Archive for Január 2009

Z činnosti KVH Beskydy 1/2009

Jan 31st, 2009 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 1/2009

Každý koniec je začiatkom niečoho nového. Toto tvrdenie platí v ľudskom živote všeobecne a je na nás, aby sme s dostatočnou pokorou vedeli zhodnotiť, čo je už definitívne za nami a čo nás naopak ešte len čaká. Občianske združenie za sebou zanecháva úspešný rok 2008 a jeho členovia už naplno rozbehli svoje aktivity, ktorými sa
[Čítať ďalej…]Jazdecké jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Jan 28th, 2009 | Autor:
Jazdecké jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Druhá polovica 19. storočia priniesla rakúskej monarchii dramatické chvíle. V sérii mocenských stretov sa naplno odhalilo zaostávanie rakúskej monarchie za modernými európskymi veľmocami. Ťažké chvíle rakúskych vládnucich kruhov využili Maďari, ktorí sa dožadovali zrovnoprávnenia v rámci monarchie. Pod ich tlakom vznikla dualistická monarchia Rakúsko-Uhorsko. Maďari sa stali vládnucim národom v Uhorsku. Zmeny v štátnosti čoskoro nasledovali aj zmeny
[Čítať ďalej…]Karpatské “Termopyly” – Humenné 1914

Jan 25th, 2009 | Autor:
Karpatské “Termopyly” – Humenné 1914

Rakúsko-Uhorsko čelilo v novembri 1914 jednej z najťažších kríz počas celého obdobia I. svetovej vojny. Nemecký spojenec nedokázal splniť predvojnové sľuby a presunúť svoje hlavné sily z Francúzska na východný front. Armáda monarchie tak stála proti veľkej početnej prevahe ruských vojsk, ktoré postúpili ku Krakovu a ovládli karpatské priesmyky. Najkritickejšia situácia vznikla pri meste Humenné,
[Čítať ďalej…]HLAVINKA, Ján: Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 – 1945 (ANOTÁCIA)

Jan 22nd, 2009 | Autor:
HLAVINKA, Ján: Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 – 1945 (ANOTÁCIA)

HLAVINKA, Ján: Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 – 1945. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, 281 strán. ISBN 978-80-969296-8-9 Edícia Monografie Ústavu pamäti národa vydala za rok 2007 6 knižných publikácií. V poradí treťou z nich bola knižná prvotina začínajúceho historika Jána Hlavinku. Mgr. Ján Hlavinka vyštudoval Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove,
[Čítať ďalej…]Znaki pamięci – Materiały z konferencji

Jan 15th, 2009 | Autor:
Znaki pamięci – Materiały z konferencji

Kvalitnou odbornou literatúrou zaoberajúcou  sa problematikou cintorínov z prvej svetovej vojny sa u nás takmer nestretneme.  Desaťročia nezáujmu našich historikov o túto tému sa prejavili absenciou odborných diel, ktoré by sa venovali spomínanej problematike. U našich severných susedov, je situácia zďaleka iná. Téma cintorínov z prvej svetovej vojny je spracovaná na slušnej úrovni. Výskum samozrejme
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Papín

Jan 14th, 2009 | Autor:
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Papín

Obec Papín sa nachádza v doline riečky Udavy, asi 25 kilometrov severne od okresného mesta Humenné. Obec sa v období prvej svetovej vojny nazývala Papháza. V dedine sa nachádza veľký cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o tento vojenský cintorín bola poverená miestna žandárska stanica. Vojenský cintorín sa nachádza pre vstupom do obce. Cintorín sa
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii I.

Jan 9th, 2009 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii I.

V rámci všeobecnej mobilizácie v júli 1914 prúdilo zo všetkých kútov Rakúsko – Uhorska k cisárskej a kráľovskej (ďalej len c. a k.) armáde tisíce mužov, rôznych národností vierovyznaní. Pri vojsku preto pôsobili duchovní všetkých uznaných (recipovaných) konfesií monarchie, a to rímskokatolícki, gréckokatolícki, evanjelickí augsburského vyznania, evanjelickí reformovaní, rumunskej ortodoxnej cirkvi a srbskej ortodoxnej cirkvi.
[Čítať ďalej…]Zabudnuté bojisko v Karpatoch

Jan 6th, 2009 | Autor:
Zabudnuté bojisko v Karpatoch

V novembri 1914 sa ruské vojská po prvý krát dostali na územie súčasného Slovenska. Generál Kornilov a jeho 48. pešia divízia prekročili hlavný karpatský hrebeň a údolím rieky Cirocha prenikali na Sninu a Humenné. Rakúsko-uhorské velenie bolo nútené improvizovať a do protiútoku vrhnúť všetky dostupné sily. Počas tejto operácie došlo k intenzívnym bojom v priestore obcí Dara – Príslop – Kolbasov. V roku
[Čítať ďalej…]Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde I.

Jan 5th, 2009 | Autor:
Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde I.

Radoslav TURIK Vývoj vojenstva v 18. storočí a začiatkom 19. storočia prešiel nesporne zaujímavým vývojom. Prudké zmeny vo vojenstve nutne poznamenali aj fungovanie jazdeckých jednotiek na bojisku. Zmeny postihli aj dragúnske útvary. Ich pôvodná úloha  fungovať v pozícii mobilnej pechoty sa neosvedčila. Dragúnske pluky sa stali súčasťou ťažkej jazdy a na bojisku dostávali nové úlohy.
[Čítať ďalej…]Združenie na záchranu Brekovského hradu

Jan 2nd, 2009 | Autor:
Združenie na záchranu Brekovského hradu

Ochrana a starostlivosť o historické pamiatky patrí nesporne medzi úlohy a povinnosti každého kultúrneho národa. Územie Slovenska je plné rôznych objektov s historickým významom. Ich stav často nekorešponduje s ich významom. Zachovanie pozostatkov kultúrneho dedičstva na Slovensku naráža na množstvo prekážok. Mnoho pamiatok je v zlom stave, vďaka tomu, že boli príliš dlho obeťou nezáujmu
[Čítať ďalej…]