Archive for Apríl 2009

Z činnosti KVH Beskydy 4/2009

Apr 30th, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 4/2009

Apríl bol pre Klub vojenskej histórie Beskydy tak trocha sviatočným mesiacom. Pred piatimi rokmi 6. apríla 2004 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky schválilo stanovy nášho združenia a zaregistrovalo občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy. Možno by som si ani neuvedomil, že náš klub funguje už päť rokov nebyť toho, že kópiu schválených stanov som prikladal k
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Habura

Apr 30th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín  z prvej svetovej vojny v obci Habura

Boje prvej svetovej vojny sa nevyhli ani obci Habura. Obec Habura sa nachádza asi 10 km od okresného mesta Medzilaborce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1541. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Láborczfó. V jari 1915 bola obec úplne zničená. Pozostatkom strašného konfliktu je aj vojenský cintorín v obci Habura. Vojenský cintorín v obci Habura je
[Čítať ďalej…]Banderovci na Slovensku (1945 – 1947): K bezpečnostným a politicko-spoločenským aspektom prienikov Ukrajinskej povstaleckej armády na územie krajiny

Apr 24th, 2009 | Autor:
Banderovci na Slovensku (1945 – 1947):  K bezpečnostným a politicko-spoločenským aspektom prienikov Ukrajinskej povstaleckej armády na územie krajiny

Propagačné a únikové vpády niekoľkých skupín príslušníkov Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) – v dobových dokumentoch a československej historiografii známych skôr ako „banderovci” – na Slovensko v prvých rokoch po skončení druhej svetovej vojny spôsobili nielen uskutočnenie po desaťročia najväčšej vojenskej akcie československej armády po skončení vojny, ale mali aj veľký politický a spoločenský vplyv. Ten v niektorých momentoch dokonca zatieňoval
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Krásny Brod

Apr 21st, 2009 | Autor:
Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Krásny Brod

Obec Krásny Brod leží v doline horného Laborca asi 3 km juhozápadne od mesta Medzilaborce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1343. V obci sa nachádza viacero historických pamiatok, z ktorých za najvýznamnejšiu môžeme pokladať zrúcaninu kláštora baziliánov, ktorej podobu má obec aj v obecnom erbe. Pred vypuknutím vojny v roku 1910 mala
[Čítať ďalej…]Posádkové mestá v rakúsko-uhorskej monarchii pred 1. svetovou vojnou II.

Apr 18th, 2009 | Autor:
Posádkové mestá v rakúsko-uhorskej monarchii pred 1. svetovou vojnou II.

V modernej dobe  sa rozvinula vzájomná závislosť miest a armády. Mestá mali pre armádu strategický význam nielen v oblasti ubytovania jednotiek, ale aj v oblasti logistiky a ďalších oblastiach. Mestá boli na armáde nemenej závisle, ako armáda na mestách. Vojenské jednotky dislokované na území mesta boli hojným zdrojom hospodárskych príjmov mesta. Postupne zo zväčšovaním armády sa neustále zvyšovala potreba nových
[Čítať ďalej…]Prípravy publikácie z edície Mementá prvej svetovej vojny v plnom prúde

Apr 16th, 2009 | Autor:
Prípravy publikácie z edície Mementá prvej svetovej vojny v plnom prúde

Mementá prvej svetovej vojny, tak znie názov trojdielnej edície publikácií o cintorínoch z obdobia prvej svetovej vojny na Slovensku.  Ešte neuschla tlačiarenská farba na prvom dieli publikácie,
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Palota

Apr 12th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Palota

Územie pohraničných okresov severovýchodného Slovenska je priam posiate vojenskými cintorínmi. Mnohé z nich upadli na dlhé desaťročia do zabudnutia. V posledných rokoch sa vďaka základným sanačným zásahom podarilo niektoré z nich zachrániť pre úplným zánikom. Jednou z takých lokalít je aj vojenský cintorín v Palote. Obec Palota je prihraničnou dedinou v okrese Medzilaborce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1330. Neďaleko
[Čítať ďalej…]Vojenská záslužná medaila (Militärverdienstmedaille)

Apr 10th, 2009 | Autor:
Vojenská záslužná medaila (Militärverdienstmedaille)

Ivan CHUDÝ Vojenská záslužná medaila (nazývaná aj Signum laudis – podľa nápisu na rubovej strane medaile), bola zriadená dňa 12. marca 1890 cisárom Františkom Jozefom I., ako odmena pre dôstojníkov ozbrojených síl Rakúsko – Uhorskej monarchie, za vojenské zásluhy nižšieho významu, ktoré nepostačovali na udelenie Vojenského záslužného kríža. Bola nositeľným znakom cisárovho „Najvyššieho pochvalného uznania”
[Čítať ďalej…]Ľudová vzbura v Dlhom nad Cirochou II.

Apr 7th, 2009 | Autor:
Ľudová vzbura v Dlhom nad Cirochou II.

Ako vyzerala situácia v Dlhom nad Cirochou na konci júna 1949? Pravdepodobne už nebude možné zistiť, či kňaz Ján Tomko oboznámil svojich farníkov s pastierskym listom, ktorý sa mal čítať práve počas sviatku Božieho Tela, ani či bol prinútený list odovzdať štátnym orgánom. Možno len konštatovať, že farníci, podobne ako v iných obciach Slovenska, v
[Čítať ďalej…]Legenda o dezercii pražského 28. pešieho pluku v Karpatoch

Apr 3rd, 2009 | Autor:
Legenda o dezercii pražského 28. pešieho pluku v Karpatoch

Na severovýchode Slovenska v okrese Bardejov sa nachádza obec Stebnícka Huta, ktorá sa počas I. svetovej vojny stala dejiskom ťažkých bojov. Pri tejto obci došlo 3. apríla 1915 k udalosti, ktorá vstúpila do politickej histórie Československej republiky. Podľa tvrdenia oficiálnej verzie príslušníci rakúsko-uhorského 28. pešieho pluku vtedy dobrovoľne prebehli na ruskú stranu frontu. Tento útvar
[Čítať ďalej…]