sa vyznačovalo striktným vzťahom k náboženskej viere a fungovaniu cirkvi v spoločnosti. Život náboženských spoločenstiev bol štátnymi orgánmi kontrolovaný a obmedzovaný. Predstavitelia cirkvi i radoví občania mali obmedzené možnosti využívať jedno zo základných práv človeka, a to slobodne sa hlásiť k náboženskej viere a rozvíjať svoj náboženský život. Z celého obdobia komunizmu
[Čítať ďalej…]Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Máj 23rd, 2009 | Autor:
Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Ivan CHUDÝ Karlov vojenský kríž bol zriadený Najvyšším rozhodnutím zo dňa 13. decembra 1916 cisárom Karolom I. s tým, že ide o výraz vďačnosti a uznania vojakom, ktorí aj napriek nepriaznivej situácii statočne a neohrozene bojovali proti nepriateľom, verní prísahe panovníkovi a vlasti. Nárok na udelenie mali všetci vojaci bez rozdielu hodnosti (vrátane príslušníkov domobrany a dobrovoľníckych formácií), ktorí boli aspoň
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny vo Výrave – pod Kudrovcom

Máj 21st, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny vo  Výrave – pod Kudrovcom

Obec Výrava v Medzilaboreckom okrese patrí medzi miesta, ktoré prvá svetová vojna tvrdo zasiahla. V marci 1915 sa v okolí obce odohrávali tvrdé boje. Ruská armáda sa opakovane snažila preraziť rakúsko-uhorské medzi obcami Výrava a Svetlice. Prudké  a ničivé boje, ktoré mohli viesť k zrúteniu rakúsko-uhorského frontu priniesli ťažké straty obom bojujúcim stranám. Padli tisícky vojakov. Veľká časť z nich je
[Čítať ďalej…]Pokračujú rekonštrukcie vojnových cintorinov z prvej svetovej vojny v obci Výrava

Máj 17th, 2009 | Autor:
Pokračujú rekonštrukcie vojnových cintorinov z prvej svetovej vojny v obci Výrava

Martin DROBŇÁK Už v novembri 2008 sa začali rekonštruovať vojenské cintoríny v obci Výrava. Za spolupráce Obecného úradu Výrava a Klubu vojenskej histórie Beskydy sa
[Čítať ďalej…]Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde II.

Máj 13th, 2009 | Autor:
Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde II.

Vývoj vojenstva v 18. storočí a začiatkom 19. storočia prešiel nesporne zaujímavým vývojom. Prudké zmeny vo vojenstve nutne poznamenali aj fungovanie jazdeckých jednotiek na bojisku. Zmeny postihli aj dragúnske útvary. Ich pôvodná úloha fungovať v pozícii mobilnej pechoty sa neosvedčila. Dragúnske pluky sa stali súčasťou ťažkej jazdy a na bojisku dostávali nové úlohy. Najväčšie zmeny
[Čítať ďalej…]Ľudová vzbura v Dlhom nad Cirochou III.

Máj 8th, 2009 | Autor:
Ľudová vzbura v Dlhom nad Cirochou III.

Na druhý deň ráno, v nedeľu dňa 26. júna 1949 príslušníci Bezpečnosti informovali Krajské veliteľstvo ZNB v Prešove o nočných udalostiach v Dlhom nad Cirochou. Bola utvorená zvláštna vyšetrujúca komisia, ktorá sa odobrala do obce Dlhé nad Cirochou, aby overila nahlásené udalosti. Ráno odišli mnohí Dlžania na odpustovú slávnosť do Belej nad Cirochou. Medzitým príslušníci Bezpečnosti s guľometmi v rukách obkľúčili
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín v obci Vyšný Hrušov

Máj 6th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín v obci Vyšný Hrušov

Obec Vyšný Hrušov sa nachádza asi 11 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Humenné v údolí riečky Udava. V období prvej svetovej vojny sa obec volala Felsőkörtvélyes. Neďaleko obce v smere na Adidovce sa v lese po ľavej strane od cesty nachádza vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. Pri ceste sa nachádza smerová tabuľa, ktorá na cintorín včas upozorní. Z hlavnej
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii III. – Každodenná činnosť vojenských duchovných

Máj 3rd, 2009 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii III. – Každodenná činnosť vojenských duchovných

Činnosť kuráta ovplyvňovala prebiehajúca situácia na bojisku. Práca bola v zásade rozdielna keď sa jednalo o vojnu pozičnú a keď o pohyblivú vojnu. V prípade pohyblivej vojny, ktorá prebiehala v častom menení pozícií a dlhých, väčšinou viacdenných pochodoch bez výraznejšieho oddychu, bolo nemožné viesť pravidelné poľné bohoslužby. Iba keď sa vojsko zastavilo na relatívne dlhší
[Čítať ďalej…]