Archive for Marec 2009

Z činnosti KVH Beskydy 3/2009

Mar 31st, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 3/2009

Mesiac marec bude čochvíľa minulosťou a prišiel opäť čas zhrnúť činnosť KVH Beskydy v uplynulom mesiaci. Ani posledný mesiac sme nazaháľali a máme za sebou množstvo zaujímavej práce. Našou hlavnou činnosťou je neustále skvalitňovanie webu, ktorý nás neustále reprezentuje. Sme radi, že sa nám darí dosahovať stanovený počet článkov mesačne. Za to sa musíme poďakovať aj naším
[Čítať ďalej…]Pracovný výjazd členov KVH Beskydy v Bratislave

Mar 28th, 2009 | Autor:
Pracovný výjazd členov KVH Beskydy v Bratislave

Hlavnou úlohou členov KVH Beskydy je odborný výskum, ktorý by pomohol objasniť  mnohé biele miesta našich regionálnych dejín. Našou primárnou témou sú cintoríny z prvej svetovej
[Čítať ďalej…]Zabudnutý skvost vranovskej architektúry – ortodoxná židovská synagóga vo Vranove nad Topľou

Mar 26th, 2009 | Autor:
Zabudnutý skvost vranovskej architektúry – ortodoxná židovská synagóga vo Vranove nad Topľou

Mestečko Vranov nad Topľou sa už začiatkom 18. storočia stalo vyhľadávaným miestom pre Židov prichádzajúcich z okolia Ukrajiny a Haliča. Výhodná geografická poloha predurčila Vranov nad Topľou na to, aby sa stal dominantným náboženským a kultúrnym strediskom kraja. Preto bol už oddávna centrom ortodoxie, resp. striktného židovstva. Azda najznámejšou monumentálnou pamiatkou, ktorá v minulosti poukazovala
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v Sukove

Mar 22nd, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v Sukove

Jednou z úloh občianskeho združenia KVH Beskydy je propagácia našich regionálnych vojenských dejín. Jej súčasťou je aj predstavovanie vojenských pamätných miest a vojenských cintorínov v regióne. Sériu profilov vojnovýchh cintorínov z našej oblasti začíname predstavením vojenského cintorína z prvej svetovej vojny v Sukove. Obec Sukov sa nachádza v okrese Medzilaborce približne 10 km juhozápadne od
[Čítať ďalej…]Ľudová vzbura v Dlhom nad Cirochou I.

Mar 20th, 2009 | Autor:
Ľudová vzbura v Dlhom nad Cirochou  I.

Ľudovú vzburu v Dlhom nad Cirochou, ktorá je v dejinách tejto obce pripomínaná aj pod označením „krvavá nedeľa“, je potrebné vnímať v historickom kontexte konca štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia v povojnovom Československu. Dôležité je pritom trochu si priblížiť vzťahy štátu a cirkví, pretože táto vzbura bola jedným zo svedectiev zhoršujúceho sa vývoja tohto vzťahu. Po
[Čítať ďalej…]Posádkové mestá v rakúsko-uhorskej monarchii pred 1. svetovou vojnou I.

Mar 15th, 2009 | Autor:
Posádkové mestá v rakúsko-uhorskej monarchii pred 1. svetovou vojnou I.

Počas celého historického vývoja  ľudskej spoločnosti plnili mestá dôležité úlohy. Obvykle sa v minulosti mestá zvykli charakterizovať ako strediská remesiel a výroby. Plnili veľmi dôležitú úlohu najmä v hospodárskej sfére. Hospodársky význam stúpol ešte viac v modernej spoločnosti, keď sa mestá stali strediskami priemyslu. Nemenej dôležité boli ich úlohy ako spoločenských, či politických centier jednotlivých území. Veľký význam mali
[Čítať ďalej…]Obnova ruského vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Runina

Mar 12th, 2009 | Autor:
Obnova ruského vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Runina

„Vičnaja jim pamjať, pravoslavnym ruskym vojinam” – znelo z úst duchovného otca Mikuláša Rusiča a obyvateľov Runiny v sobotné upršané ráno 4. augusta 2007 nad tamojším ruským vojenským cintorínom. Možno až symbolicky sa ten deň niesol v znamení veľmi zlého počasia, ktoré akoby bolo stelesnením nešťastných osudov vojakov, ktorí tu v karpatských horách spočinuli ďaleko
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Čabalovce – Sterkovce

Mar 8th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Čabalovce – Sterkovce

Obec Čabalovce sa nachádza v doline hornej časti potoka Vilšava, ktorý sa vlieva do rieky Laborec. Od okresného mesta Medzilaborce je vzdialená asi 7 km. Prvá písomná zmienka o obci Čabalovce pochádza z roku 1494. K administratívnemu spojeniu dvoch dovtedy samostatných dedín Sterkovce a Čabalovce došlo v druhej polovici 19. storočia. V čase prvej svetovej
[Čítať ďalej…]Žandárstvo a právna úprava jeho postavenia v prvej Československej republike II.

Mar 5th, 2009 | Autor:
Žandárstvo a právna úprava jeho postavenia v prvej Československej republike II.

K novej úprave postavenia žandárstva  v ČSR došlo osem rokov po prijatí zákona č.299/1920 a to prijatím vládneho balíka zákonov, ktorými sa menili a dopĺňali doposiaľ platné zákony o „četníctve” a bezpečnostnej stráži. Touto novelou došlo na jednej strane k posilneniu právomoci žandárstva, na strane druhej však aj k ďalšiemu zásahu do občianskych slobôd príslušníkov tohto zboru. Do roku 1928 pri výkone
[Čítať ďalej…]Exkurzia Przemysl 2009

Mar 2nd, 2009 | Autor:
Exkurzia Przemysl 2009

Už dlhší čas členovia KVH Beskydy uvažovali o návšteve niektorého blízkeho bojiska z prvej svetovej vojny, nachádzajúceho sa mimo nášho územia. Možností bolo niekoľko. Najviac nás zaujala
[Čítať ďalej…]